Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 34 Next »

Vanha kaksoskohortti

Vanhan kaksoskohortin tutkimukset käynnistyivät vuonna 1975 ja jatkuivat seurantakyselyillä vuosina 1981 ja 1990. Tämän jälkeen on tehty seurantatutkimuksia sekä useita kliinisiä ja intensiivisiä tutkimuksia aikaisempaa pienemmillä kaksosmäärillä. Viimeisten viiden vuoden aikana painopiste on siirtynyt seurantatutkimuksiin sitä mukaa kun tiedonkeruu on saatu valmiiksi. Lisäksi olemme osallistuneet erilaisiin monikeskustutkimuksiin.

Tiedonkeruut

Suomalaiset kaksoskohortit muodostavat erinomaisen kansallisen resurssin geneettisen epidemiologian tutkimuksille. Kaksosista ja heidän perheistään tehtyjen tutkimusten avulla on löydetty useita geneettisiä ja ympäristöllisiä tekijöitä yleisistä, kroonisista sairauksista.

Kohortti vanhemmista samaa sukupuolelta olevista kaksosista

Vanhempi osa suomalaisesta kaksoskohortista koostuu samaa sukupuolta olevista ennen vuotta 1958 syntyneistä kaksospareista, joista molemmat olivat elossa vuonna 1975. Nämä kaksosparit valittiin väestörekisteristä vuonna 1974 ja ensimmäinen kyselylomake postitettiin kaksospareille elo-lokakuussa 1975. Kaksi seurantakyselykierrosta on tehty vuosina 1981 ja 1990. Aluksi koko kohortista määritettiin kaksosten sama- ja erimunaisuus kyselymenetelmällä. Sama- ja erimunaisia kaksospareja oli yhteensä 13888 kappaletta seurantatutkimuksen alussa vuonna 1975.

Laajennus vastakkaista sukupuolta oleviin kaksospareihin

Vuonna 1996 väestörekisteristä poimittiin vuosina 1938-49 syntyneet eri sukupuolta olevat kaksosparit. Vuoteen 1997 mennessä kyselylomakkeet ja DNA-näytteet oli kerätty yli 1500 kaksosparilta. Näissä kaksospareissa vähintään toisella kaksosella on todettu olevan tietty krooninen sairaus.

In 1996, opposite-sex (OS) twins born 1938--1949 have been identified from the Central Population Registry. So far, questionnaire data and DNA samples from over 1500 pairs have been collected in 1997. These are pairs in which one or both of the twins reported that they have been diagnosed with one of selected chronic diseases. This new material represents a substantial new population of sibpairs, while permitting the expansion of the twin design to assess sex by gene, sex by environment as well as sex by gene by environment interactions. Questionnaire data have been used to study sex-limitation models such as for height
(Silventoinen et al., 2001), but also as phenotypic information to identify affected sibpairs for molecular genetic studies as described in Table 1.

Seurantatutkimus 2010

Neljäs seurantakysely toteutetaan vanhan kohortin kaksosille vuosina 2009-2010. Tällä kertaa määritetään elämäntapoihin liittyviä tottumuksia, liikuntakykyä sekä terveyttä, jotka mahdollistavat 34 vuoden jänteelle sijoittuvan tutkimuksen sekä useita uusia tutkimustuloksia. Vuonna 2007 vuosina 1947-58 syntyneitä, elossaolevia ja Suomessa asuvia tutkittavia kaksosia oli yhteensä 10236 kappaletta, joista 5200 (51%) oli naisia). Heidän joukossaan oli 1325 samanmunaista ja 2674 erimunaista kaksosparia, joista molemmat olivat elossa ja asuivat Suomessa. 75% vastausprosentilla saamme vastauksia noin 7600 kaksoselta 3000 kaksosparilta, joka mahdollistaa tehokkaat analyysit tupakoinnista ja muista aiheeseen liittyvistä asioista. Ensimmäisen tiedonkeruun aikana tutkittavat olivat 18-27-vuotiaita, kun viimeisimmän tiedonkeruun aikaan he ovat 53-62-vuotiaita.

  • No labels