Child pages
  • Aktiviteettien ryhmäasetukset
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Redirection Notice

This page will redirect to http://docs.moodle.org/all/fi/Aktiviteettien_ryhm%C3%A4asetukset in about 2 seconds.


Ryhmätoiminnot aktiviteeteissa

Kun lisäät aktiviteettia, jossa haluat käyttää ryhmiä, etsi asetuksista kohta Moduulien yleiset asetukset, ja sieltä kolme ryhmien käyttöä säätelevää asetusta: Ryhmämoodi, Ryhmittely ja Näkyy vain ryhmien jäsenille.

Ryhmien ja ryhmittelyjen idea on selitetty tarkemmin erillisellä sivulla. Ryhmämoodilla aktivoit kuitenkin ryhmätoiminnon käyttöön ja ryhmittelyllä määrittelet, kenelle ko. aktiviteetti on saatavilla ts. ryhmittelyllä voit rajata niin, että vain osa opiskelijoistasi näkee aktiviteetin ylipäätään kurssin etusivulla.

Ryhmät voi määritellä Moodle-kursseilla kahdella tasolla:

  • Kurssitaso: pakotettuna kurssitasolla, joka ottaa ryhmät käyttöön oletuksena kaikissa aktiviteeteissa. Tehdään kurssialueen yleisistä asetuksista
  • Aktiviteettitaso: jokaisessa aktiviteetissa on mahdollista ottaa ryhmätoiminnot käyttöön erikseen (suositeltavin tapa). Parhaiten ryhmätoiminnot toimivat keskustelualueenchatin ja wikin kanssa. Myös tehtävässä voi ottaa ryhmätoiminnot tai ryhmittelyn käyttöön (opettajannäkymä jaetaan ryhmien mukaan).

Ryhmätoiminnot toimivat vasta, kun olet jakanut opiskelijat ryhmiin. Opiskelijat jaetaan ryhmiin käyttäjähallinnassa (Asetukset/Ylläpito/Käyttäjänhallinta/Ryhmät). Ryhmiinjaon voi automatisoida jo ilmoittautumisvaiheessa niin, että opiskelijasta tulee tietyn ryhmän jäsen jo silloin, kun hän liittyy kurssialueelle. Usein ryhmäjako tehdään kuitenkin vasta kurssin alkamisen jälkeen. Katso tarkempia ohjeita ryhmiin jaosta.

Aktiviteetin ryhmäasetukset löytyvät aina aktiviteettien asetusten lopusta, otsikon "Moduulien yleiset asetukset" alta.

Käytä "Näytä lisäkentät" -painiketta, jos et löydä kaikkia ryhmittelyihin liittyviä asetuksia!

Ryhmämoodi eli ryhmien näkyvyys

Ryhmämoodilla voit ottaa käyttöön ryhmätoiminnot ja valitset, saavatko kaikki opiskelijat nähdä kaikkien keskustelut (näkyvät ryhmät) vai vain oman ryhmänsä (erilliset ryhmät). Parhaiten ryhmät toimivat keskustelualueella, wikissä ja chatissa, jotka on suunniteltu yhteisölliseen työskentelyyn.

Ryhmämoodin voi toki ottaa käyttöön vaikka kaikissa aktiviteeteissa, mutta yksilötehtävissä sillä on lähinnä vaikutusta opettajan näkymään. Jos hyödynnät ryhmiä ainoastaan ohjaajien työvälineenä esimerkiksi tehtävässä (jokainen ohjaaja pystyy suodattamaan suuresta opiskelijamassasta vain oman ryhmänsä/ohjattaviensa palautukset), tällöin ei ole suurta merkitystä, valitsetko näkyvät vai erilliset ryhmät, kunhan ryhmätoiminto on päällä.

Ryhmämoodissa on kolme vaihtoehtoa:

  • Ei ryhmiä = Oletusasetus. Kaikki alueen osallistujat toimivat yhtenä suurena yhteisönä, näkevät toistensa työskentelyn ja voivat osallistua. 
  • Erilliset ryhmät = Opiskelijat näkevät ainoastaan oman ryhmänsä työskentelyn ja saavat vain oman ryhmänsä keskustelualueviestit sähköpostiinsa, jos sähköpostitilaus on aktivoitu. Opettajat saavat nähdä kaikki ryhmät.
  • Näkyvät ryhmät = Kunkin ryhmän toiminta näkyy kaikille opiskelijoille, mutta ainoastaan oman ryhmän toimintaan voi osallistua, esimerkiksi keskustelualueelle kirjoittaa. Kaikkien ryhmien viestit tulevat kuitenkin kaikkien opiskelijoiden sähköpostiin, jos sähköpostitilaus on aktivoitu.

 

Huomioitavaa erillisten ryhmien kanssa

Erillisiä ryhmiä käytettäessä, tulee keskustelualueella lähettää myös opettajan kaikki viestit erikseen jokaiselle ryhmälle. Jos lähetät viestin valinnalla "kaikki osallistujat", opiskelijat näkevät viestin, mutta eivät voi vastata siihen.

Wikissä tulee jokaisen erillisen ryhmän omalle wikisivulle lisätä ohjeet ym. opettajan tekstit, koska aloitusivu ei näy ryhmien jäsenille (he näkevät vain oman ryhmänsä wikisivun).

Ryhmittely

Ryhmittely on "ryhmien ryhmä", eli voit muodostaa yksittäisistä ryhmistä erilaisia kokonaisuuksia ryhmittelyjä käyttämällä. Ryhmittelemällä kurssin osallistujia erilaisiin kokonaisuuksiin voit tarjota heille monipuolisemmat työskentelymahdollisuudet eri ihmisten kanssa. Katso tarkemmin ryhmittelyjen idea ja ryhmien sekä ryhmittelyjen luominen.

Ennen kuin voit aktiviteetin asetuksissa valita ryhmittelyä, pitää siis A) luoda ryhmät ja B) lisätä ne ryhmittelyyn. 

Näkyy vain ryhmien jäsenille

Tämä liittyy edelliseen ryhmittelyasetukseen. Jos rastit ruudun "Näkyy vain ryhmien jäsenille", lisäämääsi aktiviteettiin tai resurssiin pääsevät vain ne opiskelijat, jotka kuuluvat valitsemasi ryhmittelyn sisältämiin ryhmiin. Tämäkin toiminto vaatii siis A) opiskelijoiden jakamista ryhmiin ja B) pienryhmien pohjalta rakennettua ryhmittelyä.

Jos edellä mainitut ryhmäjaot ja ryhmittelut on jo luotu ja haluat rajoittaa lisäämäsi aktiviteetin näkymään vain niille opiskelijoille, jotka kuuluvat valitsemaasi ryhmittelyyn, rastita silloin tämä ruutu. Toimintoa voi hyödyntää myös aineistojen kanssa.

Tämä liittyy edelliseen ryhmittelyasetukseen. Jos rastit ruudun "Näkyy vain ryhmien jäsenille", lisäämääsi aktiviteettiin tai resurssiin pääsevät vain ne opiskelijat, jotka kuuluvat valitsemasi ryhmittelyn sisältämiin ryhmiin. Toiminto vaatii siis a) opiskelijoiden jakamista ryhmiin ja b) pienryhmien pohjalta rakennettua ryhmittelyä