Child pages
 • Data-analyysi, kevät 2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Data-analyysi, kevät 2010

Luennoitsija ja harjoitusten ohjaajat

Kimmo Vehkalahti
Maria Valaste
Annu Nissinen
Satu Suolinna

Laajuus

Osa 1

5 op (pakollinen mm. tilastotieteen pääaineopiskelijoille)

Osa 2

5 op (valinnainen, osan 1 suorittaneille)

Tyyppi

Perusopintoja.

Esitietovaatimukset

Tilastotieteen johdantokurssi (osat 1 ja 2) tai vastaavat tiedot.

Aikataulu

Kaiken A ja O on Aktiivinen Osallistuminen opetustilaisuuksiin, mutta myös omatoimiseen työskentelyyn on varattava aikaa. Viikkoaikataulussa pysyminen on välttämätöntä.

Osa 1

 • periodi III (viikot 3-9):
  • luento ti 8-10 (Exactum, CK112)
  • harjoitus ti 10-12 / ti 12-14 / ti 14-16 / ke 8-10 (Exactum, C128)

Ensimmäisellä luennolla selostetaan kurssin käytännöt: harjoitusryhmät, ohjelmistot, BSCWoppimisympäristö, viikkoaikataulu sekä itse ja vertaisarviointikäytännöt.

Osa 2

 • periodi IV
  • itsenäistä työskentelyä (tarkempi aikataulu osan 2 BSCW-alueella, joka avataan 15.3)
  • neuvontaa atk-luokassa (C128) ti 16.3 klo 10-14 ja ti 23.3 klo 10-14
  • neuvontaa C128:ssa lisäksi to 8.4 klo 9-11 ja 13-15 sekä ti 27.4 klo 10-12
  • ohjausta myös BSCW-keskustelun välityksellä

Tavoitteet

Data-analyysin perusteet ja jonkin tilastollisen tietojenkäsittelyjärjestelmän itsenäinen käyttötaito.

Sisältö

Osa 1

 • Ohjelmistot ja dokumentointi
  • dokumentoiva työskentelytapa (ei pelkät valikot)
  • käytössä ovat tällä kurssilla lähinnä Survo ja SPSS
   (esim. R tai SAS käyvät myös, mutta edellyttävät omatoimisuutta)
 • Aineiston perustaminen
  • oman harjoitusaineiston perustaminen
  • aineiston hallinta ja dokumentointi
  • aineistoon tutustuminen
 • Aineiston esikäsittely
  • yhden muuttujan jakaumat, tunnusluvut ja kuvat
  • muunnokset, luokittelut ja muokkaukset
  • kahden muuttujan taulukot ja kuvat
 • Analysointi ja testaus
  • riippuvuuksien tutkiminen ristiintaulukosta
  • hajontakuva, korrelaatio ja regressiosuora
  • regressioanalyysi ja t-testi

Osa 2

 • Osassa 1 opitun soveltaminen uuteen aineistoon.

Suoritus

Osa 1

 • viikottaiset, dokumentoidut raportit
  • itse- ja vertaisarviointi asteikolla 0-5

Osa 2

 • itsenäisesti tehty harjoitustyö
  • arviointi asteikolla 0-5

Aineistot

Kurssilla analysoidaan mm. yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston aineistoja.

Ilmoittaudu osaan 1

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

(info) Kurssin suoritukset on viety rekisteriin.

Ilmoittaudu osaan 2

(info) Ilmoittautumisaika on päättynyt.

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.
HUOM! Lähetä sähköpostia myös luennoitsijalle, mikäli ilmoittaudut myöhässä.

(Oheis)kirjallisuutta

 • Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. WSOY.
 • Boslaugh, Sarah (2005). An Intermediate Guide to SPSS Programming: Using Syntax for Data Management. Sage.
 • Kuusela, Vesa (2000). Tilastografiikan perusteet. Edita.
 • Mustonen, Seppo (1992). Survo, An Integrated Environment for Statistical Computing and Related Areas. Survo Systems.
 • Mustonen, Seppo (1996). Survo ja minä. Survo Systems.
 • Robbins, Naomi B. (2005). Creating More Effective Graphs. Wiley.
 • Valtari, Maarit (2006). SPSS-perusteet, SPSS:n versio 14. Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Tieto- ja viestintätekniikka.
 • Vehkalahti, Kimmo (2008). Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Tammi.
 • Wild, Christopher J. & Seber, George A. F. (2000). Chance Encounters: a First Course in Data Analysis and Inference. Wiley.
 • No labels