Moodlen Arvioinnit-näkymässä voi määritellä omia laskukaavoja kurssin loppuarvosanalle tai kategorioiden väliarvosanoille. Laskukaavat rakennetaan samaan tyyliin kuin taulukkolaskentaohjelman kaavat. Ennen kuin kaavoja voi laatia, on yksittäisille arvosanakohteille annettava tunnisteet. Nämä tunnisteet tai nimet toimivat kaavan muuttujina.

Tunnisteet määritellään menemällä Arvioinnit/Kategoriat ja kohteet ja valitsemalla esimerkiksi Loppuarvosana-rivin laskinkuvakkeen ( ).

Jo määritellyt tunnisteet näkyvät tuplahakasulkeiden sisällä, ja vielä määrittelemättömät tunnisteet tyhjinä tekstikenttinä. Tunnisteet määritellään kirjoittamalla ne tyhjiin tekstikenttiin, ja tämän jälkeen valitsemalla "Tallenna tunnisteet".

Kaavojen laatiminen

Listan käytettävissä olevista funktioista saa klikkaamalla ohjekuvaketta ( ) Laskentatapa-kentän kohdalla. Funktio aloitetaan yhtäsuuruusmerkillä, jonka jälkeen kirjoitetaan kaava. Funktion parametrit erotellaan puolipisteillä, ja tunnisteiden ympärille laitetaan kaksinkertaiset hakasulkeet. Esimerkiksi

=round(average([[Teht1]];[[Teht2]]);0)

tällainen kaava laskisi Tehtävien 1 ja 2 keskiarvon, ja pyöristäisi lopputuloksen 0 desimaalin tarkkuudella.

Arviointiesimerkki

Oletetaan kurssi, jonka voi suorittaa joko 3 tai 5 opintopisteen versiona.

 

Kaikille

3 op

3 op

3 op

3 op:n väliarvosana

5 op

5 op:n väliarvosana

loppuarvosana

Tehtävän nimi

ennakkotehtävä: oppimistehtävä 1

oppimistehtävä 2

oppimistehtävä 3

oppimistehtävä 4

 

kotitentti

 

 

Tunniste

1

2

3

4

3op

 

5op

 

 

hyl/hyv

1-5

hyl/hyv

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

Kolmen opintopisteen väliarvosanan laskukaava

Väliarvosanan laskukaava on tällainen:

=average([[2]];[[4]])*([[3]]-1)*round([[2]]/5+0,30)*round([[4]]/5+0,30)

Selitettynä:

=
average([[2]];[[4]]) 	2. ja 4. tehtävän keskiarvo
*
([[3]]-1)		kertoimeksi 0, jos 3. tehtävä ei vielä
			suoritettu, tai	kertoimeksi 1, jos 3. tehtävä
			suoritettu
*
round([[2]]/5+0,30)	kertoimeksi 0, jos 2. tehtävä ei vielä
			suoritettu, tai	kertoimeksi 1, jos 2. tehtävä
			suoritettu
*
round([[4]]/5+0,30)	kertoimeksi 0, jos 4. tehtävä ei vielä
			suoritettu, tai	kertoimeksi 1, jos 4. tehtävä
			suoritettu

Eli arvosana on kahden tehtävän keskiarvo, mutta se nollautuu, mikäli, jokin tehtävä ei ole suoritettu.

Loppuarvosana

Loppuarvosanaksi tulee 0, mikäli 1. oppimistehtävä ei ole hyväksytty. Loppuarvosanaksi tulee myös 0, mikäli jokin 3op:n tehtävistä ei ole suoritettu hyväksyttävästi.

Loppuarvosanan laskukaava on tällainen:

=([[3]]-1)*([[1]]-1)*(([[3op]]+[[5op]])/(1+round([[5op]]/5+0,30)))

Selitettynä:

=
([[3]]-1)	jos 3.tehtävästä hylätty, loppuarvosanan kertoimeksi 0
*
([[1]]-1)	jos 1. tehtävästä hylätty, loppuarvosanan kertoimeksi 0
*
(
 (
  [[3op]]+[[5op]]	lasketaan väliarvosanat yhteen keskiarvoa varten
 )
 /			jaetaan väliarvosanat keskiarvon saamiseksi
			joko yhdellä (jos ei 5op:n suoritusta) tai
			kahdella
 (1+round([[5op]]/5+0,30))	tästä tulee tulokseksi 2, jos 5op:n
				suorituksesta arvosana, ja tulokseksi 1,
				jos 5opn:n suorituksen arvosana on 0
)

3 Comments

 1. [[tehtävä1]] - oppimistehtävä 33% loppuarvosanasta
  [[tehtävä2]] - hyv/hyl
  [[tehtävä3]] - 66% loppuarvosanasta
  
  = ( [[tehtävä2]] - 1 ) * ([[tehtävä1]]+ [[tehtävä3]]*2) / 3
  
  
  [[tehtävä1]] - hyv/hyl
  [[tehtävä2]] - 25 %
  [[tehtävä3]] - 25 %
  [[tehtävä4]] - 50 %
  
  = ( [[tehtävä1]] - 1 ) * ([[tehtävä2]] + [[tehtävä3]] + [[tehtävä4]]*2 ) / 4
  
 2. Entäs korvaava tentti?

  • pitäisi tarkistaa, että jommasta kummasta hyväksytty arvosana
   • onnistuu pyöristysfunktiolla suht helposti
  • pitäis tarkistaa, kummasta korkeampi arvosana
   • hmm...
 3. Siltä varalta että joku muukin näitä miettii, niin Moodle.orgista löytyy vielä lisäohjeita - niillä onnistui juuri myös tuollainen yo. kommentissa etsitty IF-argumentin rakentaminen. Suomiversiossa pitää vaan muistaa laittaa puolipiste (smile) https://docs.moodle.org/36/en/Grade_calculations