Child pages
  • Syksy 2011
58 more child pages
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

Syksy - Hösten - Fall 2011

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Perus- ja aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Grund- och ämnesstudier

Fördjupade studier

Övriga studier

Course name in lectured language

Type:

Basic and intermediate studies

Advanced studies

Other studies

Perus- ja aineopinnot


Syventävät opinnot


Soveltava matematiikka

Stokastiikka
Tietokoneavusteinen matematiikka
Vakuutus- ja finanssimatematiikka

Matematiikan aineenopettaja

Tilastotiede

Pakolliset kurssit
Valinnaiset kurssit

Kurssin soveltuvuus eri linjoilla:
A: Aikasarja-analyysi ja ekonometria
B: Biometria
Y: Yhteiskuntatilastotiede

Muut opinnot


  • No labels