Child pages
  • Otantamenetelmät, syksy 2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Otantamenetelmät, syksy 2010

Luennoitsija

Risto Lehtonen

Laajuus

6/8 op.

Tyyppi

Aineopintoja / syventäviä opintoja

Tavoitteet

Kurssilla annetaan yleiskuva tilastollisista otantamenetelmistä ja niihin liittyvästä estimoinnista sekä menetelmien käytöstä eri tieteenalojen empiirisessä tutkimuksessa. Tarkasteltavia menetelmiä ovat yksinkertainen satunnaisotanta, systemaattinen otanta, ositettu otanta, PPS-otanta (sampling with probabilities proportional to size) ja ryväsotanta sekä menetelmiin liittyvä piste-estimointi ja väliestimointi. Erityinen huomio kohdistetaan otoksen ulkopuolisen lisäinformaation käyttöön otanta-asetelmissa ja estimointiasetelmissa. Esimerkkejä annetaan aidoista tilanteista, ml. ihmisiä, kotitalouksia ja yrityksiä koskevat otosperusteiset tiedonkeruut ja tutkimukset (Pisa, Terveys 2000, Tilastokeskuksen työvoimatutkimus, EU SILC). Lisäksi tarkastellaan otantaan ja estimointiin soveltuvia tilastollisia ohjelmistoja.

Kurssi soveltuu tilastotieteen aine- tai syventäviä opintoja suorittaville opiskelijoille ja tilastotieteen sivuaineopiskelijoille sekä myös yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa toimiville jatko-opiskelijoille ja tutkijoille. Kurssi mm. sisältyy valtiotieteellisen tiedekunnan ns. menetelmäkoriin.

Luentoajat

Luennot tiistaisin 2.-30.11. klo 14-18 C323 (Exactum), yhteensä 20 tuntia.
Lisäksi harjoituksia mikroluokassa C128 torstaisin 4.11.-2.12. klo 12-15, yhteensä 15 tuntia.

Suoritustapa

Aineopinnot: Loppukuulustelu (6 op) tai loppukuulustelu ja (vapaaehtoinen) harjoitustyö (8 op)

Syventävät opinnot: Loppukuulustelu ja (pakollinen) harjoitustyö (8 op)

Harjoituksissa käytetään tilastollisia ohjelmistoja (pääasiassa SAS, SPSS)

Loppukuulustelu

Tiistai 7.12.2008 klo 14-16 Exactum C323

Oppikirja

Lehtonen R. and Pahkinen E. (2004). Practical Methods for Design and Analysis of Complex Surveys. Second Edition. Chichester: John Wiley & Sons. Chapters 1-4.

Web-materiaali

VLISS-virtual laboratory in survey sampling,

http://mathstat.helsinki.fi/VLISS/

Luentomateriaali

Diat 1

Diat 2

Diat 3

Tekninen yhteenveto 1

Tekninen yhteenveto 2

Yhteenveto 1

Yhteenveto 2

Kaavio 1

EUROSTAT: Sampling Reference Manual

Demot

Province-91 Population, kuvaus

Province-91 Population, SAS-data

Demo 1

Demo 1 Päivitys

Demo 2

Demo 2 Päivitys

Demo 3a - Bernoulli ja Poisson -otanta, päivitys

Demo 3b - Ositettu otanta, päivitys

Demo 3c - PPS-otanta, päivitys

Demo 4 - Regressioestimointi, päivitys

Demo 5 - Malliavusteinen estimointi

Harjoitustyöt

Aineopintojen harjoitustyö

Syventävien opintojen harjoitustyö

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

  • No labels