Child pages
 • Analys II, våren 2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Analys II, våren 2010

Föreläsare

Erik Ramm-Schmidt

Omfattning

10 sp.

Typ

Grundstudier

Förhandskunskaper

Kännedom om de centrala delarna i kursen Analys I är en förutsättning för att kunna studera kursen Analys II. Det viktigaste är kunna hantera gränsvärdesbegrepp i "epsilon-delta"-framställning samt att behärska begreppen supremum och infimum.

Innehåll

 • Primitiva funktioner
 • Substitutionsmetoden, och beräkning av integraler
 • Riemann-integralens härledning
 • Likformig kontinuitet och kontinuerliga funktioners integrerbarhet
 • Integralens grundegenskaper
 • Oegentliga integraler
 • Serieteorins grunder, konvergenssatser
 • Likformig konvergens av funktionsföljder och serier
 • Potensserier och deras egenskaper
 • Taylors formel och Taylorserier

Litteratur

Vi använder Jouni Kankaanpääs kompendium som finns att köpa i Universitetstryckeriets (Yliopistipainos) byrå i Exactum. Be om den svenska
versionen.

Föreläsningar

Veckorna 3-8 och 11-17 ons 12-14 C122, tor 10-12 B321, fre 10-12 C122.

Påsklov 1.-7.4.10

Prov

 • 1. kursförhör 4.3. 13-15 auditoriet i Exactum
 • 2. kursförhör 6.5. 13-15 auditoriet i Exactum

Anmälning

Glömde du att anmäla dej?. Vad göra.

Handledningar

Grupp

Dag

Tid

Plats

Instruktör

1.

tis

14-16

C130

Susanna Liesipohja

Handledningsuppgifter

Handledning 1
Handledning 2
Handledning 3
Handledning 4
Handledning 5
Handledning inför första delförhöret
Handledning 6
Handledning 7
Handledning 8
Handledning 9
Handledning 10
Handledning 11
Handledning inför andra delförhöret

Räkneövningar

OBS! Räkneövning 11 flyttas på grund av vappen. Den hålls i stället på torsdag kl. 8.30-10 i B321.

Grupp

Dag

Tid

Plats

Instruktör

1.

fre

8.30-10

B321

Susanna Liesipohja

Räkneövningsuppgifter

Övning 1
Övning 2
Övning 3
Övning 4
Övning 5
Övning 6
Övning 7
Övning 8
Övning 9
Övning 10
Övning 11

Modellsvar

Övning 1
Övning 2
Övning 3
Övning 4
Övning 5
Övning 6
Övning 7
Övning 8
Övning 9
Övning 10
Övning 11

Handledning 1
Handledning 2
Handledning 3
Handledning 4
Handledning 5
Handledning inför första delförhöret
Handledning 6
Handledning 7
Handledning 8
Handledning 9
Handledning 10
Handledning 11
Handledning inför andra delförhöret

Övning inför provet

Övning inför första delförhöret
Övning inför andra delförhöret

 • No labels