Child pages
  • Tilastotieteen proseminaari ja tutkielmaseminaari, syksy 2008 kevät 2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari

Luennoitsija

yliop.leht. Jyrki Möttönen

Laajuus

4 tai 1+3 op (aineopinnot) tai 2 op (syventävät opinnot)

Tyyppi

Aine- tai syventäviä opintoja.

Aineopintovaiheessa olevia seminaari palvelee proseminaarina ja syventäviä opintoja suorittavia tutkielmaseminaarina. Tavoitteena on harjoitella (kandidaatin tai pro gradu -) tutkielman tekemisen ja kirjoittamisen taitoa sekä esitelmän pitoa ja tieteellistä keskustelua. Opiskelijoita autetaan myös tutkielman aiheen haussa. Tutkielmat voivat liittyä jonkin kurssin harjoitustyöhön. Suoritustapa on oman esitelmän laatiminen ja pito, toimiminen opponenttina ja aktiivinen osallistuminen seminaariin myös muilla tavoin.

Luentoajat

Koko kevätlukukausi 2010 pe 14-16 C323 (Exactum). Alustava ohjelma (jatkotapaamisista sovitaan seminaarissa):

22.1. Ensimmäinen kokoontuminen ja tieteellisen kirjoittamisen opiskelua.
29.1. Tieteellisen kirjoittamisen opiskelua.
05.2. Tieteellisen kirjoittamisen opiskelua.

12.2. Ei seminaaria.

19.2. Sini Tiainen (Logistisen regression käyttö masennustutkimuksessa). Opponentti: Satu Suolinna.
Meng Zhou (Sampling methods and comparison). Opponentti: Aki Koyama.

26.2. Jani Miettinen (Vaikuttavat ja poikkeavat havainnot lineaarisessa regressiomallissa). Opponentti: Sini Tiainen.

26.3. Katja Hakola (Vastauskadosta, syistä ja käsittelystä). Opponentti: Jenni Nikula.

9.4. Satu Suolinna (Korrespondenssianalyysi koripallotilastoissa). Opponentit: Nico Maunula ja Katja Hakola.

16.4. Ei seminaaria.

23.4. Leena Hamberg (Kasvutilan vaikutus pihlajan runsauteen kaupunkimetsissä). Opponentti/opponentit: Markus Grönfors.

30.4. Ei seminaaria.

7.5. Jussi Tervola (Yksityisen terveydenhuollon sairaanhoitokorvausten alueellista vaihtelua selittävät tekijät). Opponentti: Jussi Jousimo.

14.5. Jenni Nikula (Tiedonkeruumenetelmän vaikutus vastauskatoon ja painotusmenetelmien vertailu vastauskadon oikaisemisessa: sovellus EU-uhritutkimuksen aineistoon). Opponentti: Yingzi Li.
Jussi Jousimo (Kohinan suodatus alue-estimaateista spatiaalisella tasoituksella). Opponentti/opponentit: Jussi Tervola.

21.5. Mari Palo (Vanhempien tasa-arvon toteutuminen lasten huolto- ja asumisriidoissa Helsingin hovioikeudessa 2003-2006). Opponentti/opponentit: Tara Junes.
Markus Grönfors (Kontingenssitaulukot). Opponentti/opponentit: Jani Miettinen.

Huom! Läsnäolo kolmessa ensimmäisessä kokoontumisessa välttämätön!

Esitelmät jaetaan osallistujille BSCW-työtilan kautta (ohjeet linkissä). Osallistujat saavat s-postitse kutsun työtilaan.

LaTeX-kurssi:

Huom! LaTeX-kurssi järjestetään keväällä. Opettajana toimii Jan Cristina.  Ryhmiä (joihin kuhunkin mahtuu 24 opiskelijaa) on neljä:
Ryhmä 1
2.2.-23.2. ti 8-10 C128
Ryhmä 2
3.2.-24.2. ke 10-12 C128
Ryhmä 3
15.3.-12.4. ma 14-16 C128 (huom! ma 5.4. ei ole tunteja!)
Ryhmä 4
17.3.-14.4. ke 9-11 C128 (huom! ke 7.4. ei ole tunteja!)
Ilmoittautuminen kaikkiin ryhmiin alkaa weboodissa maanantaina 25.1.2010 klo 8:00!
Kurssin kotisivu ja linkki ilmoittautumiseen ovat osoitteessa:

http://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=56368881

Muuta LaTeX-materiaalia:

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen LaTeX-materiaalia

The Not So Short Introduction to LATEX2ε

Pitkänpuoleinen johdanto LaTeX2ε:n käyttöön

The LaTeX Beamer Class Homepage

Beamer by Example

BSCW-työtilasta löytyy muutamia esimerkkitiedostoja

Opetusmateriaalia (tulosta itsellesi!):

Artikkeleita (tulosta itsellesi!):

Huom! Artikkelit tulostuvat yliopiston verkossa olevilta koneilta. Kotikonetta käyttäessäsi kirjaudu Nelliin omalla käyttäjätunnuksellasi, ja sen jälkeen tulosta artikkelit yllä.

Tilastotieteilijöiden työmarkkinoista:

Hyödyllisiä ohjeita ja linkkejä:

Kielijelppi - Kirjoittajan työkalupakki

Kandidaatintutkielman tarkastamisprosessi valtiotieteellisessä tiedekunnassa kaaviokuvana (Taina Joutsenvirta)

Pro gradu -tutkielman tarkastamisprosessi valtiotieteellisessä tiedekunnassa kaaviokuvana (Taina Joutsenvirta)

Harjoitusaineohje (Raija Lehtinen ja Anu Lahtinen)

Muita apuvälineitä matemaattisen tekstin kirjoittamiseen(Pekka Pere)

Laitoksen tutkielmaohjeet

Valtiotieteellisen tiedekunnan kandidaatintutkielman teko-ohjeet

Valtiotieteellisen tiedekunnan pro gradu -tutkielman teko-ohjeet (mm. kansilehden malli)

Valtiotieteellisen tiedekunnan gradutukipalvelut

https://wiki.helsinki.fi/display/mathstatOpiskelu/Pro+gradu+-tutkielma

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Iso suomen kielioppi ilmaisena verkkoversiona

Seminaarilaisille suositellaan Kumpulan tiedekirjaston opastuskursseja (1-2 h) tiedonhankintaan
(eritoten pitkin kevättä pidettäviä lyhyitä Helka- ja Nelli-kursseja).

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

  • No labels