Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari, kevät 2011

Luennoitsija

Jyrki Möttönen

Laajuus

4 tai 1+3 op (aineopinnot) tai 2 op (syventävät opinnot) op.

Tyyppi

Aine- tai syventäviä opintoja.

Aineopintovaiheessa olevia seminaari palvelee proseminaarina ja syventäviä opintoja suorittavia tutkielmaseminaarina. Tavoitteena on harjoitella (kandidaatin tai pro gradu -) tutkielman tekemisen ja kirjoittamisen taitoa sekä esitelmän pitoa ja tieteellistä keskustelua. Opiskelijoita autetaan myös tutkielman aiheen haussa. Tutkielmat voivat liittyä jonkin kurssin harjoitustyöhön. Suoritustapa on oman esitelmän laatiminen ja pito, toimiminen opponenttina ja aktiivinen osallistuminen seminaariin myös muilla tavoin.

Luentoajat

Koko kevätlukukausi 2011 pe 14-16 C323 (Exactum). Alustava ohjelma (jatkotapaamisista sovitaan seminaarissa):

Huom.1! Läsnäolo kolmessa ensimmäisessä kokoontumisessa välttämätön!

Huom.2! Seminaaritilaisuuksista saa olla kevään aikana poissa korkeintaan yhden (1) kerran!

Huom.3! Ilmoitan sähköpostilla seminaariesityksistä vähintään viikkoa aikaisemmin.

21.01. Ensimmäinen kokoontuminen ja tieteellisen kirjoittamisen opiskelua. Pakollinen!

28.01. Tieteellisen kirjoittamisen opiskelua. Pakollinen!

04.02. Tieteellisen kirjoittamisen opiskelua. Pakollinen!

11.02. Ei seminaaria

18.02. Ei seminaaria

25.02. Ei seminaaria

04.03. Ei seminaaria

11.03. Ei seminaaria (väliviikko)

18.03. Tanja Lindroth (Espoolaisten käsitys terveydestään - pienalue-estimoinnin soveltaminen aluetasoisen tiedon tuottamiseen). Opponentti: Marjukka Vartiainen, Antti Mattila

25.03. Ei seminaaria

01.04. Antti Pelanteri (). Opponentti: Mikko Kosola
Jirka Poropudas (Kalman Filter Model for Rating and Prediction in Basketball). Opponentti: Aki Koyama

08.04. Maiju Pankakoski (Lineaarisesta regressiomallista monitasoiseen rakenneyhtälömalliin - Erilaisten tilastollisten menetelmien toimivuus perheaineistossa). Opponentti: Jani Miettinen
Sanni Holm (Sukupuolen vaikutus arvosanoihin Helsingin yliopiston Valtiotieteellisessä tiedekunnassa). Opponentti: Alina Sinisalo

15.04. Pauliina Moilanen (). Opponentti: Teemu Palviainen
Alina Sinisalo (). Opponentti: Pauliina Moilanen, Sanni Holm

22.04. Ei seminaaria (pääsiäisloma)

29.04. Mikko Kosola (Measurement of relative rates from case-based data – applications to vaccine efficacy). Opponentti: Juha Lehtiranta
Satu Suolinna (Ryhmien keskiarvoerojen testaus). Opponentti: Antti Pelanteri

06.05. Aki Koyama (Spatial Interpolation of Atmospheric Remote Sensing Observations).
Jani Miettinen (Itsevalikoituminen verkkotiedonkeruun haasteena). Opponentti: Maiju Pankakoski

Esitelmät jaetaan osallistujille BSCW-työtilan kautta (ohjeet linkissä). Osallistujat saavat s-postitse kutsun työtilaan.

Kirjallisuus

LaTeX-materiaalia:

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen LaTeX-materiaalia

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen LaTeX-materiaalia

The Not So Short Introduction to LATEX2ε

Pitkänpuoleinen johdanto LaTeX2ε:n käyttöön

The LaTeX Beamer Class Homepage

Beamer by Example

Opetusmateriaalia (tulosta itsellesi!):

Artikkeleita (tulosta itsellesi!):

Huom! Artikkelit tulostuvat yliopiston verkossa olevilta koneilta. Kotikonetta käyttäessäsi kirjaudu Nelliin omalla käyttäjätunnuksellasi, ja sen jälkeen tulosta artikkelit yllä.

Tilastotieteilijöiden työmarkkinoista:

Hyödyllisiä ohjeita ja linkkejä:

Kielijelppi - Kirjoittajan työkalupakki

Kandidaatintutkielman tarkastamisprosessi valtiotieteellisessä tiedekunnassa kaaviokuvana (Taina Joutsenvirta)

Pro gradu -tutkielman tarkastamisprosessi valtiotieteellisessä tiedekunnassa kaaviokuvana (Taina Joutsenvirta)

Harjoitusaineohje (Raija Lehtinen ja Anu Lahtinen)

Muita apuvälineitä matemaattisen tekstin kirjoittamiseen(Pekka Pere)

Laitoksen tutkielmaohjeet

Valtiotieteellisen tiedekunnan kandidaatintutkielman teko-ohjeet

Valtiotieteellisen tiedekunnan pro gradu -tutkielman teko-ohjeet (mm. kansilehden malli)

Valtiotieteellisen tiedekunnan gradutukipalvelut

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen pro gradu ohjeita

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Iso suomen kielioppi ilmaisena verkkoversiona

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

  • No labels