Child pages
  • Miten annan opiskelijoille oikeudet arvostella tai kommentoida toistensa tehtävänpalautuksia?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Siirry tehtäväaktiviteettiin ja valitse Asetukset / Paikallisesti jaetut roolit. Anna haluamillesi opiskelijoille "non-editing teacher" -rooli.
  • Nyt opiskelijoilla on opettajaoikeudet ko. yksilötehtävässä. Huomaa, että he tarvitsevat perehdytystä tai opastusta tehtäväaktiviteetin opettajakäyttöliittymän käytössä. Lisäksi on sovittava yhteisistä pelisäännöistä, kuten miten kukin opiskelija merkitsee oman kommenttinsa tehtävään.
  • Useissa tapauksissa vertaisarviointi on kätevintä toteuttaa keskustelualueella tai tätä varten suunnitellussa työpaja-aktiviteetissa! Työpajassa kaikki opiskelijat palauttavat töitään yhteisessä aikataulussa (5 eri vaiheessa). Mutta jos vain osa opiskelijoista toimii arvostelijoina tai kurssilla on mentoreita antamassa palautetta, toimii paikallisesti jaetut roolit paremmin kuin julkinen keskustelualue tai työpaja.