Child pages
  • Confluence-wikin käyttö Moodlen kanssa
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Redirection Notice

This page will redirect to http://docs.moodle.org/all/fi/Confluence-wikin_k%C3%A4ytt%C3%B6_Moodlen_kanssa in about 2 seconds.

Helsingin yliopiston Moodlessa on mahdollista käyttää Moodlen sisäisen wikin lisänä tai tilalla yliopiston Confluence-wikiä (http://wiki.helsinki.fi), eli tätä samaa, jossa tämä opaskin sijaitsee. Voit linkittää olemassa olevan wikialueen kurssialueelle Moodleen muiden ulkoisten linkkien tavoin. Luo tarvittaessa wikialue wikipalvelun tarjoamalla työkalulla. Monimutkaisemmat wikinkäyttömallit, kuten opiskelijaryhmien omien alisivujen tekeminen tai sivupohjat opiskelijoiden käyttöön, vaativat hieman lisätyötä.

Käyttöideoita

Yhdeltä monelle, monelta yhdelle

Yhdellä Moodle-alueella on mahdollista hyödyntää useita wiki-alueita, kuten muitakin aktiviteetteja. Toisaalta saman wiki-alueen voi linkittää usealle Moodle-kurssialueelle, jolloin usean kurssin opiskelijat saavat saman informaation (esim opinto-opas tms tiedotusta) tai voivat työskennellä samalla alueella yhdessä.

Näkyvyyseroja

Wiki voi olla julkisempi kuin Moodle-alue.
a) Sisältä ulos: Wikin kautta voitte julkaista esim. opiskelijoiden töitä muidenkin luettavaksi, jos wikialueen laittaa luettavaksi ilman kirjautumista.
b) Ulkoa sisälle: Wikialueelle voit lisätä sellaisiakin käyttäjiä, jotka eivät pääse Moodleen; esim. vierailuluennoijat, jotka voivat luoda itselleen tunnuksen wikiin. He voivat näin työskennellä opiskelijoiden kanssa wikissä tai jakaa wikissä materiaalejaan. Jos vierailuluennoijat haluaisi päästää Moodle-alueelle, heille pitäisi tilata kevyttunnukset. Pelkkä wikityöskentely helpottaa siis käyttäjätunnustenkin hallintaa.