Redirection Notice

This page will redirect to http://docs.moodle.org/all/fi/Sopimusasiat_ja_tekij%C3%A4noikeudet in about 2 seconds.

Kurssin verkkoalueen sisältöjen tuottajaosapuolet

Kurssin suljetulla verkkoalueella tulee olemaan erilaisia tekijänoikeuksiin ja tietosuojaan liittyviä sisältöjä todennäköisesti usealla osapuolella. Osallistujista opettajat tai ohjaajat tuottavat ohjeita ja tehtävänantoja, suunnitelevat kurssialueen rakenteen ja ehkä julkaisevat alustalla luentokalvojaan tai muuta itse tekemäänsä materiaalia. He antavat myös sanallista ja numeerista palautetta opiskelijoiden töihin. Opiskelijat tuottavat sisältöjä palauttamalla tehtäviä, osallistumalla keskusteluihin, mahdollisesti myös julkaisemalla esi- ja lopullisia versioita opinnäytetöistään. Opettaja ehkä tuo alueelle myös jonkun ulkopuolisen tekemiä tuotoksia, kuten toisen opettajan tekemiä luentokalvoja, valokuvia tai nauhoitetiedostoja. Kurssin suunnitteluun ja alueen muokkaukseen osallistuu ehkä myös kurssin ulkopuolisia henkilöitä, kuten opintoamanuenssi, kurssisuunnittelija tai verkko-opetuksen tukihenkilö.

Sisällön käyttöoikeuksista sopiminen

Joillain laitoksilla on tapana, että kurssialue kiertää vastuuhenkilöltä toiselle vastuuhenkilön vaihtuessa. Tällöin on toimittava niin, että vastuuhenkilö lisää seuraavan kurssikerran vastuuhenkilön opettajaksi kurssialueelleen, tai pyytää verkko-opetuksen tukihenkilöä tai opetusteknologiakeskusta kopioimaan kurssialueen seuraajansa käyttöön. Kun pyytäjä on kurssialueella ainoa opettajan oikeuksilla oleva, tällainen kopiointi on ongelmatonta. Pyyntö toki edellyttää aina, että sisältö on opettajan itsensä tekemää; vaihtoehtoisesti kurssialueen kopioinnista voi jättää osan sisältöjä pois.

Monen opettajan kurssilla on hyvä pohtia käyttöoikeudet etukäteen selviksi, jos kurssialueella on kunkin opettajan itse tuottamia materiaaleja; kuka saa pyytää alueen kopiointia, ja kuka saa antaa alueen seuraavan kurssin käyttöön?

Moodle ylläpito ei voi antaa opettajaoikeuksia kurssialueelle, jos alueen luojaa (ainoa opettaja kurssialueella) ei tavoiteta. Kannattaa siinäkin tapauksessa, että henkilö on poistunut yliopiston palveluksesta pohtia, voitaisiinko häneltä silti kysyä lupaa jatkokäyttöön? Esimerkiksi, jos sisältöjä halutaan käyttää tutkimustarkoituksessa tai vastaava kurssi pyörähtää käyntiin uudella vetäjällä. Henkilön, joka on poistumassa yliopistolta ja opettaa Moodlessa, on hyvä antaa seuraajalleen opettajaoikeudet kursseilleen etukäteen, mikäli mahdollista. Myös tiedekunnan verkko-opetuksen tukihenkilöä voi hyödyntää välittäjänä oikeusasioissa, mikäli seuraajaa ei ole valittu. Tämä edellyttää aina sitä, että kurssin luoja hyväksyy kurssinsa jatkokäytön tulevaisuudessa. Joskus voi myös olla, että kurssin vastuuhenkilö ei halua antaa aluettaan seuraavan opettajan käyttöön. Tällöinkään ylläpito ei voi ohittaa tätä päätöstä asiassa.

Jotta vältyt hankalilta jälkikäteistilanteilta, käyttö- ym oikeuksista on suositeltavaa sopia opettajien ja ohjaajien kanssa ennen kurssin alkua/opetuksesta sovittaessa ja opiskelijoiden kanssa kurssin alkaessa.

Tekijänoikeuksista huolehtiminen

Tutustu verkko-opetuksen tekijänoikeusohjeeseen!

Mieti, voisiko opiskelijoiden kanssa sopia esimerkiksi, että kurssialueelle kirjautuessaan hyväksyy yhdessä (lähitapaamisessa tai kurssiavaimen jaon yhteydessä hyväksytyn) tekijänoikeuksia koskevan sopimuksen.

Sähköistä lähdemateriaalia ei kannata eikä ole luvallista kopioida kurssialueelle pdf-tiedostoina Nelliportaalin artikkelitietokannoista. Sekä artikkelit että viitetiedot on sen sijaan helppo tuoda Nellistä IMS-sisältöpakettina, jonka saa lisättyä Moodleen aineistona. Moodleen on ohje jo olemassa, ja Nelliin ohje IMS-paketin tekemisestä OmaNellin kautta on tulossa.

Verkkokurssin sopimuspohja

(Tulossa...)

  • a) kurssin vastuuhenkilön / muiden vakituisen henkilöstön kanssa
  • b) talon ulkopuolisen opettajan kanssa
  • c) opiskelijoiden kanssa
  • No labels