Logiikka I, kevät 2012

 
Luentopäiväkirja
Viikottainen kurssikysely, täytä tästä!

Luennoitsija

Kaarlo Reipas

Saat minut kiinni osoitteesta etunimi piste sukunimi ät helsinki piste fi.

Kuvaus

Kurssilla tutustutaan matemaattisen logiikan perusteisiin, propositiologiikkaan, predikaattilogiikkaan ja malleihin. Siinä missä eri matematiikan alat tutkivat omia ilmiöitään, logiikka tutkii formaalia pohjaa näiden alojen alla. Kurssilla määritellään, mitä sellaiset asiat kuten 'väite', 'totuus' ja 'todistaminen' eri konteksteissa tarkoittavat, ja tutkitaan näiden välisiä yhteyksiä.

Kurssi suoritetaan kahdella tentillä, joiden ajat löytyvät alta. Kurssilla ei ole perinteisiä laskuharjoituksia, vaan yhteinen paja kurssin Algebra I kanssa. Tehtäviä on viikoittain noin 20-30, joista osa tarkastetaan. Paja on auki päivittäin ja siellä voi pohtia tehtäviä muiden opiskelijoiden kanssa. Paikalla on usein myös ohjaajia, jotka auttavat kurssin asioiden kanssa.

Luentoja on kolme tuntia viikossa, eikä niillä käydä läpi kaikkea kurssin sisältöä, vaan opiskelijan on välttämätöntä tutustua materiaalin myös itsenäisesti.

Moodle

Kurssilla on käytössä Moodle-ympäristö, jossa opiskelijat ja ohjaajat voivat keskustella kurssiin liittyvistä asioista. Moodle löytyy täältä.

Laajuus

10 op.

Tyyppi

Aineopintoja

Esitietovaatimukset

Ei erityisiä esitietovaatimuksia.

Laskuharjoitukset

Tässä tarkistuslistaa laskuharjoituksista kirjatuista pistemääristä:

Tarkistuslista, H1 (26.2.)

Tarkistuslista, H2 (26.2.)

Tarkistuslista, H3 (26.2.)

Tarkistuslista, H4 (26.2.)

Tarkistuslista, H5 (26.2.)

Tarkistuslista, H6 (26.2.)

Tarkistuslista, H7 (7.5.)

Tarkistuslista, H8 (7.5.)

Tarkistuslista, H9 (7.5.)

Tarkistuslista, H10 (7.5.)

Tarkistuslista, H11 (7.5.)

Tarkistuslista, H12 (7.5.)

Kurssilla on laskuharjoituksia viikoittain noin 20-30, joista noin neljäsosa on tähtitehtäviä, jotka pajaohjaajat tarkastavat. Tehtävien tekemisestä on mahdollista saada 4 lisäpistettä kumpaankin tenttiin. Tähtitehtävät ovat perustehtäviä, joiden tekeminen on välttämätöntä hyvien pistemäärien saamiseksi ja kurssin asioiden ymmärtämiseksi. Kaikista (ei vain tähti-) tehtävistä saa siis pisteitä. Kaikki tehtävät palautetaan yhdessä nipussa nidottuna kansilehden kanssa. Kansilehtiä saa pajaluokasta.

Lisäpisteitä saa seuraavasti: periodissa 3 joka viikko kunkin opiskelijan kaikkien tehtyjen tehtävien prosentuaalinen määrä kerrotaan tehtyjen tähtitehtävien prosentuaalisella määrällä. Näistä viikkokohtaisista luvuista otetaan sitten keskiarvo ja tämän lukeman mukaan lisäpisteitä saa seuraavasti:

0,20 - 0,39

1

0,40 - 0,59

2

0,60 - 0,79

3

0,80 - 1,00

4

Esimerkki: Ensimmäisellä viikolla on 20 tehtävää ja 5 tähtitehtävää. Jos opiskelija tekee oikein 5 tähtitehtävää ja lisäksi palauttaa 10 tähdetöntä tehtävää, saadaan luvuksi 5/5*15/20=0,75. Jos taas opiskelija on tehnyt vaikkapa 3 tähtitehtävää ja 13 tähdetöntä tehtävää, saadaan luvuksi 3/5*16/20=0,48.

Harjoitus 1 (Tehtävä 13 korjattu 16.1.)

Harjoitus 2

Harjoitus 3

Harjoitus 4

Harjoitus 5

Harjoitus 6

Kertaustehtävät 1. kurssikokeeseen (Tehtävät 9, 18, 21 korjattu 23.2. klo 11.14) Esimerkkiratkaisuja

Harjoitus 7

Harjoitus 8

Harjoitus 9

Harjoitus 10

Harjoitus 11

Harjoitus 12

Kertaustehtäviä 2. kurssikokeeseen (Virhe tehtävässä 23 korjattu 24.4. klo 22) Esimerkkiratkaisuja

 

Harjoitusten palauttaminen

Laskuharjoitukset palautetaan kirjallisesti pajassa olevaan palautuslaatikkoon. Palautuspäivä on aina perjantai klo 18.00 (pajan kellon mukaan). Tehtäviä ei voi palauttaa sähköpostitse.

