Child pages
  • Miten annan opiskelijoille oikeuden luoda tenttikysymyksiä?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Siirry tenttiin ja valitse Asetukset / Paikallisesti jaetut roolit -välilehti. Anna haluamillesi opiskelijoille "teacher" -rooli.
  • Nyt opiskelijat voivat luoda tenttikysymyksiä tentin omaan kysymyskategoriaan. Opiskelijat eivät näe kurssialueen muiden kysymyskategorioiden kysymyksiä.
  • Kun haluat rakentaa varsinaisen tentin, poista opiskelijoilta teacher-rooli tentissä.
  • Tällä tavalla voit esimerkiksi pyytää opiskelijoita ehdotuksia lopputenttikysymyksiksi. Huomaa, että opiskelijoilla on täydet opettajaoikeudet tentin sisällä, ja pystyvät myös poistamaan toistensa kysymyksiä. Lisäksi he saattavat tarvita opastusta tentinrakennuskäyttöliittymän käytössä. Parempi ratkaisu tenttikysymysehdotusten keräämiseen saattaa olla sanasto tai keskustelualue.