You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 36 Next »

Sisällysluettelo

Unable to render {children}. Page not found: MARC21:MARC 21 BIB -- sovellusohje Voyager-kirjastoille.

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = Voyager-kirjastojen kentät, eivät ole mainittuina formaatin suomennoksessa (vain tässä sovellusoppaassa)

16. Lisäkirjauskentät (70X-75X)

700 - LISÄKIRJAUS - HENKILÖNNIMI (T)
‡a - Sukunimi ja etunimi erotetaan toisistaan pilkulla.  Etuniminä käytetään vain joko koko etunimeä tai etunimien ensimmäistä kirjainta. Jos etunimistä käytetään vain etukirjaimia, kirjainten väliin tulee tyhjälyönti. Etukirjaimen perään tulee piste.

‡d - Aikamääreillä tarkoitetaan henkilön syntymä- ja kuolinvuotta. Suomalaisten henkilöiden syntymä- ja kuolinvuodet saavat tietosuojavaltuutetun päätöksen mukaan näkyä kansallisbibliografiatietokannoissa (Fennica, VIOLA), mutta eivät LINDAssa eivätkä kirjastojen tietokannoissa. Huom! Historiallisissa nimissä voidaan elinvuodet tallentaa bibliografisiin tietueisiin, jos kuolinvuosi on 1899 tai varhaisempi.

‡c - Muut nimeen tehtävät lisäykset selventävät useimmiten suoraa yksiosaista nimeä. Osakenttään tallennetaan tietoja esim. henkilön syntymä- tai asuinpaikkakunnasta, ammatista tai muista tunnusmerkeistä. Sukunimeen liittyvä, sukulaisuutta osoittava sana, tallennetaan tähän osakenttään.

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten. Jos nimekkeestä halutaan erikseen lisäkirjaus tai indeksoitava nimeke, se tallennetaan myös kenttään 740.

Kaikkia yhtenäistetyn nimekkeen osakenttiä voidaan käyttää tekijä-nimeke-kirjauksissa.

‡e - Osakentän pakollisuus koskee vain musiikkiaineistoa. Osakenttään ‡e merkitään henkilön nimeen liittyvä tekijyyttä osoittava funktiomerkintä käyttäen seuraavia lyhenteitä (myös muita luettelointisääntöjen mukaisia lyhenteitä voi käyttää muissa aineistoissa kuin musiikissa):

anim. - animaattori
dramat. - dramaturgi
esitt. - esittäjä
graaf. - graafikko
joht. - johtaja
kaivert. - kaivertaja
kert. - selostaja/kertoja
kok. - kokoaja
koreogr. - koreografi
kuv. - kuvittaja, kuvaaja
kuvatait. - kuvataiteilija
käsik. - käsikirjoittaja
lav. - lavastaja
leikk. - leikkaaja
miks. - miksaaja
mus. - elokuvamusiikista vastaava tekijä ("musiikki:")
näytt. - näyttelijä
ohj. - ohjaaja
opett. - opettaja
piirt. - piirtäjä
san. - sanoittaja
sov. - sovittaja
suunn. - suunnittelija
säv. - säveltäjä
tanssi - tanssija
tuott. - tuottaja
valok. - valokuvaaja
äänitt. - äänittäjä

‡4 Funktiokoodi - Ei suositella käytettäväksi toistaiseksi. (21.1.2009)

Kokoomateosten artikkeleiden tekijöistä ja nimekkeistä tehdään joissakin Voayger-tietokannoissa emoja ja osakohteita (jotka eivät näy LINDAssa), joissakin tehdään sisällysluetteloita 505-kenttiin ja joissakin tekijä-nimeke -lisäkirjauksia 700-kenttiin (jotka näkyvät LINDAssa). Suositusta parhaasta menettelytavasta ei anneta, mutta on syytä huomioida vaikutus RefWorksin käyttöön.


710 - LISÄKIRJAUS - YHTEISÖNNIMI (T)
Kenttä on pakollinen vähimmäistasolla vain silloin, kun tieto on tarpeen tietueen identifioinnin kannalta.

1. indikaattori - Nimikirjauksen muoto
0 - Nimen osien järjestys käänteinen
1 - Hallintoalueen nimi
2 - Nimen osien järjestys suora
2. indikaattori - Lisäkirjauksen tyyppi
# - Tieto puuttuu
2 - Analyyttinen kirjaus
Lisäkirjauksen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen.
Huom! Toisen indikaattorin merkitys on erilainen MARC 21:ssa kuin MARC21-Finissä.

‡a - Yhteisön nimet kirjoitetaan kuten ko. yhteisö katsoo ne kirjoitettavaksi. Yleensä suomalaisten yhteisöjen nimissä käytetään isoa kirjainta vain nimen alussa. HUOM! Yhteisön nimen alussa ei voi käyttää artikkelia.
Esim. Kuopion yliopisto, Keuruun lukio, Sibelius-Akatemia, Suomen Akatemia, Suomen Pankki, Suomen Punainen Risti, Åbo Akademi
Englanninkielisessä yhteisön nimessä jokainen merkitsevä sana aloitetaan isolla kirjaimella.

Tähän osakenttään kirjoitetaan myös muut nimeen tehtävät lisäykset kaarisulkuihin nimen perään.  Muut nimeen tehtävät lisäykset ovat esim. yhteisön tarkoitusta kuvaava yleismääre, jos tarkoitus ei ilmene yhteisön nimestä, tai yhteisön sijaintipaikan nimi tai perustamisvuosi, joka erottaa toisistaan kaksi samankaltaista yhteisönimeä

‡b - Jos hierarkia on useampitasoinen, osakenttää ‡b voidaan tarvittaessa toistaa.

