Child pages
  • Tilastolliset tietosuojamenetelmät, kevät 2011
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastolliset tietosuojamenetelmät, kevät 2011

Luennoitsija

Seppo Laaksonen

Laajuus

Perusteet luentojen pohjalta  2 op. Lisäannokset (1-3) esimerkiksi kertomalla omien töitten tietosuojakysymyksistä, raportoimalla konkreettisista esimerkeistä alalta tai raportoimalla muista metodeista/sovelluksista kuin kurssilla esillä olleista (käyttäen siis kaikkialta löytyvää aineistoa).

Erityisoptio = 1 op lisää: Kirjoita oppimispäiväkirja, jossa tuot esille näkökohtia joita on luentojen keskusteluissa tullut esille, mukana omakohtaisia näkemyksiä (ei sellaisia jotka suoraan löytyvät aineistosta). Lyhyehkösti tietysti. Oppimispäiväkirjassa olisi hyvä olla myös Janikan esityksen kiintoisia piirteitä. Kurssin päätyttyä lähetä päiväkirja minulle. Ihan joka luento-osasta ei tarvi olla kommentteja eli jos olet ollut poissa, laita muista osista enemmän näkökohtia.

Tyyppi

 Aine- tai syventäviä opintoja sekä yleissivistystä.

Tämä kurssi pohdiskelee tietosuojan merkitystä. Sehän on mitä tärkein asia eli yksilö- tai yritys- tai muu yksikkötason tieto ei saa vuotaa ellei asiasta ole sovittu asianomaisen kanssa. Toisaalta tietoa ei saa pantata. Nämä kaksi tavoitetta ovat ristiriitaisia joten joitain kompromissejä tarvitaan. Yksi tapa on käyttää ns. tietosuojamanetelmiä jolloin mahdollisimman paljon tietoa säilyy käytettäväksi. Tavallisimmat tällaiset ratkaisut esitellään kurssilla. Myös muita tapoja käyttää datoja erityisesti tutkimuksessa otetaan esille. 

 

Esitietovaatimukset

Tilastotieteen perusteet ovat varmasti hyödyksi mutta ainakaan perusosaa ei ole tarkoitus pitää metodologisesti vaativana. Lisätöissä voi edetä hyvinkin vaikeisiin tilanteisiin.

Luentoajat

Tähän mennessä on varattu seuraavat ajat Unioninkatu 37:n (U37) 1. kerroksen luentosalista, väliltä klo 16-18:

ke 16.3.

ma 21.3.
ke 23.3.
ma 28.3. Aiheena hieman mikroaineiston suojausta mutta pääaiheena taulukkoaineiston suojaus.
ke 30.3. Tässä tilaisuudessa esiintyy Janika Tarkoma joka kertoo Tilastokeskuksen tietosuojamenetelmistä ja käytänteistä. Tervetuloa myös muut kuin varsinaiset osanottajat.
ke 6.4.  Täydentävää ja kertaavaa aihetta, yhden osanottajan (Aku-Ville Lehtimäki) esitys lisäopisteiden hankkimiseksi; on mahdollista että tulee toinenkin esitys. Erityisesimerkki siitä päteekö kaikkialla se rekistereiden periaate että siellä mukana oleva voi tarkistaa omat tietonsa. Tässä yhteydessä esitän omakohtaisen testini tuloksia erään aran aiheen tiimoilta (tästä ei juuri kukaan tiedä eli paljastan sen ensi kertaa).  Tässä ovat siihen liittyvät kalvot:

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/62440126/Tietosuoja_esimerkki.pdf

Kokeet


Koe on maanantaina 11.4.  klo 16-18 samassa paikassa kuin luennot eli U37:ssä. Koe kattaa perusasiat luennoista, erityisesti kysymyksiä siitä, mitä on tilastollinen tietosuoja, mitä riskejä voi tilastodatan kanssa ilmaantua ja mitä menetelmiä on tietosuojan takaamiseksi ilman että informaatiota häviää liikaa (sekä mikrodata että makro- tai taulukkodata) . Myös esille tulevat erityisstrategiat datan käsittelemiseksi tutkimus- ja muihin järkeviin tarkoituksiin siinä tapauksessa kun dataa ei voida tietosuojata kunnolla.  

Myöhemmin voi tenttiä yleistentissä jonne pitää ilmoittautua weboodissa tai spostilla Marjukka Laaksolle.

Kirjallisuus

 Tästä osaa ainakin käsitellään:

http://neon.vb.cbs.nl/casc/

Tässä on kalvoja joissa kosketellaan itse kysymystä ja tiedon herkkyyttä sekä sen jälkeen mikroaineiston suojausmenetelmiä. Lopuksi on taulukkoaineiston suojausratkaisuja.

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/62440126/Tietosuoja_2011_C.pdf 

Myös katsotaan muuttujia joilla on herkkyyttä eli voidaan käyttää tunnistamisessa jos sopivaa lisätietoakin on olemassa. Tämä liitteen lopussa on esimerkkejä Suomen väestöaineistolla.

 https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/62440126/Tietosuoja_herkkyys_muuttujia.doc

Tässä on kaksi kontrahtia jotka olen tehnyt tietosuojan takaamiseksi.

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/62440126/SDC_Contract_Swiss.pdf

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/62440126/SDC_Contract_ESS.pdf

 Kevennykseksi tässä kuvatiedosto, mutta ihan alalta:

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/62440126/Kuvasto__TIETOSUOJA_2011.pdf

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

 

  • No labels