Child pages
 • Yhteistyöskentely verkossa
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Redirection Notice

This page will redirect to http://docs.moodle.org/all/fi/Yhteisty%C3%B6skentely_verkossa in about 2 seconds.

Yhteistyöskentelyn tuki verkossa

Verkkovälineiden tuki yhteistyöskentelylle jakautuu työskentelyvaiheiden mukaan. Tälle sivulle on kerätty mahdollisuuksia ja ideoita ryhmätyön tukeen sekä Moodlea että muita verkkovälineitä hyödyntäen.

Koska Moodlessa on mahdollisuus lisätä kurssin osallistujia ryhmiin, ja tarjota toiminnallisuuksia vain tietyn ryhmän jäsenille, tutustu tämän sivun lisäksi ohjeeseen Ryhmien ja ryhmittelyjen idea.

1. Ryhmien muodostaminen

Teoria

 • Opiskelijat voivat joko ryhmäytyä itse tai opettaja voi määrätä opiskelijat ryhmiin.
 • Ryhmien muodostuminen voi tapahtua joko kasvokkain tai verkossa.
 • Lopputuloksena tulisi olla, että opiskelijat ovat saaneet itselleen ryhmän ja siihen muitakin jäseniä, joiden nimet he tietävät.
KäytäntöjäOpiskelijat sopivat ryhmänsä itseOpiskelijat valitsevat opettajan tarjoamista vaihtoehdoistaOpettaja määrää opiskelijat ryhmiin
Kasvokkain
 • Vapaa ryhmäytyminen otsikon ja ryhmäkoon mukaan
 • Valmiit vaihtoehdot esim. taululla tai pöydissä, opiskelijat valitsevat ryhmän kiinnostuksensa ja mahd. mahtumisen mukaan. Huomaa, että opettajana joudut tämän lisäksi lisäämään opiskelijat ryhmiin vielä erikseen, jos käytät kurssialueella ryhmäaktiviteetteja.
 • Etukäteen tehty ryhmäjako esim. oodi-ilmojen perusteella
 • Jako n:ään paikallaolijoista
Verkossa
 • Paikka, jossa opiskelijat voivat ehdottaa sopivia aiheita ja liittyä toisten ehdottamiin aiheisiin
  • Moodlen keskustelualue; opiskelijoilla on aikaa rauhassa esim. viikko. Huomaa, että prosessi on ohjeistettava ja opiskelijoiden on oltava proaktiivisia.
  • Moodlen wikissä, jota kaikki saavat muokata
  • Confluence wikissä, jota kaikki saavat muokata (jos tarve on vain tätä vaihetta varten, ei kannata; mutta jos seuraavakin vaihe on täällä, on mielekäs)
  • Moodlen chat: tekstipohjainen sessio; jos osallistujia paljon, voi olla haastavaa
  • Adobe Connect: ääni- ja tekstisessio; tässäkin, jos osallistujia on paljon, voi olla haastava organisoitua
 • Opettaja tarjoaa vaihtoehdot aiheiksi ja mahdollisesti ryhmäkooksi
  • Moodlen keskustelualueen viesteinä, joihin ryhmään liittyvät opiskelijat vastaavat; tällöin osallistujat näkevät myös, keitä muita ryhmään on tulossa
  • Moodlen Valinta-aktiviteetilla, jossa voi myös rajoittaa vastausten määrää per vaihtoehto; tässä opettaja voi valita, näytetäänkö vastaajien tekemät valinnat muille vai ei eli näkevätkö opiskelijat, keitä ryhmissä on. Ryhmän eli valinnan vaihto myös helppoa, jos opettaja näin haluaa. Huomaa, että opettajana joudut tämän lisäksi lisäämään opiskelijat ryhmiin vielä erikseen, jos käytät kurssialueella ryhmäaktiviteetteja.
  • Wikissä, jota kaikki saavat muokata; ohjeistus oleellista, sillä väline ei varsinaisesti ohjaa työskentelyä, ja on toivottavaa, että opiskelijoille olisi kokemusta wikistä tai he omaksuvat nopeasti
 • Tee Moodleen ryhmät etukäteen, lisää kullekin ryhmäavaimet ja ohjeista esim. sähköpostitse (esim. oodin kautta ilmotietojen perusteella) opiskelijat valitsemaan ryhmänsä ja rekisteröitymään kurssialueelle suoraan valitsemaansa ryhmään; tässä vaihtoehdossa opiskelijat eivät suoraan tiedä, ketkä ovat valinneet minkäkin ryhmän
 • Opettaja muodostaa ryhmät Moodlessa arpomalla
 • Opettaja muodostaa ryhmät Moodlessa lisäämällä etukäteen tekemänsä ryhmäjaon mukaan opiskelijat ryhmiin
 • Huomattavaa molemmissa vaihtoehdoissa, että
  • voit lisätä opiskelijat ryhmiin vasta kun he ovat kurssialueella
  • opiskelijat eivät näe, keitä on samassa ryhmässä, joten opettajan on muistettava kertoa se.
 • Ohje Moodlen ryhmiin: Jaa opiskelijat ryhmiin

