Child pages
 • Analys I, hösten 2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Analys I, hösten 2010

OBS! Ändrad tid för handledning under provveckan!

Under provveckan hålls handledningen på måndag (13.12) kl. 12-14. Platsen är B119.

Obs: extra föreläsning mån 13.12 14-15 C123: översikt av provområdet och tidigare provuppgifter

Föreläsare

Hans-Olav Tylli

Omfattning

10 sp.

Typ

Grundstudier.

Kursens ändamål

Kurserna Analys I och II är obligatoriska inom utbildningsprogrammet matematik, samt för blivande lärare med matematik som andra undervisningsämne.
Analys I (och Analys II) rekommenderas även för alla biämnesstuderande som behöver goda kunskaper i matematik.

Förhandskunskaper

Gymnasiets långa kurs i matematik. (För studeranden som endast läst gymnasiets korta kurs kan Lukiomatematiikan kertauskurssi eventuellt vara nyttig som extra bakgrund.)

Föreläsningstider

Obs: extra föreläsning mån 13.12 14-15 C123: översikt av provområdet och tidigare provuppgifter

Veckorna 36-41 och 44-49 mån 14-16 C123, tis 12-14 C323, tor 10-12 C124.

Räkneövningar 2 timmar/vecka och handledningar 2 timmar/vecka (se nedan).

Obs: Första föreläsningen tis 7.9. kl 12 - 14 (ingen undervisning ges på universitets öppningsdag mån 6.9. efter kl 12)

Obs: ändrad tid för föreläsningen mån 27.9.: kl 12-14 C323

II. perioden börjar mån 1.11. Ingen föreläsning mån 6.12.

Kursens framskridande kan följas från kursdagboken, som också innehåller extra övningsmaterial för kursproven (från 2009).

Prov

 • 1. kursprovet 21.10. 13-15 Exactums auditorier

Provområdet: s. 1-33 samt Sats 5.5 från kompendiet (alltså inklusive definitionen av gränsvärdet för en funktion).

 • 2. kursprovet 16.12. 13-15 Exactums auditorier

Litteratur

Ritva Hurri-Syrjänen: Analys I (Differential- och integralkalkyl I) (kompendium, svensk översättning); pris 5.50 euro.

Kompendiet kan köpas i Universitetstryckeriets snabbservicepunkt (Berggatan 3, i centrum). Kompendiet säljs även mot kontant betalning torsdag 9.9.2010 kl 10-12 utanför sal A111 (Exactum). Ytterligare möjligheter beskrivs på sidan Analyysi I.

Bredvidläsning (exempelvis): L. Myrberg: Differentiaali- ja integraalilaskenta I, II (Kirjayhtymä, 1974), samt engelskspråkiga (Advanced) Calculus-böcker.

Kursens innehåll

Kursen innehåller (tillsammans med vårterminens kurs Analys II) den fundamentala teorin för funktioner av en reell variabel.
Kurserna Analys I och II är nödvändiga som bas för de flesta andra kurser i matematik och statistik,
samt för en mångfald tillämpningar av matematik. Analys I behandlar bl.a.:

 • mängder och avbildningar (allmänt)
 • reella tal och deras egenskaper; olikheter med reella tal
 • supremum (= minsta övre gräns) och infimum (= största undre gräns) för mängder av reella tal; fullständighetsaxiomet
 • gränsvärdet av talföljder
 • gränsvärdet av funktioner
 • kontinuitet av funktioner
 • derivatan och funktioners differentierbarhet
 • tillämpningar av derivatan: medelvärdessatsen, lokala extremvärdespunkter, konvexitet, L'Hospitals regel etc.
 • elementära funktioner: exponent- och logaritmfunktioner, potensfunktioner, hyperboliska funktioner, trigonometriska funktioner

Anmälning

Glömde du att anmäla dej?. Vad göra.

Räkneövningar

Grupp

Dag

Tid

Plats

Instruktör

1.

fre

12-14

C122

Susanna Liesipohja

Modellsvar till hemövningar och handledningar på sidan Analyysi I.

Övning 1
Övning 2
Övning 3
Övning 4
Övning 5
Övning 6
Övning 7
Övning 8
Övning 9
Övning 10
Övning 11

Handledningar

Grupp

Dag

Tid

Plats

Instruktör

1.

ons

12-14

B321

Susanna Liesipohja

Handledning 1
Handledning 2
Handledning 3
Handledning 4
Handledning 5
Handledning inför första delförhöret
Handledning 6
Handledning 7
Handledning 8
Handledning 9
Handledning 10
Handledning 11
Handledning inför andra delförhöret

 • No labels