Kevät - Våren - Spring 2012

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Perus- ja aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Grund- och ämnesstudier

Fördjupade studier

Övriga studier

Course name in lectured language

Type:

Basic and intermediate studies

Advanced studies

Other studies

Perus- ja aineopinnot


Syventävät opinnot


Tilastotiede

Pakolliset kurssit
Valinnaiset kurssit

Bayesian theory with applications (B)
Computational statistics (A,B,Y,T)
Epästationaariset aikasarjat (A,B,T)
Multivariate methods
Otanta-aineistojen analyysi
Painotusmenetelmät surveyssä (Weighting methods in surveys) (P,Y,T)
Phylogeny inference and data analysis (B,T)
Rakenneyhtälömallit (P,Y,T)
Study Group: Bayesian Core
Ympäristötilastotiede

Kurssin soveltuvuus eri linjoilla:
A: Aikasarja-analyysi ja ekonometria
B: Biometria ja bioinformatiikka
P: Psykometriikka
Y: Yhteiskuntatilastotiede
T: Yleinen tilastotiede

Muut opinnot


  • No labels