Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lomake on automaattisesti kaikkien ylläpitäjien käytössä heti, kun tarvittavat oikeudet on ylläpitäjille annettu (vaikka lomakkeen tila on "ei käytössä"). Tällöin se on vain vastaajien saavuttamattomissa (pois julkinäkymästä). Ylläpitäjä-oikeudet voidaan antaa lomakkeen muokkauseditorissa, katso tarkempi ohje. Huomioithan, että muokkaustilaan pääsee vain yksi ylläpitäjä kerrallaan. Muiden ylläpitäjien kanssa kannattaa sopia muokkausajankohdista ja informoida heitä sulkemaan muokkaustila omien muokkausten jälkeen. Mikäli kaksi käyttäjää yrittää muokata samaan aikaan lomaketta, näytetään ilmoitus "Virhe: Lomaketta muokkaa toinen käyttäjä!".

Silloin, kun lomakkeeseen on jo vastauksia ja se halutaan pois julkinäkymästä, se voidaan asettaa "ylläpitäjien käyttöön", jolloin tallennukset säilyvät lomakkeessa normaalisti, mutta siihen ei voi enää vastata. Lomake, johon ei ole vastauksia on joko tilassa "ei käytössä" tai "julkisessa käytössä".