Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sähköposti-ilmoitus lomakkeelle tulevista vastauksista on lisäominaisuus, joka tulee erikseen ottaa käyttöön Oikeudet-välilehdellä, lomakkeen muokkaustilassa. Vastaanottajat-kenttään annetaan viestien vastaanottajan käyttäjätunnus. Voit antaa oikeudet viestien vastaanottamiseen myös muille henkilöille (informoi heitä asiasta) ja esimerkiksi sähköposti-listalle (@helsinki.fi -päätteiset listat). Sinun tulee antaa kyseessä olevalle henkilölle oikeudet viestien vastaanottamiseen. Katso tarvittaessa tarkempi ohje.

Asetuksen voi myöhemmin myös poistaa, jos tulet toisiin ajatuksiin. Asetus kannattaa tehdä harkiten, jos kyse on suuresta vastaajajoukosta. Vastaanottajien lisäämisessä, kuten muidenkin oikeuksien kanssa, henkilön tulee olla kerran kirjautunut E-lomakkeelle, jotta hänelle voidaan oikeuksia jakaa.