 

2. Ryhmän sisäinen työskentely: työn tekeminen ja yhteydenpito ryhmässä

Teoria

 • Opiskelijat tarvitsevat yhteistyöskentelynsä tueksi vähintään yhden
  • paikan, jossa keskeneräistä työtä voi työstää ryhmäläisten kesken
  • vuorovaikutuskanavan työskentelynaikaiselle viestinnälle
 • Kukin välineistä voi olla joko vain ryhmän tai koko yhteisön nähtävillä, kurssin pedagogisten tavoitteiden, arviointimenetelmien ja yhteisen sopimuksen perusteella.
KäytäntöjäEriaikaiseen ryhmätyöhönSamanaikaiseen ryhmätyöhön
Dokumentin työstämiseen
 • Moodlen sisäinen wiki, joka opettajan on perustettava joko kaikille näkyväksi tai ryhmiä hyödyntäväksi. Tämän jälkeen opiskelijat toimivat wikialueillaan itsenäisesti. Tämä on hyvä perusvaihtoehto, jos opettajalla ja opiskelijoilla on tarve rajata käytettävät välineet mahdollisimman vähiin.
 • Helsingin yliopiston Confluence Wiki, jossa sivujen näkyvyyttä voi säätää joko kaikille avoimeksi, vain kurssille tai tarvittaessa vain kullekin ryhmälle näkyväksi. Opiskelijat voivat tehdä näkyvyysrajoituksen itse, kun heillä on wikialueelle riittävät oikeudet. Tämä on käytettävyydeltään edistyneempi ja toiminnallisuuksiltaan monipuolisempi kuin Moodlen sisäinen wiki, ja toisaalta saattaa aiheuttaa kahden välineen rinnakkaiskäyttöä - kannattaa myös harkita, olisiko pelkkä Confluence riittävä kurssin työskentelypaikaksi.
 • Yliopiston ulkopuolisista vaihtoehdoista 
  • Yammerin Pages (yhteiskirjoittamiseen)
  • Yammerin ryhmä & dokumentin yhteisannotointi (vrt Google Docs)
  • Google Site (kuten wiki)
  • Google Docs (saman- ja eriaikaisesti yhteismuokattavat dokumentit, taulukot ja esitykset) on opiskelijoilla todennäköisesti käytössä joka tapauksessa jossain määrin, joten niiden hyödyntämisestä myös ryhmätöihin voi kurssilla keskustella.
  • ja muut erilaiset padit kuten
   • EtherPad, josta löytyy vaihtoehtoja esimerkiksi osoitteista http://muistio.tieke.fi/ ja http://viscipad.hiit.fi/ Voit joko ohjeistaa opiskelijat perustamaan omat muistionsa tuonne (Luo uusi muistio) tai perustaa yhden yhteisen kurssiosoitteen (Luo ryhmäsivu), jonka alle opiskelijat voivat lisätä omia muistioitaan ja jonka voit linkittää kurssialueelle Moodleen.
 • Yliopiston ulkopuolisista vaihtoehdoista
  • Yammerin Pages (yhteiskirjoittamiseen)
  • Yammerin ryhmä & dokumentin yhteisannotointi (vrt Google Docs)
  • Google Site
  • Google Docs ja muut erilaiset padit kuten Etherpad, Viscipad
Yhteydenpitoon ja tarvittaessa äänen kanssa dokumentin työstämisen ryhmäläiset tarvitsevat
 • mahdollisesti lisäksi osa ryhmistä ehkä haluaa käyttää Moodlen Chattia yhtäaikaiseen kommunikointiin. Jos opiskelijat käyttävät etherpadia, kussakin muistiossa on valmiina chat.
 • kenties välillä äänikeskusteluyhteyden tekstin lisäksi, jolloin Adobe Connect on järkevä väline samanaikaisen työskentelyn vuorovaikutuskanavana. Siihen voit pyytää opiskelijoille omat huoneet tai ohjeistaa heitä käyttämään yhteistä huonetta ja esim. varaamaan aikoja tavalla tai toisella.
 • Vaihtoehtoja yliopiston ulkopuolisista palveluista: Google Hangout, Skype