Tähtitehtävät tarkastetaan, ja opiskelijat voivat noutaa tarkistetut tehtävät pajasta. Ne tähtitehtävät, joita ei hyväksytty tarkistuksessa, voi korjata ja palauttaa seuraavan viikon palautuksen yhteydessä. Nämä tarkistetaan uudestaan, ja mikäli ne edelleen hylätään, voidaan niitä korjata vielä toisen kerran.

Kun palautat tehtävät, seuraa alla annettuja ohjeita. Muuten et ole oikeutettu tehtävistä jaettaviin lisäpisteisiin.

Palautettavat paperit

 • Vedä jokaisen palauttamasi paperin molempiin reunoihin marginaali.
 • Kirjoita jokaiseen palauttamaasi paperiin henkilökohtainen kurssikoodisi. Kurssikoodi lähetetään kaikille kurssille ilmoittautuneille sähköpostitse.
 • Kirjoita kunkin tehtävän numero sivun oikeaan marginaaliin ja kääntöpuolella vasempaan. Kirjoita tähtitehtävissä numeron perään tähti.
 • Vedä tehtävien välille vaakaviiva.
 • Kirjoita selkeästi ja hyvällä tyylillä.

Kansilehti

 • Nido kaikki paperit yhteen oikean viikon kansilehden kanssa. Kansilehtiä löytyy pajasta.
 • Merkitse kansilehteen rasti kaikkien niiden tehtävien kohdalle, jotka palautat.
 • Palauta kaikki tehtävät samalla kansilehdellä.

Korjaaminen

 • Jos palautat korjattuja tehtäviä, kirjoita korjattu versio uudelle paperille. Liitä tämä paperi niitillä alkuperäiseen kansilehteen alkuperäisten tehtävien taakse.
 • Kirjoita uusien paperien oikeaan marginaaliin ’KORJAUS’.
 • ympyröi kansilehdestä niiden tehtävien numerot, jotka korjasit.

Luentoajat

Luentoja on kolme tuntia viikossa.

Viikot 3-8 ja 11-17 ma 14-16, pe 11-12 A111.

Pääsiäisloma 5.-11.4.

Paja

Kurssin paja on auki päivittäin oheisen taulukon mukaisesti salissa C323. 'PAJA' tarkoittaa, että paja on auki, ja siellä voi pohtia tehtäviä muiden opiskelijoiden kanssa tai itse. 'PAJA-OHJAUS' tarkoittaa, että tämän lisäksi pajaluokassa on ohjaaja tai ohjaajia avustamassa.

klo

MA

TI

KE

TO

PE

8-9

 

PAJA

 

PAJA

 

9-10

 

PAJA

 

PAJA

PAJA

10-11

 

PAJA-OHJAUS

 

PAJA-OHJAUS

PAJA

11-12

 

PAJA-OHJAUS

 

PAJA-OHJAUS

PAJA

12-13

PAJA-OHJAUS

PAJA

PAJA-OHJAUS

PAJA

PAJA-OHJAUS

13-14

PAJA-OHJAUS

PAJA

PAJA-OHJAUS

PAJA

PAJA-OHJAUS

14-15

PAJA

PAJA-OHJAUS

PAJA-OHJAUS

PAJA-OHJAUS

PAJA

15-16

PAJA

PAJA-OHJAUS

PAJA

PAJA-OHJAUS

PAJA

16-17

PAJA-OHJAUS

PAJA

PAJA-OHJAUS

PAJA

PAJA-OHJAUS

17-18

PAJA-OHJAUS

PAJA

PAJA-OHJAUS

PAJA

PAJA-OHJAUS

18-19

PAJA

PAJA

PAJA

PAJA

 

19-20

PAJA

PAJA

PAJA

PAJA

 

Kokeet

 • 1. kurssikoe 2.3. 13-15 Exactumin auditorioissa
 • 2. kurssikoe 4.5. 13-15 Exactumin auditorioissa

Molemmista kokeista voi saada maksimissaan 24 pistettä.

Ensimmäisen kurssikokeen tuloksia

Kirjallisuus

Luentomoniste on ladattavissa tästä ja päivittyy kurssin edetessä. Itse laatimani suomenkielinen kompakti esitys plus lisämateriaalia tässä ja tämäkin päivittyy kurssin edetessä. Kalvot, videoita ja Englanti-Suomi sanaluettelo tässä.

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

 • No labels