Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ilmoittautumisia kerättäessä on usein tarpeen rajata tiettyyn ryhmään ilmoittautuvien määrää (maksimi) sekä mahdollistaa ilmoittautuminen varasijalta peruneiden tilalle. Tämä toteutetaan E-lomakkeessa niin sanotulla tietolähdevalikolla. Tietolähdevalikko on pudotusvalikko, jonka sisältö haetaan toisen lomakkeen tallennuksista. Tietolähdevalikkoa hyödyntävää ilmoittautumislomaketta varten tarvitset siis kaksi erillistä lomaketta. Ominaisuus on hiukan työläs rakentaa E-lomakkeessa, joten lue tarkasti aiheeseen liittyvä ohje.