Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 27 Next »

Sisällysluettelo

Unable to render {children}. Page not found: MARC21:MARC 21 BIB -- sovellusohje Voyager-kirjastoille.

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = Voyager-kirjastojen kentät, eivät ole mainittuina formaatin suomennoksessa (vain tässä sovellusoppaassa)

17. Linkkikentät (76X-79X)


MARC 21:ssä linkkikenttiä 760-789 käytetään kaikkien aineistojen yhteydessä, ei vain jatkuvien julkaisujen luetteloinnissa.


760 - LINKKIKENTTÄ - PÄÄSARJA (T)

‡c - Osakenttään merkitään lisäys, jonka avulla kaksi samannimistä jatkuvaa julkaisua voidaan erottaa toisistaan (ks. kenttä 222). Tavallisesti lisäys on julkaisupaikka. Jos sekin on sama, merkitään lisäksi ensimmäinen julkaisuvuosi.

MARC 21 -konversiossa kausijulkaisujen kenttä 440 konvertoitiin tähän kenttään.


762 - LINKKIKENTTÄ - ALASARJA (T)


765 - LINKKIKENTTÄ - ALKUKIELINEN JULKAISU (T)

Kun jatkuva julkaisu on käännös toisesta julkaisusta, merkitään alkuperäisen julkaisun nimeke kenttään 765.

MARC 21 -formaatin mukaisesti alkuperäisen jatkuvan julkaisun nimeke tallennetaan kenttään 130.


767 - LINKKIKENTTÄ - KÄÄNNÖS (T)

Kun jatkuva julkaisu ilmestyy myös käännettynä toiselle kielelle, käännöksen nimeke voidaan merkitä kenttään 767.


770 - LINKKIKENTTÄ - SUPLEMENTTI/ERIKOISNUMERO (T)

Kenttään 770 merkitään jatkuvan julkaisun jatkuvasti ilmestyvä suplementtijulkaisu tai sisäliite.


772 - LINKKIKENTTÄ - SUPLEMENTIN PÄÄJULKAISU (T)

Kenttään 772 merkitään suplementin tai sisäliitteen pääjulkaisu.


773 - LINKKIKENTTÄ - EMOKOHDE (T)

Kenttään 773 merkitään emojulkaisun (aikakauslehti, äänite, nuottijulkaisu, kokoomateos tms.) tiedot. Tarkempia ohjeita esim. Arto-luettelointioppaassa tai musiikkitietokantojen luettelointioppaissa.


774 - LINKKIKENTTÄ - OSAKOHDE (T)


775 - LINKKIKENTTÄ - MUU PAINOS (T)


776 - LINKKIKENTTÄ - TOINEN ILMIASU (T)

Kenttään 776 merkitään kuvailtavan kohteen muuta ilmiasua edustavat, yleensä samannimiset rinnakkaisjulkaisut.
Kenttään 530 voidaan merkitä huomautus julkaisun ilmestymisestä toisessa ilmiasussa.

Formaatin hengen mukaista olisi käyttää linkkikenttää vain silloin, kun molemmista ilmiasuista on olemassa oma kuvailu. Poimintaluetteloinnissa kenttää ei kuitenkaan tarvitse poistaa, vaikka toista ilmiasua ei olisikaan. Katso myös kenttä 856.

Kysymys:
Eri ilmiasuja voi ilmoittaa formaatin kentissä 530 tai 776. Miten käytetään?
Vastaus:
776-kentän käyttö edellyttää, että molemmista ilmiasuista on oma tietueensa. Näin tarkkaan luettelointiin tuskin on resursseja kaikissa kirjastoissa. Vaihtoehdot ovat:
1) luetteloidaan vain painettu julkaisu ja merkitään kenttään 856 41 verkkoversion osoite sekä huomautus verkkoversiosta 530-kenttään
2) luetteloidaan vain verkkoversio ja lisätään huomautus painetusta julkaisusta 530-kenttään
3) luetteloidaan molemmat versiot erikseen, linkitetään 776-kentillä toisiinsa eikä enää käytetä 530-kentän huomautusta

Meillä nämä vastaukset herättivät lisäkysymyksiä ja ristiriitaisuutta. Käsityksemme näiden kenttien käytöstä on erilainen. Meillä 776 kenttää on laitettu AINA jos tiedetään että julkaisusta on toinen versio (ja tiedot on tiedossa) ja samalla laitettu kenttä 530.

