Child pages
  • Oppaan tulostaminen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Jos haluat tulostaa yksittäisen sivun opettajan oppaasta, valitse sivun oikean yläkulman Tools-valikosta toiminto "Export to PDF". Nyt voit ladata sivun PDF-dokumenttina, ja tulostaa sen.

Jos haluat tulostaa useamman sivun kerralla, kannattaa käyttää wikialueen vientitoimintoa.

  • Valitse sivun yläreunan Browse-valikosta kohta "Advanced".
  • Nyt valitse vasemman reunan Export-otsikon alta toiminto "Export Space".
  • Valitse Export Format -vaihtoehdon arvoksi "PDF Output".
  • Poista rastit kentistä "Include comments" ja "Backup attachments".
  • Seuraavaksi valitset sivut, jotka haluat tulostaa. Poista ensin valinnat klikkaamalla "Clear All", ja sitten rastita ne sivut, jotka haluat tulostaa. Opettajan oppaan alaiset sivut alkavat vähän sivun puolivälin jälkeen.
  • Lopuksi klikkaa sivun alareunasta "Export".
  • Kun vienti on valmis, voit ladata valmiin PDF-tiedoston "Download here" -linkistä.
  • No labels