Child pages
  • Miten estän uusien hakusanojen lisäämisen sanastoon?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Siirry sanastoon ja valitse Asetukset / Kumoa oikeuksia -välilehti ja Student-rooli
  • Muuta "Kommenttien luonti" ja "Luo uusia hakusanoja" -kykyjen oikeuksien arvoksi "Estä", ja tallenna muutokset.
  • Arkistoitu sanasto on edelleen luettavissa, mutta hakusanoja ei voi enää lisätä eikä kommentoida.