Analyysi II, kevät 2011

Luennoitsija

Juha Oikkonen

Laajuus

10 op.

Tyyppi

Perusopintoja

Esitietovaatimukset

Kurssin opiskelun edellytyksenä on kurssin Analyysi I keskeisten asioiden osaaminen. Tärkeintä on raja-arvon käsitteiden "epsilon-määritelmän" käytön hallitseminen sekä supremumin ja infimumin käsitteiden osaaminen.

Luentoajat

Viikot 3-8 ja 11-17 ti 12-14, to 12-14, pe 9-11 A111. Lisäksi 2 viikkotuntia ohjauksia ja 2 viikkotuntia laskuharjoituksia.

Pääsiäisloma 21.-27.4.

Kokeet

  • 1. kurssikoe 3.3. 13-15 Exactumin auditorioissa
  • 2. kurssikoe 5.5. 13-15 Exactumin auditorioissa

2. kurssikokeen ratkaisut arvostelukommentteineen

Ratkaisut

Lisäpisteitä

Kurssilla voi saada lisäpisteitä laskuharjoituksista ja ohjauksista.

Laskuharjoituksista saa 4 pistettä, jos laskettu vähintään 50 tehtävää;
3 pistettä, jos laskettu alle 50 mutta vähintään 40 kpl; 2 pistettä,
jos laskettu alle 40 mutta vähintään 30 kpl; ja 1 piste, jos laskettu
alle 30 mutta vähintään 20 kpl kevään tehtävistä.

Ohjauksiin osallistumisesta on saa lisäpisteitä näin: jos osallistuu myöhemmin ilmoitetusta päivästä
alkaen 4-6 ohjaukseen, niin saa 2 lisäpistettä ja osallistumalla 3 ohjaukseen saa yhden lisäpisteen.

Kirjallisuus

Kurssilla käytetään Jouni Kankaanpään kirjoittamaa Yliopistopainon painalmaa monistetta
Analyysi II: Differentiaali- ja integraalilaskenta I.2. Hinta 7,50 €

Lauri Myrbergin kirja Differentiaali- ja integraalilaskenta I - II on oivaa oheisluettavaa.

Kurssimateriaali löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta

http://mathstat.helsinki.fi/kurssit/difint12/2001/

(Tuo nettisivu liittyy kurssiin vanhalla nimellä Differentiaali- ja integraalilaskena I.2.
Siellä on tietoja mm. koeajoista ja harjoitusten pitäjistä, mitkä eivät tietenkään ole enää
paikkansapitäviä.)

Monisteen voi ostaa seuraavilla tavoilla.

1) Tiistaina 18.1.2011 luennon (klo 12 - 14, sali A 111) yhteydessä Exactumin ala-aulassa on Yliopistopainon myyntipöytä. Käteismaksu.

2) Opintomonisteen tilaaminen Yliopistopainon verkkokirjakaupasta

http://kirjakauppa.yliopistopaino.fi

Valitse Kustantajat-listasta ”Opintomonisteet (HY)”. Valitse tuote ja lisää ostoskoriin. Siirry ostoskoriin. Maksa verkkopankissa tai luottokortilla. Valitse toimitustapa "Nouto Kumpula vahtimestari". Täytä muut tiedot ja lähetä tilaus. Nouda kuori nimelläsi Exactum, kopiohuone (Gustaf Hällströmin katu 2, Helsinki) 1. krs, vahtimestarin takana. Toimitusmaksua ei peritä. Toimitusaika 1-3 työpäivää.

Voit tilata verkkokaupassa monisteen myös suoraan kotiin maksamalla toimitusmaksun. Toimitusaika määrittyy tällöin Itellan jakeluaikojen mukaan.

3) Voit käydä ostamassa monisteen käteisellä keskustakampuksella Yliopistopainon Kirjamyynnistä, Vuorikatu 3A, Helsinki.)

Analyysi II -kurssin Moodle

Kurssin käytössä on Moodle-työalue osoitteessa

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=2937

Siellä keskustellaan kaikesta kurssin opiskelua koskevasta. Mm. laskuharjoitustehtävien ratkaisemisesta.
(Tehtävät ja niiden malliratkaisut tulevat tänne kurssin kotisivulle.)

