Child pages
 • Automaattisen arvioinnin hyödyntäminen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Redirection Notice

This page will redirect to http://docs.moodle.org/all/fi/Automaattisen_arvioinnin_hy%C3%B6dynt%C3%A4minen in about 2 seconds.


Moodlessa on mahdollista toteuttaa automaattisesti arvioitavia kokonaisuuksia, joiden avulla voit kurssillasi toteuttaa erilaisia opetuksellisia tavoitteita:

 • antaa opiskelijalle nopeaa ja joko yksilöllistä tai yleistä (väli)palautetta
 • tarjota opiskelijalle mahdollisuuden taidontarkistukseen - ei välttämättä kurssiarvosanaan vaikuttaen
 • mahdollistaa harjoittelu toiston avulla tiedon tai taidon vahvistamiseksi
 • harjoitus ja opiskelijan edistymisen seuranta
 • oppiminen
 • tiedon demonstrointi, prosessointi tai käyttö
 • teettää perinteisiä, ajallisesti rajoitettuja "kirjallisia kuulusteluja" eli tenttejä verkossa, jolloin etuina verrattuna paperitenttiin on
  • Opiskelijat voivat yrittää useampaan kertaan, jos haluat, mikä ei välttämättä lisää opettajan työmäärää
  • Opettajan helpompi teettää useita lyhyitä tenttejä
  • Ei tarvitse yrittää ottaa selvää huonosta käsialasta
  • aika on automaattisesti rajattu
  • joukkoon voit halutessasi lisätä myös esseekysymyksiä, joita ei kuitenkaan voi arvioida automaattisesti
 • On myös tutkittu, että oppimistilanne on tehokkaampi, mikäli palaute vääristä vastauksista on välitöntä. Hyvässä kyselyssä kysymyksistä saatava palaute onkin suunniteltava huolella!

Automaattisen arvioinnin toteutus ja mielekkäiden palautteiden kirjoittaminen valmiiksi opiskelijoille voi tuntua työläältä, mutta opettaja säästää kuitenkin usein aikaa arviointivaiheessa, kun Moodle pisteyttää vastaukset automaattisesti ja antaa opiskelijoille välitöntä palautetta omasta suorituksesta. Tällaisen kokonaisuuden hyöty tuleekin suurista opiskelijamääristä - kerran työskentelyn toteutettuasi voit kierrättää samaa toteutusta toistuvilla kursseilla. Kysymystekstit voi helposti muokata ja kopioida uusiin käyttötarkoituksiin, jolloin myöhemmissä vaiheissa toteutusta ei aina tarvitse aloittaa tyhjästä.

Kun opiskelijan suoritus korjaantuu automaattisesti, kannattaa erityisesti aluksi huomioida, kuinka opiskelijalle työläitä tehtäviä teet. Kysymysten vaikeusasteessa ja kysymysten määrässä kannattaa pyrkiä välttämään kohtuuttomat vaatimukset. Tenttiin varatun ajan pitää kohtuullisesti riittää vastaamiseen etenkin jos tentin suoritusaika rajoitetaan tiettyyn minuuttimäärään (opiskelijalle näytetään tentin aikana ajastin).

Käyttöideoita:

 • Lukuläksyn tarkistus: muutamia kysymyksiä lukumateriaalista, suoritettava ennen lähitapaamista. Mahdollinen lisätehtävä: Opiskelijan kirjoitettava ylös jokin kysymyksistä, johon hän ei osannut vastata, ja näistä keskustellaan tapaamisessa.
 • Tiedon kerääminen: muutamia kysymyksiä luentomateriaalista, suoritettava muutaman päivän sisällä luennon jälkeen. Opettaja saa palautetta siitä, miten hyvin opiskelijat ovat ymmärtäneet luennoilla käsitellyt asiat.
 • Harjoitustentit: Opiskelijat voivat harjoitella lopputenttiä varten, tähän voi käyttää esim. aikaisempien vuosien tenttikysymyksiä.
 • Kurssi, jossa opiskelijat arvioivat kliinisiä tapauksia, tekevät diagnooseja ja hoitointerventioita, ja jakavat nämä muiden osallistujien kanssa. Opiskelijat tekevät pikatestejä, joissa kysytään kliinisistä vaivoista ja diagnooseista. Opettaja antaa Moodlessa palautetta opiskelijoille ehdotuksien, arvioinnin, ja keskustelukysymysten muodossa.
 • Tentin saatavuutta säätelemällä voidaan toteuttaa kurssin lopputentti Moodlessa.
 • Tenttejä käytetään kotitehtävien toteuttamiseen.
 • Luentomuistiinpanot ja diaesitykset ladataan Moodleen. Opiskelijat vastaavat viikottain kysymyksiin luentomateriaalista palauttaen vastauksensa tehtävätyökalulla. Moodlen raporttien ja viikottaisten tenttien avulla varmistetaan, että opiskelijat ovat suorittaneet tehtävät.
 • Kysely kurssin alussa, joka auttaa opiskelijoita orientoitumaan kurssiin. Hyödyllinen erityisesti suurilla opiskelijamäärillä.
 • Kurssi ravintotieteestä - avovastaustentti, jossa opiskelijat arvioivat viikottaisen ruokavalion vaikutuksia. Opiskelijat vastaavat lyhyillä kappaleilla jokaiseen kysymykseen, esim. "Oliko ruokavaliossa tarpeeksi proteiinia?" Opettaja piti tentin arvostelua tavanomaista tenttiä kätevämpänä, vaikka kaikki vastaukset piti arvioida käsin.

Automaattinen arviointi toteutetaan Moodlessa Tentti-aktiviteetilla. Automaattisesti arvioitavista kysymyksistä (kaikki paitsi esseekysymys) annettavan palautteen näkyvyyttä opiskelijoille voi säätää tentin asetuksista ("Tuloksista näytetään opiskelijoille").

Katso ohjeet, miten lisäät Tentti-aktiviteetin kurssialueellesi.

1 Esimerkit ANGEL-oppimisympäristöstä ja Moodlen dokumentaatiosta