‡g - Tiedot, jotka eivät sovellu muihin osakenttiin.

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten. Jos nimekkeestä halutaan erikseen lisäkirjaus tai indeksoitava nimeke, se tallennetaan myös kenttään 740.

Kaikkia yhtenäistetyn nimekkeen osakenttiä voidaan käyttää tekijä-nimeke-kirjauksissa.
‡e - Osakentän pakollisuus koskee vain musiikkiaineistoa. Osakenttään ‡e merkitään yhteisön nimeen liittyvä tekijyyttä osoittava funktiomerkintä käyttäen seuraavia lyhenteitä:

anim. - animaattori
dramat. - dramaturgi
esitt. - esittäjä
graaf. - graafikko
joht. - johtaja
kaivert. - kaivertaja
kert. - selostaja/kertoja
kok. - kokoaja
koreogr. - koreografi
kuv. - kuvittaja, kuvaaja
kuvatait. - kuvataiteilija
käsik. - käsikirjoittaja
lav. - lavastaja
leikk. - leikkaaja
miks. - miksaaja
mus. - elokuvamusiikista vastaava tekijä ("musiikki:")
näytt. - näyttelijä
ohj. - ohjaaja
opett. - opettaja
piirt. - piirtäjä
san. - sanoittaja
sov. - sovittaja
suunn. - suunnittelija
säv. - säveltäjä
tanssi - tanssija
tuott. - tuottaja
valok. - valokuvaaja
äänitt. - äänittäjä

‡4 Funktiokoodi - Ei suositella käytettäväksi toistaiseksi. (21.1.2009)


711 - LISÄKIRJAUS - KOKOUKSEN NIMI (T)

Kenttää 711 käytetään kokousten ym. ohella myös näyttelyiden ja muiden tapahtumien tallentamiseen.

Lisäkirjaus kokouksen nimestä tehdään ainakin seuraavissa tapauksissa:

  • päänimeke tai rinnakkaisnimeke on yleisnimeke
  • kokouksen nimi tai kokouksen nimen lyhenne sisältyy päänimekkeeseen

Kenttä on pakollinen vähimmäistasolla vain silloin, kun tieto on tarpeen julkaisun identifioinnin kannalta.

Indikaattorit:

1. indikaattori  - Nimikirjauksen muoto
0 - Nimen osien järjestys käänteinen
1 - Hallintoalueen nimi
2 - Nimen osien järjestys suora
2. indikaattori - Lisäkirjauksen tyyppi
# - Tieto puuttuu
2 - Analyyttinen kirjaus
Lisäkirjauksen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen.
Huom! Toisen indikaattorin merkitys eri MARC 21:ssa kuin MARC21-Finissa.

‡a - Lisäkirjaukseksi tallennetaan kokouksen virallinen nimi. Englanninkielisessä kokouksen nimessä jokainen merkitsevä sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

‡n - Kokouksen järjestysnumero merkitään aina arabialaisin numeroin.

‡d - Kokouksen aika merkitään pelkällä vuosiluvulla.

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten. Jos nimekkeestä halutaan erikseen lisäkirjaus tai indeksoitava nimeke, se tallennettaan myös kenttään 740.720 - LISÄKIRJAUS - KONTROLLOIMATON NIMI (T)
Kenttää 720 käytetään sellaisten tekijyyteen liittyvien nimien tallentamiseen, jotka syntyvät konvertoitaessa tietueita MARC21-Fin formaattiin sellaisista formaateista, joissa tekijätieto ei ole luettelointisääntöjen mukaista.

550 (MARC21-Fin) --> 720:
Kenttään merkitään julkaisijan nimi siinä muodossa kuin se on julkaisussa.

Elektra-tietokannassa kuvittaja ja kääntäjä (MARC21-Finin 725 & 726) on konvertoitu tähän.

Kenttää ei suositella käytettäväksi, vaan auktorisoimattomatkin nimet merkitään kenttiin 700/710.


730 - LISÄKIRJAUS - YHTENÄISTETTY NIMEKE (T)

Kenttää 730 käytetään anonyymeistä ja tekijättömistä teoksista.  Jos teoksella on tekijä, tehdään tekijä-nimeke-kirjaus kenttään 700 ja nimekelisäkirjaus kenttään 740.


740 - LISÄKIRJAUS - KONTROLLOIMATON NIMEKE (T)
Tähän kenttään merkitään analyyttiset nimekelisäkirjaukset, kuten 505-kentän nimekkeet ja yhteisnimekkeettömän teoksen nimekkeet.

Esim.

245 10 ‡a Valitut teokset / ‡c Aino Kallas.
505 0# ‡a Katinka Rabe ; Barbara von Tisenhusen ; Reigin pappi : Sudenmorsian ; Kertomuksia.
740 0# ‡a Katinka Rabe.
740 0# ‡a Barbara von Tisenhusen.
740 0# ‡a Reigin pappi.
740 0# ‡a Sudenmorsian.
740 0# ‡a Kertomuksia.


751 - LISÄKIRJAUS - MAANTIETEELLINEN NIMI (T)


752 - LISÄKIRJAUS - HIERARKKINEN PAIKAN NIMI (T)753 - JÄRJESTELMÄKOHTAISET YKSITYISKOHDAT (T)754 - LISÄKIRJAUS - TAKSONOMINEN TUNNISTUS (T)  • No labels