Kurssin keskeinen sisältö

Kurssi jakautuu seuraaviin osiin

1. Riemannin integraalit

Toisin kuin koulussa, pääpaino on määrätyn (Riemannin) integraalin käsitteellä. Integraalifunktiot tulevat paljolti näiden sivutuotteina.

Kurssi alkaa lyhyen johdattelun jälkeen samanaikaisesti kahdella teemalla, joita opiskellaan rinnakkain

  • Integraalien laskeminen: otetaan "analyysin peruslause" käyttöön ennen kuin se voidaan todistaa ja tutustutaan osittaisintegrointiin ja sijoitusmenetelmään (molempiin määrättyjen integraalien tapauksessa.) Tällä pyritään siihen, että käytännön integrointitaidon kehittymiselle saadaan enemmän aikaa.
  • Riemannin integraalin määrittelyprosessi. Yhtenä huipentumana tästä ponnistelusta on tulos: jokainen jatkuva funktio on jonkin funktion derivaattafunktio. (Huomaa, että jatkuvat funktiot saattavat olla hyvinkin "häijyjä": on olemassa sellaisia jatkuvia funktioita, joilla ei ole yhdessäkään kohtaa derivaattaa.)
2. Epäoleelliset integraalit

Nämä ovat Riemannin integraalien raja-arvoja tilanteissa, missä syystä tai toisesta Riemannin integraalin käsite ei ole käytettävissä. Keskeinen kysymys koskee epäoleellisten integraalien suppenemista: ko. raja-arvojen olemassaoloa.

3. Sarjat

Äärettömän monen luvun summa ei sinänsä tarkoita mitään. Sarjateoriassa tätä yritetään kiertää tutkimalla äärellisten (osa)summien muodostamien lukujonojen suppenemista.

Tavallaan sarjateoria on Analyysi I -kurssin lukujonoja koskevan osuuden jatkoa uusin merkinnöin. Erityisesti tämä merkitsee sitä, että lukujonoja koskevat tiedot
kannattaa kerrata huolella. Osoittautuu, että monet hämmentävän näköiset sarjoja
koskevat ajatukset ovat itse asiassa todella helppoja lukujonojen ominaisuuksia.

4. Funktiojonojen (tasainen) suppeneminen

Nyt tutkitaan jonoja, joiden jäsenet ovat funktioita. Tavallaan on kyse siitä,
että jokaisen x kohdalla on oma lukujononsa, jonka suppenemista voidaan tutkia.
Jos näillä kaikilla on raja-arvo, sanotaan, että funktiojonomme suppenee pisteittäin.

Ennen kaikke pohditaan sitä, milloin raja-arvona saatava funktio on jatkuva tai muuten "siisti". Tässä astuu kuvaan tasaisen suppenemisen käsite, joka tavallaan vaatii, että suppeneminen on jokaisen x kohdalla yhtä nopeaa.

5. Potenssisarjat

Tässä yhdistyvät kurssin osuudet 3 ja 4. Tutkitaan "funktiosarjoja", joiden osasummat ovat polynomeja geometrisen sarjan osasummien tapaan.

Itse asiassa geometrinen sarja on monella tavalla kaikkein tärkein esimerkki.

6. Taylorin polynomit ja sarjat

Tässä jaksossa tutkitaan eniten sitä, miten funktioita voi jäljitellä sellaisilla
polynomeilla, joiden kertoimet määräytyvät funktion derivaatoista.

Taylorin polynomeihin johdutaan oikeastaan jo alkukeväästä muutamassa osittais-
integrointia koskevassa harjoitustehtävässä.

Taylorin polynomien avulla saadaan kiinnostavat yleistykset syksyn kurssin
väliarvolauseelle ja karakterisaatiolauseelle. Näiden avulla voidaan laskea mm.
likiarvoja sellaisille integraaleille, joiden tarkkaa arvoa emme pysty laskemaan sekä selvittämään hankalia raja-arvokysymyksiä.

Kurssin Analyysi II sisältö saattaa ensi silmäyksellä tuntua hajanaiselta. Luennoilla ja
kurssin Moodlessa (ks. alle) tullaan keskustelemaan "Analyysin peruskysymyksestä", mikä on
(eräs) näkökulma, joka sitoo kevään ohjelmamme loogiseksi kokonaisuudeksi.

