Child pages
  • Matematiikka ja koulumatematiikka, kevät 2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Matematiikka ja koulumatematiikka, kevät 2010

Luennoitsija

Jukka Mäkinen (etu.suku@helsinki.fi)

Laajuus

4 op

Tyyppi

Käy sekä aineopintoihin että aineeopettajan syventäviin opintoihin.

Esitietovaatimukset

Ei erityisiä esitietovaatimuksia.

Sisältö

Kurssilla käsitellään koulumatematiikan, enimmäkseen lukion pitkän matematiikan, sisältöjä. Erityisesti pohditaan, kuinka koulussa tulisi käsitellä oppimääriin sisältyviä syvällisempiä käsitteitä, joiden täsmällinen käsittely ei ole mahdollista.

Kurssiin sisältyy sekä luentomuotoista opetusta että yksin tai ryhmissä tehtäviä harjoituksia.

Luentoajat

Viikot 11-17 ti 12-14 C323 ja pe 10-12 D123.

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

  • No labels