 

3. Ryhmästä kurssiyhteisölle: työn palautus tai julkaisu

Teoria

Työn palautuspaikka voi hyvin olla sama kuin työskentelypaikka, tai työ pitää palauttaa erilliseen paikkaan

 • Jos opiskelijat käyttävät työstämiseen wikiä (tai etherpadia), helpoin "työn palautus" on se versio, joka työskentelypaikassa on tehtävän palautus- tai arviointihetkellä. Tällöin opiskelijoilla on mahdollisuus työskennellä halutessaan deadlinen ylikin, jolloin jos teksti ei ole valmis ajallaan, opiskelijat tietysti ottavat riskin siitä, että työ arvioidaan sellaisenaan (smile)
 • Jos haluat, että työ palautetaan erilliseen paikkaan,
  • työskentelypaikka voi olla suljetumpi kuin palautuspaikka, joka voi näkyä halutessa koko kurssiyhteisölle
  • riittää usein, että yksi ryhmäläisistä palauttaa sen, jolloin ryhmä myös yhdessä ottaa vastuun siitä, että työ palautuu.

Jos ryhmien wikisivuissa on näkyvyyden rajaus, sitä täytyy tietysti laajentaa julkaisun jälkeen tai kopioida lopullinen teksti opettajan ohjeistamaan palautuspaikkaan. Vertais- ja opettajan palautteen saa näppärästi laitettua wikisivun kommenteiksi.

KäytäntöjäTyöskentelypaikka = palautuspaikkaPalautus eri paikkaan

Palautuksen näkyvyys sama kuin työskentelyllä

  
Palautuksen näkyvyys laajempi kuin työskentelyllä  

 

4. Arviointi

Teoria

Yhteistyöskentelystä voit halutessasi arvioida

 • prosessia
 • tuotosta
 • molempia soveltuvina yhdistelminä

 Kurssisuunnittelussa on tärkeää osata ja muistaa huomioida etukäteen arviointitarpeet, jotta työskentelyyn valitut välineet tukevat haluttujen työskentelytapojen lisäksi haluttuja arviointitapoja ja osaamistavoitteita. Lisäksi opiskelijoille on tärkeää tiedottaa valituista arviointimenetelmistä, jotta he myös osaavat huomioida ne työskentelyssään. Esimerkiksi jos etukäteen ei ole tiedossa, että myös prosessia arvioidaan, opiskelijat eivät huomaa dokumentoida sitä riittävällä tarkkuudella.

