Redirection Notice

This page will redirect to http://docs.moodle.org/all/fi/Esteett%C3%B6myyden_huomiointi_Moodlessa in about 2 seconds.

Esteettömyyden huomiointi kurssialuetta rakennettaessa

Jos tiedät, että kurssialueellasi on opiskelijoita, joiden mahdollisuudet kurssin verkkoalueen käyttöön ovat rajoittuneet esimerkiksi heikkonäköisyyden vuoksi, huomioi kurssialuetta rakentaessasi alla esitellyt ohjeet. Huomaa, että ohjeet pätevät myös yleisesti; niissä on huomioitu hyvän käyttöliittymäsuunnittelun elementtejä.

Näkökulmia

 • Opiskelijoilla saattaa olla tarve suurentaa selainikkunan kirjasinkokoa. Koska sivulohkojen koko on vakio, kurssialueen keskellä oleva sisältöpalkki saattaa tulla liian kapeaksi suurelle tekstikoolle. Siksi voi olla mielekästä laittaa kaikki sivulohkot samalle puolelle sisältöpalkkia; tällöin sisältöpalkille jää riittävästi tilaa myös kun kirjasinta suurentaa paljon.
 • Näkövammaisten käyttämät ruudunlukijat lukevat näkymässä olevan sisällön peräkkäin ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle. Mieti siis, mitä haluat opiskelijan löytävän ensin, ja mikä on vähemmän oleellista.
 • Sivupalkissa kannattaa tarjota pikalinkkilohkot, joissa on "hyppylinkit" suoraan sisältöihin
 • Vältä erikoisia kirjasinvärejä. Paras on käyttää vain oletusmustaa. Vältä myös erikoisia kirjasinlajeja; oletuskirjasin on paras.
 • Kun kirjoitat ohjeita tai jaat muuta materiaalia, huomioi, että tiedostomuodot, joissa kirjasinkokoa ei voi säätää (kuten pdf), ovat huonoimmat heikkonäköisen kannalta.

Tee näin:

 • Laita kurssialueelle selkeä otsikko ja käytä suurinta otsikkokokoa (h1).
 • Siirrä kaikki oletusarvoisesti vasemmassa reunassa olevat sivulohkot kurssialueen oikeaan reunaan.
 • Lisää alueelle lohkot Osiolinkit ja Aktiviteetit ja siirrä ne kurssialueen vasempaan reunaan.
 • Jaottele kurssisisältö useaan osioon siten, että yhdessä osiossa on selkeästi yksi asia.
 • Otsikoi osiot, nimeä ne kuvaavasti ja käytä tähän otsikkotekstiä.
 • Vältä pitkiä tekstejä kurssialueella. Helpoin paikka ohjeille on Lisää aineisto: Lisää sivu.
 • Käytä kuvaavia tekstejä linkkien nimissä.
 • Käytä opiskelijoille jaettavissa tiedostoissa mieluiten tiedostomuotoja rtf, html ja txt. Pyri välttämään pdf- ja ppt-muotoisia tiedostoja.
 • Kuvat:
  • Pääohje: vältä kuvia
  • Jos kurssisällössä kuvat ovat oleellisia, muista kirjoittaa kunkin kuvan alt-metatietoon, mitä kuvassa on.
  • Älä laita kuvaa 0-osioon: teksti on kuvia oleellisempaa. Kuvat sivun alussa haittaavat niiden jälkeen tulevan tekstin löytymistä.

Lisätietoja esteettömyydestä