Child pages
  • Johdatus finanssimatematiikkaan, kevät 2011
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Johdatus finanssimatematiikkaan, kevät 2011

Kurssi on peruutettu.

Harri Nyrhinen luennoi kurssin Sijoitustoiminnan matematiikkaa.

  • No labels