Child pages
 • Työpaja tammikuussa aloittaville opiskelijoille, kevät 2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Työpaja tammikuussa aloittaville, kevät 2010

Ajankohtaista

 • Johdatus diskreettiin matematiikkaan -kurssin kurssikoe on keskiviikkona 5.5. klo 13.00-15.00 salissa BK107.
 • Johdatus diskreettiin matematiikkaan -kurssin ensimmäinen tapaaminen on tiistaina 16.2. klo 12.15 salissa C123. Ilmoita Lotalle, jos et pääse paikalle mutta olet kuitenkin osallistumassa kurssille (jos olet jo ilmoittanut, niin asia on kunnossa).
 • Tähän mennessä ratkaistujen tehtävien vastaukset nyt saatavilla.
 • Perjantain tapaamisaika on muuttunut! Uusi aika on klo 9.00 - 10.45 salissa C321 (eli ot-luokassa).
 • Maanantain tapaamiset ovat maanantaista 25.1. alkaen salissa C321 (eli ot-luokassa).
 • Tammikuussa aloittaville opiskelijoille on oma ot-ryhmä maanantaisin klo 16.00 - 17.30 salissa C321 (eli ot-luokassa). Ryhmää ohjaavat Teemu Lyly ja Anssi Tuovinen.
 • Kurssin ensimmäinen tapaaminen on maanantaina 18.1. klo 12.15 salissa C130. Läsnäolo on erittäin tärkeää!
 • Tammikuussa aloittaville on Logiikka I -kurssilla oma laskuharjoitusryhmä torstaisin klo 10 - 12 salissa B120. Ryhmän ohjaaja on Thomas Vikberg. Ensimmäinen harjoitus on torstaina 28.1.
  Huom. torstaina 18.2. harjoitus on poikkeuksellisesti salissa C130.

Luennoitsija / ohjaaja

Lotta Oinonen

Kuvaus

Työpajassa opiskellaan kurssit Lukualueet (3 op) ja Johdatus diskreettiin matematiikkaan (5 op).

Laajuus

3 + 5 op.

Tyyppi

Aineopintoja.

Tapaamisajat

Viikoilla 3 - 8 sekä 11 - 17 maanantaisin klo 12.15 - 14.00 salissa C321, tiistaisin klo 12.15 - 14.00 salissa C123 ja perjantaisin klo 9.00 - 10.45 salissa C321.

Pääsiäisloma 1.4. - 7.4.

Kurssien suorittaminen ja arvostelu

Kurssien asioiden oppimisen kannalta erittäin tärkeää on harjoitustehtävien pohtiminen ja ratkaiseminen säännöllisesti koko kurssin ajan sekä itsenäisesti että omassa opiskeluryhmässä. Harjoitustehtävien pohtimiseen kannattaa varata kunnolla aikaa. Hankaliin tehtäviin saa kysyä vinkkejä etukäteen kurssin tapaamisten yhteydessä. Kannattaa hyödyntää myös laskupajaa huoneessa C337. Joitakin ohjeita kursseja varten.

Hyviä ohjeita matematiikan opiskeluun Kuopion yliopistosta.

Lukualueet

Kurssin suoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen tapaamisiin ja ryhmätyöskentelyyn sekä harjoitustehtävien tekeminen. Osa harjoitustehtävistä (n. 4 kpl) palautetaan kirjallisena. Kurssin läpäiseminen edellyttää näiden kirjallisten harjoitustehtävien palauttamista sekä osallistumista vähintään kahteen tapaamiseen joka viikko.

Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Johdatus diskreettiin matematiikkaan

Kurssin suoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen tapaamisiin ja ryhmätyöskentelyyn, harjoitustehtävien tekeminen sekä kurssikoe viikolla 18. Kurssikokeen ajankohdaksi on sovittu keskiviikko 5.5. klo 13.00-15.00. Koe on salissa BK107.

Ryhmätyöskentelyä varten kurssin alussa jakaannutaan kolmen tai neljän hengen oppimisryhmiin. Oppimisryhmien tarkoitus on tukea oppimista, sillä keskusteleminen opittavista asioista yleensä auttaa asioiden omaksumista. Huomaa, että ryhmätehtävät ovat pakollinen osa kurssin suoritusta. Tarkemmat ohjeet ryhmätehtäviä varten.

Kurssin arvosana (1-5) määräytyy kurssikokeesta ja harjoitustehtävistä saaduista pisteistä:

 • kurssikokeesta voi saada yhteensä 24 pistettä.
 • kurssin läpipääsyraja on noin 12 pistettä.
 • osan koepisteistä voi korvata tekemällä aktiivisesti harjoitustehtäviä, joista voi saada enimmillään 5 pistettä: 3 pistettä harjoituksissa tarkistettavista tehtävistä ja 2 pistettä kirjallisesti palautettavista tehtävistä.

Tavallisista kotitehtävistä pisteet kertyvät seuraavasti:

Tehty (%)

≥ 25 

≥ 50 

≥ 75 

Pisteet

   1

   2

  3

Kirjallisesti palautettavia kotitehtäviä on noin 7 kappaletta (yksi joka viikko). Ohjeet kirjallisia kotitehtäviä varten. Jokaisesta kirjallisesta tehtävästä voi saada 0 - 3 tehtäväpistettä. Ne muunnetaan kurssin lopussa tavallisiksi pisteiksi seuraavasti:

Kertyneet tehtäväpisteet (%)

≥ 50 

≥ 75 

Pisteet

   1

   2

Kirjallisesti palautettavien kotitehtävien tarkemmat arvosteluperiaatteet

Kurssimateriaali

Petri Ola: Lukualueet

Heikki Junnila: Johdatus diskreettiin matematiikkaan

Harjoitustehtävät

Lukualueet-kurssilla ei ole erillisiä harjoitustunteja vaan tehtäviä ratkotaan pääsääntöisesti jokaisella tapaamiskerralla.

Tehtäväkokoelma 1 (Lukualueet; päivitetty 17.1.2010.)
Tehtäväkokoelma 2 (Johdatus diskreettiin matematiikkaan; päivitetty 14.2.2010.)

Päiväkirja

Päiväkirjasta voit tarkistaa, mitä asioita tapaamisissa on käsitelty.

Lisämateriaalia

Joensuun yliopiston Matematiikan johdantokurssin luku 11 "Lukualueet" käsittelee osittain samoja asioita kuin Lukualueet-kurssi ja kelpaa hyvin oheislukemistoksi. Saman monisteen luvut 2, 4 - 6 ja 9 käsittelevät samoja asioita kuin Johdatus diskreettiin matematiikkaan -kurssi.

Helsingin yliopiston Algebra I -kurssin luentomateriaalin lukuun 0: joukko-oppia kannattaa myös tutustua.

 • No labels