KäytäntöjäProsessin/asian tai osaamisen kehittymisen arviointiTuotoksen arviointi
Opettajan antamaan arviointiin
 • Keskustelualueelta voit arvioida kunkin ryhmän jäsenen kontribuutiota, aktiivisuutta, osaamista ja sen kehittymistä viestien sekä määrän että sisällön mukaan; kuka on ollut aloitteellinen, kuka reaktiivinen, ketkä ovat tuoneet näkökulmia ja miten ryhmäläiset ovat jatkaneet toistensa aloittamia ideointeja
 • chat-sessioiden lokit tukevat hyvin osaamisen ja sen kehittymisen arviointia, samoin prosessin arviointia
 • wikissä voit hyödyntää versiohistoriaa sen hahmottamiseen, miten työ on syntynyt - huomaa toki, että ryhmäläiset ovat voineet istua yhdessä yhden toimiessa kirjurina, joten ryhmätöiden prosessiarviontiin kannattaa sisällyttää myös ryhmän ja/tai sen jäsenten henkilökohtaiset itsearvioinnit
 • halutessasi voit pyytää opiskelijoita nauhoittamaan AC-istuntoja, jos haluat hyödyntää niitä arvioinnissa
 • Tuotoksen palautuspaikasta riippuen voit kirjoittaa palautteesi ja arvosanan sinne tai joudut valitsemaan muun välineen. Esimerkiksi
  • wikiin (Moodle tai Confluence) voit kirjoittaa palautetta kommenttina, mutta arvosanat joudut kirjaamaan erikseen esim. erilliseen Moodlen tehtävä-aktiviteettiin
  • Moodlen tehtävä-aktiviteetissa voit (kesän 2013 päivityksen jälkeen versioon 2.4) antaa ryhmälle sekä yhteisen palautteen että arvosanan.
  • keskustelualueelle voit kirjoittaa palautteen yhtenä vastausviestinä ja antaa arvosanan kullekin ryhmäläiselle yhteen tai useampaan hänen kirjoittamaansa viestiin. Voit myös määritellä erilaisia arvosananmääräytymismenetelmiä
 • Arvosanan kirjaaminen
  • Ryhmätöiden arvosanat voi kirjata suoraan Arviointikirjaan MUTTA suositeltavampaa on hyödyntää erillisiä aktiviteetteja, jolloin arvosanojen muokkaaminen on teknisesti sekä sujuvampaa että varmempaa.
Vertaisarviointiin
 • Ryhmän itsearviointiin ja reflektointiin kannattaa käyttää työn tekemisen ja palauttamisen välineitä, jotka ovat opiskelijoille luontevia
 • Ryhmäläisten henkilökohtaisiin itse- ja vertaisarviointeihin kannattaa valita väline, joka on vain ko. opiskelijan ja opettajan välinen
 • Ryhmien väliseen vertaisarviointiin on mahdollista käyttää samoja menetelmiä kuin opettajan arvioidessa prosessia. Lisäksi arviointien kirjaamiseen voi hyödyntää joko kohde-ryhmän työn tekemisen tai palauttamisen välinettä, tai esimerkiksi koko kurssiyhteisön näkemää keskustelualuetta.
 • Tuotoksen vertaisarviointiin näppäriä ovat sekä Moodlen keskustelualue että Työpaja-aktiviteetti.
 • Työpaja-aktiviteetissa voit rajata vertaisarviointien antajaksi vain ryhmän ulkopuoliset opiskelijat ja voit arvioida arvosanalla myös vertaisarvioinnit.
 • Vertaisarvioinnin antajana näkyy kaikissa välineissä yksittäinen opiskelija. Ryhmä voi kuitenkin keskustella arvioitavasta vertais(ryhmä)työstä yhden toimiessa kirjurina ja palautteen julkaisijana. Halutessasi voit tietysti arvioida myös vertaisarvioinnin.