Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kesä - Sommaren - Summer
2010

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Kurssit

Diffenrentiaaliyhtälöt I - Kurssi ajoittuu kesäkuulle
Verkot - Kurssi ajoittuu touko-kesäkuulle
Kombinatoriikka - Kurssi ajoittuu elokuulle

Short course: A Novice's Road Map of Research Trends in Contemporary Algebraic Geometry (warning) This course is intended as a concise introduction to algebraic geometry for more advanced students

Kesätentit

Kesätenttien ajat ja paikat sekä tiedot tentittävistä kursseista löytyvät täältä:
Kesätentit

Laitoksen opetuksenkehittämisryhmä on selvittänyt opiskelijoiden toiveita koskien kesällä 2010 järjestettävää opetusta. Verkkokyselyyn vastasi 365 opiskelijaa ja tulokset antoivat hyvän tuntuman siihen mitä kursseja kesällä kannattaa järjestää. Kyselyn ja oman harkintansa nojalla opetuksenkehittämisryhmä päätyi ehdottamaan johtoryhmälle yllä mainittujen kurssien järjestämistä kesällä 2010. Johtoryhmä hyväksyi ehdotuksen kokouksessaan 2.3.2010.

Katso tästä yhteenveto kyselystä.

  • No labels