Child pages
  • Ei-parametriset ja robustit menetelmät, syksy 2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ei-parametriset ja robustit menetelmät, syksy 2010

Luennoitsija

Jyrki Möttönen

Laajuus

6-8 op.

Tyyppi

Aine / syventävä opinto

Sisältö

Kurssilla syvennytään merkkeihin ja järjestyslukuihin perustuviin tilastollisiin testeihin, estimaatteihin ja luottamusväleihin. Käsiteltäviä 
aiheita ovat mm.

  • Keskiarvotyyppiset estimaatit, t-testit ja luottamusvälit
  • Mediaanityyppiset estimaatit, merkkitestit ja luottamusvälit
  • Hodges-Lehmann-tyyppiset estimaatit, järjestyslukutestit ja luottamusvälit.
  • Robustisuus
  • Menetelmien ominaisuuksien tutkiminen tietokonesimulointien avulla

Esitietovaatimukset

Esitietoina vaaditaan todennäköisyyslaskennan perusteet (esim. Todennäköisyyslaskennan kurssi) ja Tilastollinen päättely (tai vastaavat tiedot).

Luentoajat

I periodi

ke 14-16 C323 (8.9.2010 alkaen)
to 10-12 C323 (9.9.2010 alkaen)

Laskuharjoitustehtävät

Kokeet

Kurssikokeissa ja yleistenteissä saa olla mukana kirjoitusvälineet ja laskin.

Kurssikoe, 1.11.2010, klo 14-17, C323.

Yleistentti, 17.11.2010, klo 16-20, A111 tai B123. Ilmoittautuminen weboodissa 19.10.-9.11!

Yleistentti, 21.12.2010, klo 12-16, A111 tai B123. Ilmoittautuminen weboodissa 22.11.-13.12!

Kirjallisuus

Luentomoniste (löytyy BSCW-työtilasta, materiaalia lisätään kurssin edetessä).

Laskuharjoitukset

I periodi

to 12-14 C128 (16.9.2010 alkaen)

Laskuharjoituksia pitää Markku Malmivuori.

Harjoitustyö

Kurssin voi suorittaa syventävänä opintona (8 op) tekemällä harjoitustyön (arviointi: hyväksytty/hylätty). Harjoitustyöaiheita on BSCW-työtilassa (aiheisiin 11-13 liittyviä asioita ei mahdollisesti keritä käsittelemään kurssin aikana). Harjoitustyöstä tehdään raportti, johon kuuluu yleensä 1) kansilehti (voitte nimetä työn oman aiheenne perusteella), 2) sisällysluettelo, 3) johdanto (tässä voi käsitellä esimerkiksi menetelmien teoriaan liittyviä asioita), 4) käsittely, 5) päätäntö, 6) lähdeluettelo (mahdollisesti) ja 7) liitteet (esim. R-funktioiden koodit). Harjoitustyö tulee palauttaa VIIMEISTÄÄN 14.3.2011 eli periodin IV alussa. Jos harjoitustyössä tarvitaan korjauksia, niin korjattu versio on palautettava kahden viikon kuluessa korjausohjeiden annosta.

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

  • No labels