Perustelut: Helkaan ei pääsääntöisesti luetteloida e-lehtiä, koska ne laitetaan suoraan e-journalsiin, mutta tällä 776/530 merkinnällä voidaan ns. antaa asiakkaalle vinkki, että hän voi yrittää e-versiota etsiä tuolta. ja vielä lisäksi painettuun tietueeseen on liitetty sfx-linkki, sfx linkityksen kautta (ns. sfx-nappula)ilman että varsinaista linkkiä on laitettu tietueeseen.

kohta 1.??? Hetkonen, 856 linkki painettuun???, tämähän on ristiriidassa sen kanssa että elektroniset ja painetut luetteloidaan erikseen. Ymmärrän jos tällaisessa tapauksessa olisi annettu neuvo laittaa tuo linkki vaikka varastotietueeseen tai johonkin huomautuskenttään (5xx). Tämä vastaus antaa sen tulkintavaran että enää ei tarvitse luetteloida erikseen esim. e- ja print- versioita?

kohta 2. Laittaisin kyllä sekä 776 että 530 jos molemmat tiedot on saatavilla.

kohta 3. Tällaisessakin tapauksessa laittaisin kumpaankin 776 ja 530 huomautukset (kuten kohta 2).


777 - LINKKIKENTTÄ - KANSSAJULKAISU (T)

Voidaan käyttää kääntölehtien ja kääntökirjojen luetteloinnissa, jos erikseen luetteloidut julkaisut halutaan linkata yhteen.


780 - LINKKIKENTTÄ - EDELTÄJÄ (T)

Kenttään 780 merkitään julkaisun aikaisempi nimeke. Jos jatkuvalla julkaisulla on useita nimenmuutoksia, merkitään vain viimeisin nimeke. Jos useita julkaisuja on yhdistynyt yhdeksi uudeksi (2. indik. arvo 4), tallennetaan kunkin samanaikaisen jatkuvan julkaisun nimekkeet kenttää 780 toistaen.

2. indikaattorin arvoihin 0-6 liittyvät tekstit kuvaavat sitä suhdetta, mikä kenttään 245 tallennetulla jatkuvalla julkaisulla on edeltävään tai edeltäviin julkaisuihin.


785 - LINKKIKENTTÄ - SEURAAJA (T)

Kenttään 785 merkitään sen julkaisun nimeke, jolla luetteloitava julkaisu jatkaa ilmestymistään. Peräkkäisistä muutoksista merkitään vain välitön seuraaja. Jos julkaisu on jakaantunut useaksi julkaisuksi (2. indik. arvo 6), kunkin seuraajan nimeke merkitään omaan 785-kenttäänsä. Näin tehdään myös silloin, kun julkaisu jakaantuu useiksi alasarjoiksi.

2. indikaattorin arvoihin liittyvät tekstit kuvaavat sitä suhdetta, mikä kenttään 245 tallennetulla jatkuvalla julkaisulla on seuraavaan tai seuraaviin julkaisuihin.


786 - LINKKIKENTTÄ - TIETOLÄHDE (T)


787 - LINKKIKENTTÄ - MÄÄRITTELEMÄTÖN SUHDE (T)

Kenttää 787 käytetään silloin, kun jatkuva julkaisu liittyy läheisesti toiseen julkaisuun, mutta mikään muu linkkikenttä ei sovellu kahden julkaisun välisen suhteen kuvaamiseen.

MARC 21 -konversiossa ARTOssa käytetty kenttä 560 eli "Huomautus arvostellusta teoksesta ja sen tekijöistä osakohteita varten" on konvertoitu tähän. Osakenttään ‡i tulee tällöin näyttöteksti 'Arvosteltu teos: '.


790 - LOCAL FIELD: LINKKIKENTTÄ (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Linkkitieto
‡x - järjestys

Käytetty VTLS-aikana Linnea-kirjastojen tietokannoissa. Kentällä on edelleen merkitystä joidenkin tietokantojen osakohdelinkityksessä.


  • No labels