Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 41 Next »

Vanha kaksoskohortti

Vanhan kaksoskohortin tutkimukset käynnistyivät vuonna 1975 ja jatkuivat seurantakyselyillä vuosina 1981 ja 1991. Tämän jälkeen on tehty seurantatutkimuksia sekä useita kliinisiä ja intensiivisiä tutkimuksia aikaisempaa pienemmillä kaksosmäärillä. Viimeisten viiden vuoden aikana painopiste on siirtynyt seurantatutkimuksiin sitä mukaa kun tiedonkeruu on saatu valmiiksi. Lisäksi olemme osallistuneet erilaisiin monikeskustutkimuksiin.

Tiedonkeruut

Suomalaiset kaksoskohortit muodostavat erinomaisen kansallisen resurssin geneettisen epidemiologian tutkimuksille. Kaksosista ja heidän perheistään tehtyjen tutkimusten avulla on löydetty useita geneettisiä ja ympäristöllisiä tekijöitä jotka selittävät miksi toiset sairastavat herkemmin kansantautejamme.

Kohortti vanhemmista samaa sukupuolelta olevista kaksosista

Vanhempi osa suomalaisesta kaksoskohortista koostuu samaa sukupuolta olevista ennen vuotta 1958 syntyneistä kaksospareista, joista molemmat olivat elossa vuonna 1975. Nämä kaksosparit valittiin väestörekisteristä vuonna 1974 ja ensimmäinen kyselylomake postitettiin kaksospareille elo-lokakuussa 1975. Kaksi seurantakyselykierrosta on tehty vuosina 1981 ja 1991. Aluksi koko kohortista määritettiin kaksosten identtisyys kyselymenetelmällä. Sama- ja erimunaisia (identtisiä ja ei-identtisiä) kaksospareja oli yhteensä 13888 kappaletta seurantatutkimuksen alussa vuonna 1975.

Laajennus vastakkaista sukupuolta oleviin kaksospareihin

Vuonna 1996 väestörekisteristä poimittiin vuosina 1938-49 syntyneet eri sukupuolta olevat kaksosparit. Vuoteen 1997 mennessä kyselylomakkeet ja DNA-näytteet oli kerätty yli 1500 kaksosparilta. Näissä kaksospareissa vähintään toisella kaksosella on todettu olevan tietty krooninen sairaus.

Seurantatutkimus 2010

Neljäs seurantakysely toteutetaan (rahoituksen salliessa) vuosina 2009-2010. Tällä kertaa määritetään elämäntapoihin liittyviä tottumuksia, liikuntakykyä sekä terveyttä, jotka mahdollistavat 34 vuoden jänteelle sijoittuvan tutkimuksen sekä useita uusia tutkimustuloksia. Vuosina 1947-58 syntyneitä, elossaolevia ja Suomessa asuvia tutkittavia kaksosia on yhteensä yli 1000 henkilöä, joista puolet naisia. Heidän joukossaan on noin kolmasosa samanmunaista ja loput erimunaista kaksosparia. Tavoitteenamme on tehdä pienelle joukolle esikysely ja varsinainen laaja kysely syksyllä 2010. Neljäs ja viimeinen kysely mahdollistaa tehokkaat analyysit elintapojen ja terveyden muutoksista aikuisiän osalta, koska ensimmäisen tiedonkeruun aikana (vuonna 1975) tutkittavat olivat 18-27-vuotiaita, kun viimeisimmän tiedonkeruun aikaan he ovat 53-62-vuotiaita.

  • No labels