Child pages
  • Lineaariset mallit, kevät 2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lineaariset mallit, kevät 2010

Luennoitsija

Jyrki Möttönen

Laajuus

5 op.

Tyyppi

Aineopinto.

Esitietovaatimukset

Esitietoina vaaditaan todennäköisyyslaskennan perusteet (esim. Todennäköisyyslaskennan kurssi) ja Tilastollinen päättely. Lineaarialgebran ja matriisilaskennan (esim. kurssit Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I ja II tai Timo Patovaaran moniste Vektori- ja matriisilaskenta) tuntemus on lisäksi välttämätöntä.

Sisältö

Kurssilla esitetään lineaaristen mallien perusteoria ja lineaaristen mallien rakentamisen pääperiaatteet.

Aikataulu

IV periodi

to 14-16 C323 (18.3.10 alkaen)
pe 10-12 C323 (19.3.10 alkaen)

Viikolla 13 ei ole luentoja (pääsiäisloma).

Viimeiset luennot torstaina 6.5.10.

Laskuharjoitukset

pe 12-14 C323 (26.3.10 alkaen)

Viimeiset laskuharjoitukset perjantaina 7.5.10.

Laskuharjoituksia pitää Jarkko Miettinen.


Harjoitus 1  viikko 12 

Viikolla 13 ei ole harjoituksia (pääsiäisloma).

Harjoitus 2  viikko 14 

Harjoitus 3  viikko 15 

Harjoitus 4  viikko 16 

Harjoitus 5  viikko 17 

Harjoitus 6  viikko 18 


Laskuharjoitusten tekemisestä annetaan lisäpisteitä kurssikokeessa ja kahdessa ensimmäisessä loppukokeessa (viimeisen luennon jälkeen pidettävissä). Lisäpisteet tulevat ainoastaan hyväksytysti suoritettujen tenttien arvosanan korotukseen. Laskuharjoituksen suoritetuksi merkkaaminen tarkoittaa sitä, että opiskelija on valmis esittämään ratkaisun harjoitustilaisuudessa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että harjoitustilaisuudessa on oltava läsnä saadakseen hyvityksiä! Pieni lievennys edelliseen: Jos joutuu olemaan poissa harjoitustilaisuudesta pakottavan syyn takia, niin on mahdollista palauttaa harjoitustehtävien hyvin kommentoidut ratkaisut kirjallisena ennen kyseistä harjoitustilaisuutta. Kirjallinen tehtävien palautus hyväksytään kuitenkin korkeintaan kahdelta harjoituskerralta!! Huom! Pakottavaksi syyksi ei lasketa esimerkiksi sitä, että toisen kurssin luennot ovat samaan aikaan.

Ratkaistuja tehtäviä (%)

Lisäpisteet (kurssikokeessa ja loppukokeissa)

40%

1

60%

2

80%

3

Kokeet

Kurssikokeissa saa olla mukana kirjoitusvälineet ja laskin.

Kurssikoe 17.5, klo 12-16, CK112

Huom! Jos et pääse varsinaiseen kurssikokeeseen, niin yleistentti on 11.5 klo 12-16 salissa A111 tai B123.

Kurssimateriaali

P. Saikkonen (2007): Lineaarinen malli (liitteiden materiaali oletetaan pääosin tunnetuksi).

Oheislukemistoa

Matriisialgebraa:

  • Abadir, K. ja J. Magnus (2005): Matrix Algebra.
  • Searle, S.R. (1982): Matrix Algebra Useful for Statistics.

Lineaarisen mallin teoriaa:

  • Seber, G.A.F. ja A.J. Lee (2003): Linear Regression Analysis, 2.laitos.

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

  • No labels