Child pages
  • Funktionaalianalyysin peruskurssi, kevät 2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funktionaalianalyysin peruskurssi, kevät 2010

Luennoitsija

Hans-Olav Tylli

Laajuus

10 op.

Tyyppi

Syventävä opinto

Esitietovaatimukset

Yhden ja useamman muuttujan analyysin perustiedot (kursseista Analyysi I & II, sekä Vektorianalyysi), lineaarialgebran peruskäsitteet (vektoriavaruus ja lineaarikuvaus) sekä metrisen avaruuden perusteet (kurssista Topologia I). Joissakin sovelluksissa ja esimerkkeissä tarvitsemme Lebesguen integraalin perusominaisuuksia, mutta kurssin voi seurata samanaikaisesti Mitta ja integraalin kanssa (silloin omaehtoinen kertaaminen tai asioihin tutustuminen saattaa joskus olla tarpeen).

Luentoajat

Viikot 3-9 ja 11-18 ma 10-12 ja ke 12-14 C323. Huom: väliviikolla 10 ei luentoja tai laskuharjoituksia. II. periodi alkaa ma 15.3.

Pääsiäisloma 1.-7.4.

Kokeet

Kaksi kurssikoetta, tai erilliskoe.

1. kurssikoe: torstaina 18.3. klo 16.00-18.00 salissa D123. Ottakaa yhteys luennoijaan jos ehdotettu aika ei sovi!

Koealue: luvut 1, 2, 3, ja 4, kohdat 4.1-4.40 (vanhassa versiossa; kohdat 4.1-4.41 vuoden 2010 versiossa). Kurssikansioiden huoneesta C326 löytyy kurssin vuoden 2008 kurssikansio, jossa on kokoelma
luennoijan laatimia vanhoja koetehtäviä (+ joitakin mallivastauksia).

2. kurssikoe: perjantaina 14.5. klo 11.00-14.00 salissa D123. Ottakaa yhteys luennoijaan jos ehdotettu aika ei sovi! (Vaihtoehtoinen koetilaisuus järjestetään tarvittaessa.)

Koealue: luvut 5-9 (poislukien luvusta 5 osat 5.19-5.25 (sovellus Sturm-Liouville ongelmaan) ja luvusta 9 osat Bilineaariluvut ja Lax-Milgramin lause sekä Transpoosi, joita ei luennoitu v. 2010). Muista myös, että lukujen 1-4 perustietoja tarvitaan edelleen tässä.

Erilliskokeita mm. ti 11.5 ja ti 18.5 (uusi), sekä myöhemmin ilmoittautumalla. Erilliskokeen koealueena on vuonna 2010 luennoitu versio kurssista (vrt. kurssikokeiden koealueet).

Ohessa myös vanhoja kurssikoetehtäviä (v. 1998, 2001, 2008): 1kurssikoe ja 2kurssikoe

Kokoelma (luennoijan laatimia) erilliskokeita löytyy tästä FApkerilliskokeet.

Muistutus: kurssimateriaalin järjestys oli aikaisemmin vähän erilainen, sekä joinakin vuosina laajempi, mm. kompaktisuus ja Ascoli-Arzelan lause on myös käsitelty silloin.

Sisältö

Funktionaalianalyysin peruskurssi on tärkeimpiä matemaattisen analyysin syventäviä kursseja sekä yleisen että soveltavan matematiikan opiskelijoille. Tutustumme ainakin seuraaviin keskeisiin aiheisiin:

  • Banach avaruus (= täydellinen normiavaruus): määritelmä ja perusesimerkit
  • täydellisyys ja sen sovellukset (mm. kiintopistelause).
  • Hilbert avaruus: perusominaisuudet, ortogonaaliset projektiot, ortonormaalit kannat; optimointi Hilbert avarauuksissa
  • Fourier sarjojen L_2 teoria
  • jatkuvat lineaariset operaattorit ja niitä koskevat peruslauseet: Neumannin sarja, tasaisen rajoituksen periaate (Banach-Steinhaus), avoimen kuvauksen lause, suljetun kuvaajan lause
  • distribuutioderivaatta ja Sobolev avaruus
  • Hahn-Banachin laajennuslause ja dualiteetti, refleksiivisyys
  • operaattorin adjungaatti

Sovelluksina mm. Fourier sarjojen perusteoria ja integraaliyhtälöiden ratkaiseminen.

Kirjallisuus

Kurssi seuraa monistetta Astala-Piiroinen-Tylli: Funktionaalianalyysin peruskurssi. Linkki vuoden 2008 versioon löytyy tästä.

Oheisesta linkistä luvut0-9 löytyy vuoden 2010 parannettu, valmiimpi versio (nyt kurssin loppuun). Huom: tässä on myös korjattu luvun 5 Fourier-sarjojen yhteenvedossa ollut virhe (kohta 3; s. 98).

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Laskuharjoitukset

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

1.

to

10-12

B322

Juha Ruokolainen

1. laskuharjoitus to 28.1. Laskuharjoituksista saa lisäpisteitä (kurssikokeitten tai erilliskokeen pistesumman päälle) ratkaistuista tehtävistä: 20% = +1p, 30% = +2p, 40% = +3p, 50% = +4p, 60% = +5p, 70% = +6p.

Laskuharjoitustehtävät:

Harjoitus 1 
Harjoitus 2
Harjoitus 3
Harjoitus 4
Harjoitus 5
Harjoitus 6
Harjoitus 7
Harjoitus 8
Harjoitus 9
Harjoitus 10
Harjoitus 11
Harjoitus 12
Harjoitus 13

  • No labels