Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kun lomake on julkaistu, voi normaalitilanteessa kuka tahansa lomakkeen osoitteen (url) tietävä avata lomakkeen ja vastata siihen. Mikäli julkisessa käytössä oleva lomake pyytää käyttäjältä tunnusta ja salasanaa, on lomakkeelle tehty ryhmäkutsu tai otettu LDAP-autentikointi päälle.

Ensiksi mainittu tilanne tarkoittaa, että julkisessa käytössä olevalle lomakkeelle eivät pääse vastaamaan muut kuin erikseen vastaamaan kutsutut henkilöt (he vastaavat erikseen luoduilla, kertakäyttöisillä tunnuksilla). Jos ryhmäkutsu halutaan poistaa, on kaikki lomakkeelle tehdyt ryhmäkutsut poistettava. Kutsut poistetaan välilehdellä "Ryhmät" > Kutsut. Ryhmäkutsut ovat ylläpitäjien osalta henkilökohtaisia, joten toinen ylläpitäjä ei voi poistaa toisen henkilön tekemiä ryhmäkutsuja. 

Viimeksi mainitussa tilanteessa on otettu käyttöön asetus, jossa kaikilla vastaajilla tulee olla Helsingin yliopiston käyttäjätunnus, jolla he kirjautuvat vastaamaan lomakkeelle. Mikäli asetus halutaan poistaa, siirrytään muokkaamaan lomakkeen tilaa: Lomakkeet > Tila: Julkisessa käytössä, muuta > Lomakkeelle pääsy > Autentikoinnissa käytettävä tietolähde: Ei autentikointia.

On myös mahdollista, että testausvaiheessa joku ylläpitäjistä on asettanut lomakkeelle erikseen määritellyn tunnuksen ja salasanan (joka on kaikille vastaajille sama). Myös tämän tilan voi poistaa kuten LDAP-autentikoinnin.