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Laskuharjoitukset

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

1.

ke

12-14

C322

Lauri Sankari

2.

ke

14-16

C322

Esko Heinonen

3.

ke

16-18

C322

Johanna Rämö

4.

to

8-10

C322

Johanna Rämö

5.

to

14-16

C322

Kaarlo Reipas

6.

to

16-18

C322

Kaarlo Reipas

7.

pe

11-13

D123

Esko Heinonen

8.

pe

15-17

C322

Jani Hannula

Opelinjalaisten laskarit:

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

9.

to

10-12

C122

Okko Kanerva

Svenskspråkig räkneövning:

Grupp

Dag

Tid

Plats

Instruktör

1.

fre

12-14

C129

Susanna Liesipohja

Ohjaukset

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

1.

ma

12-14

C129

Riikka Tuovinen

2.

ma

14-16

C322

Riikka Tuovinen

3.

ma

16-18

C322

Jani Hannula

4.

ti

10-12

C322

Lauri Sankari

5.

ti

14-16

C322

Riikka Tuovinen

6.

ti

16-18

C322

Aapo Tevanlinna

7.

ke

8-10

C322

Aapo Tevanlinna

8.

ke

10-12

C122

Esko Heinonen

Opelinjalaisten ohjaus:

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

9.

ti

8-10

C322

Lauri Sankari

Svenskspråkig handledning:

Grupp

Dag

Tid

Plats

Instruktör

1.

tis

8-10

B321

Susanna Liesipohja

Laskuharjoitustehtävät

Harjoitus 1
Harjoitus 2
Harjoitus 3
Harjoitus 4
Harjoitus 5
Harjoitus 6
Harjoitus 7
Harjoitus 8
Harjoitus 9
Harjoitus 10
Harjoitus 11

Ohjaustehtävät

Ohjaus 1
Ohjaus 2
Ohjaus 3
Ohjaus 4
Ohjaus 5
Ohjaus 1. kurssikoetta varten
Ohjaus 6
Ohjaus 7
Ohjaus 8
Ohjaus 9
Ohjaus 10
Ohjaus 11

Räkneövningar på svenska

Övning 1
Övning 2
Övning 3
Övning 4
Övning 5
Övning 6
Övning 7
Övning 8
Övning 9
Övning 10
Övning 11

Handledningar på svenska

Handledning 1
Handledning 2
Handledning 3
Handledning 4
Handledning 5
Handledning inför första delförhöret
Handledning 6
Handledning 7
Handledning 8
Handledning 9
Handledning 10
Handledning 11
Handledning inför andra delförhöret

Laskuharjoitustehtävien ratkaisuja

Harjoitus 1 ratkaisut
Harjoitus 2 ratkaisut
Harjoitus 3 ratkaisut
Harjoitus 4 ratkaisut
Harjoitus 5 ratkaisut
Harjoitus 6 ratkaisut
Harjoitus 7 ratkaisut
Harjoitus 8 ratkaisut
Harjoitus 9 ratkaisut
Harjoitus 10 ratkaisut
Harjoitus 11 ratkaisut

Ohjaustehtävien ratkaisuja

Ohjaus 1 ratkaisut
Ohjaus 2 ratkaisut
Ohjaus 3 ratkaisut
Ohjaus 4 ratkaisut
Ohjaus 5 ratkaisut
Ohjaus 1. kurssikoetta varten ratkaisut
Ohjaus 6 ratkaisut
Ohjaus 7 ratkaisut
Ohjaus 8 ratkaisut
Ohjaus 9 ratkaisut
Ohjaus 10 ratkaisut
Ohjaus 11 ratkaisut
Ohjaus 2. kurssikoetta varten ratkaisut

Kertaustehtäviä

Kertaus 1. kurssikoetta varten
Kertaus 2. kurssikoetta varten

Lisämateriaalia

Tässä tekstiä, johon on koottu eräitä kurssien analyysi I ja II kaikista
abstrakteimpia tuloksia sekä vähän muuta.

Haarukointi

Tässä kirjoittamani artikkeli, jossa kuvaillaan laitoksemme alkuvaiheen opetuksen tuloksia
ja niiden taustalla olevia ajatuksia.

Ideas and results in teaching beginning math students

  • No labels