Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 48 Next »

Sisällysluettelo

Kohdetta {children} ei kyetty renderöimään. Sivua ei löydy: MARC21:MARC 21 BIB -- sovellusohje Ex Libris -kirjastoille.

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = Voyager-kirjastojen kentät, eivät ole mainittuina formaatin suomennoksessa (vain tässä sovellusoppaassa)

19. Varasto- ja sijainti- ym. tietojen kentät (841-88X)


Kentät 841-845, 853-855, 863-868, 876-878 ovat Voyager-tietokannoissa käytössä vain varastotietueissa.


850 - OMISTAVA ORGANISAATIO (T)

Tämän kentän kirjastotunnukset ovat ISIL-tunnuksia, esim. FI-H, FI-X


852 - SIJAINTI (T)

MARC21-fin-formaatin mukaiset sijoituspaikkatiedot (950-969, 971, 991-992) siirtyivät haluttaessa konversiossa bib-tietueen 852:n toistoihin. Samalla kirjastotunnus muunnettiin ISIL-tunnukseksi.

Kirjastotietokannassa varastotietueen kentän 852 osakenttään ‡a ei tarvitse merkitä kirjaston ISIL-tunnusta (yhteisluettelotunnusta). (30.1.2002/24.2.2009)


856 - ELEKTRONISEN AINEISTON SIJAINTI JA KÄYTTÖ (T) (P)

Kenttää 856 käytetään elektronisen aineiston osoitteen merkitsemiseen ja linkin luomiseen aineistoon silloin, kun aineisto on verkossa tekijänoikeudellisesti vapaasti käytettävissä. Jos elektronisen aineiston käyttöä on sopimukselliseti ja teknisesti rajoitettu, on syytä merkitä rajoitus kenttään 506. Elektronisen aineiston osoitteen voi merkitä kenttään 500, jos suoraa linkkiä ei voi tekijänoikeudellisista syistä merkitä kenttään 856. Jos aineisto on hankittu käytettäväksi vain aineiston ostaneessa kirjastossa, merkitään verkko-osoite kirjaston varastotietueen kenttän 856.

Jos 1. indikaattorin arvoa ei tunneta, voi indikaattorin jättää tyhjäksi.

2. indikaattorin arvo 1 - Kuvailun kohteen (tai sen osan) toinen versio
Kun bibliografisessa tietueessa kuvailtu kohde ei ole elektroninen, mutta vastaava elektroninen versio (tai osa siitä esim. sisällysluettelo) on vapaasti saatavana, sen sijainnin voi merkitä tähän kenttään. Tarvittaessa voidaan osakentässä 3 kertoa tarkemmin osa, josta elektroninen versio on olemassa.Huom! Jos halutaan kuvailla elektroninen versio, siitä tehdään oma tietue.

2. indikaattorin arvo 2 - Kuvailun kohteeseen liittyvä aineisto
Paperiversion bib-tietueeseen voi laittaa teokseen liittyvään elektroniseen lisämateriaaliin (esim. harjoitustehtävät, oheismateriaalit esim. taulukot jne) vievän 856-kentän.

Osakenttien ‡a, ‡b, ‡d ja ‡f käyttö on pakollista vähimmäistasolla vain jos osakenttää ‡u ei käytetä (URI:a ei tiedetä).

Esim. Painettuun teokseen sisältyvän sisällysluettelon vapaasti saatavilla oleva elektroninen sisällysluettelo
245 00 $aAmerican quarterly.
856 41 $3 Sisällysluettelo $u http://muse.jhu.edu/journals/american%5Fquarterly/
Linnea-luettelointiryhmän luettelointisuositus elektronisesta kirjasta, joka on saatavilla kahden tai useamman palveluntarjoajan välityksellä:

Vaihtoehto 1: Tiedot yhdessä Bib-tietueessa:

506 __ ‡a Ebrary: Available only in the -- network. - Ellibs: Only with -- library card
538 __ ‡a Ebrary: Internet yhteys; WWW-selain; Ebrary Reader.
538 __ ‡a Ellibs: Internet yhteys; WWW-selain; Adobe Reader 6.0.1 tai uudempi.
856 4_ ‡u [http://]... ‡z Ebrary eBook Collection.
856 4_ ‡u [http://]... ‡z Ellibs eBook Collection.

Vaihtoehto 2: Laitteistovaatimukset bib-tietueessa ja linkkikentät kahdessa eri varastotietueessa:

506 __ ‡a Ebrary: Available only in the -- network.
506 __ ‡a Ellibs: With -- Library Card.

Varastotietueet:

538 __ ‡a Internet-yhteys, WWW-selain, Ebrary Reader -lukuohjelma.
852 8_ ‡b 117 ‡h Verkkokirjat
856 4_ ‡u [http://]... ‡z Ebrary eBook Collection

538 __ ‡a Internet-yhteys, WWW-selain, Adobe Reader 6.0.1 tai uudempi.
852 8_ ‡b 117 ‡h Verkkokirjat
856 4_ ‡u [http://]... ‡z Ellibs eBook Collection

Molemmat tavat ovat mahdollisia. Linkit kannattaa tallentaa varastotietueeseen, koska ne toimivat vain kyseisessä kirjastossa. Järjestelmävaatimukset tallennetaan kenttään 538, jota voi toistaa. Rajoitushuomautuksen voi laittaa myös varastotietueen 852 ‡z-osakenttään. Myös kenttä 530 voidaan toistaa tarvittaessa. (1.11.2006)


880 - TIEDOT VAIHTOEHTOISELLA KIRJAIMISTOLLA (T)

Kenttä 066 ja 880-kentän merkistökoodit ovat Unicode-aikana tarpeettomia (sekä Aleph- että Voyager-järjestelmien merkistö on Unicode). Kuitenkin ne ovat mukana tällä hetkellä Ex Libris -kirjastojen käytössä olevissa konversio-ohjelmissa (esim. erilaiset kyrilliikkakonversiot). Asia on mietinnässä / työn alla. (25.11.2009)


882 - TIEDOT KORVAAVASTA TIETUEESTA (ET)


886 - TIEDOT VIERAIDEN MARC-FORMAATTIEN KENTISTÄ (T)


887 - TIEDOT MUISTA FORMAATEISTA, EI MARC (T)


  • No labels