You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 20 Next »

Syksy - Hösten - Fall 2011

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Perus- ja aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Grund- och ämnesstudier

Fördjupade studier

Övriga studier

Course name in lectured language

Type:

Basic and intermediate studies

Advanced studies

Other studies

Perus- ja aineopinnot


Syventävät opinnot


Matematiikan aineenopettaja

Tilastotiede

Valinnaiset kurssit

Genetic analysis and molecular evolution (B)
Moniulotteiset aikasarjat (A)
Statistical genetics (B)
Statistical methods in medicine and epidemiology (B)

Kurssin soveltuvuus eri linjoilla:
A: Aikasarja-analyysi ja ekonometria
B: Biometria ja bioinformatiikka
Y: Yhteiskuntatilastotiede

Muut opinnot


  • No labels