Child pages
  • Mitä opiskelijoiden voi olettaa osaavan Moodlesta?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opiskelijoiden Moodle-tiedot ja -taidot

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat suorittavat (tai heidän suositellaan suorittavan) Opiskelijan digitaidot -opintojakson heti opintojensa alussa Moodle-ympäristössä.  Opintojakson materiaalissa on tiivis esittely oppimisympäristöistä mm. Moodlesta.

Koska jakso opiskellaan Moodle-ympäristössä, voidaan useimpien opiskelijoiden ajatella tuntevan jo Moodlessa toimimista. Kun opiskelija suorittaa Opiskelijan digitaidot, he Moodle-ympäristöön tutustumisen lisäksi ovat jo osallistuneet yhdelle verkkokurssille ja tutustuneet yhdenlaiseen verkkotyöskentelyyn. Jakson työskentely on Moodlessa itseopiskelua; jos käytät kurssillasi verkkokeskusteluja, ryhmätöitä tai vertaisarviointia, nämä saattavat olla opiskelijoillesi vieraita työskentelytapoja. Niihin kannattaa siis ohjeistaa ajankäyttö ja yhteistyö samalla tavalla kuin lähityöskentelyssäkin.

Varmista, että opiskelijasi voivat aloittaa tehokkaan opiskelun heti kurssisi alusta alkaen:

  • Varaa hetki opintojaksosi Moodle-alueen esittelylle.
  • Esittele tarvittavat verkkotyöskentelytavat. 
  • Linkitä kurssillesi Opiskelijan Moodle-opas. Oppaasta löydät ohjeita myös tiettyihin Moodlen toimintoihin. Voit esimerkiksi linkittää kurssisi keskustelualueen ohjeisiin keskustelun opiskelijan ohjeen.