You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 31 Next »

Syksy - Hösten - Fall 2011

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Perus- ja aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Grund- och ämnesstudier

Fördjupade studier

Övriga studier

Course name in lectured language

Type:

Basic and intermediate studies

Advanced studies

Other studies

Perus- ja aineopinnot


Tilastotiede

Perusopinnot

Introduction to statistics!Kevät 2009^Icons-flag-se.png!
Minustako tilastotieteilijä
Tilastotieteen johdantokurssi
Tilastotieteilijän SAS-työkalut

Aineopinnot

Tilastollinen päättely
Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari
Todennäköisyyslaskenta

Syventävät opinnot


Matematiikan aineenopettaja

Tilastotiede

Valinnaiset kurssit

Genetic analysis and molecular evolution (B,T)
Introduction to probability with R
Molecular genetics reading group (B,T)
Moniulotteiset aikasarjat (A,B,T)
Otantamenetelmät (Y,P,T)
Regressioanalyysin jatkokurssi (A,Y,P,T)
Robustit regressiomenetelmät (A,Y,P,T)
Statistical genetics (B,T)
Statistical methods in medicine and epidemiology (B,T)
Survey-metodiikka (Y,P,T)
Topics in survey methodology (Y,P,T)

Kurssin soveltuvuus eri linjoilla:
A: Aikasarja-analyysi ja ekonometria
B: Biometria ja bioinformatiikka
P: Psykometriikka
Y: Yhteiskuntatilastotiede
T: Yleinen tilastotiede

Muut opinnot


  • No labels