Child pages
  • Johdatus tilastolliseen päättelyyn, kevät 2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Johdatus tilastolliseen päättelyyn (5 op), kevät 2010

Luennot

Pekka Nieminen (alkuosa), Petri Koistinen (loppuosa)

Viikoilla 11-17 (IV periodi) ke 16-17, to 10-12 ja pe 12-14 salissa B123 (Exactum). Ensimmäinen luento on ke 17.3. Pääsiäisloma 1.-7.4.

Harjoitukset

Tehtävät: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

1.

ma

16-18

C129

Markku Malmivuori

2.

ti

10-12

C129

Markku Malmivuori

3.

ti

14-16

C129

Markku Malmivuori

4.

ke

12-14

C129

Timo Vuori

5.

to

8-10

C129

Juha Ruokolainen

6.

to

12-14

C129

Timo Vuori

7.

pe

10-12

C129

Markku Malmivuori

Ensimmäiset harjoitukset pidetään viikolla 12 (22.-26.3.) ja viimeiset viikolla 18 (3.-7.5.).

Kurssimateriaali

Luentojen hahmotelmat tulevat skannattuina saataville tälle sivulle kurssin edetessä. Ne eivät sisällä kaikkea luennolla esitettyä ja sanottua.

Oheislukemistona kannattaa käyttää monistetta

Kevään 2010 kurssilla asioita käsitellään jonkin verran eri tyylillä ja toisessa järjestyksessä kuin monisteessa. Erityisesti frekventistinen ja bayesläinen päättely käsitellään erikseen eikä lomittain kuten monisteessa on tehty.

Suorittaminen

1. tapa (suositeltava): Aktiivinen osallistuminen laskuharjoituksiin ja kurssikoe.

Harjoitustehtävistä ainakin 20 % on tehtävä, jotta voi osallistua kurssikokeeseen. Lisäpisteitä saa tällöin seuraavasti:

  • 20 % tehtävistä - 1 p. (pakollinen)
  • 40 % tehtävistä - 2 p.
  • 60 % tehtävistä - 3 p.
  • 80 % tehtävistä - 4 p.

Kurssikoe on ma 10.5. klo 13.00-15.00 Exactumin auditorioissa. Siitä saa enintään 24 pistettä. Kokeessa ei saa käyttää taulukkokirjaa, mutta laskin on syytä ottaa mukaan.

2. tapa: Erilliskoe yleistenttitilaisuudessa. Harjoituslisäpisteitä ei tällöin huomioida.

Esitietovaatimukset

Perustiedot todennäköisyyslaskennassa (kurssi Johdatus todennäköisyyslaskentaan) sekä yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennassa (esim. kurssit Analyysi I ja Analyysi II, joista jälkimmäistä voi suorittaa samanaikaisesti).

Lisälukemistoa

Soveltuvaa perusopintotasoista lisälukemistoa:

  • I. Mellin: Johdatus tilastotieteeseen, 2. kirja: Tilastotieteen jatkokurssi, 1996, 1997 (saatavilla kirjastosta, näkökulma sovelluslähtöisempi kuin kurssilla)
  • D.J. Hand: Statistics: A Very Short Introduction, Oxford Univ. Press, 2008 (hyvin kirjoitettu ja ytimekäs johdatus tilastotieteen keskeisiin ideoihin ja sovellusaloihin, ei lainkaan matemaattisia kaavoja)
  • C.J. Wild & G.A.F. Seber: Chance Encounters: A First Course in Data Analysis and Inference, Wiley, 2000 (melko tyypillinen, laaja ja monipuolinen, sovelluslähtöinen johdatus tilastotieteeseen)

Aineopintotasoista kirjallisuutta asiasta kiinnostuneille:

Kurssikuvaus

Johdatus tilastolliseen päättelyyn voidaan sisällyttää sekä tilastotieteen perusopintoihin että matematiikan aineopintoihin. Yhdessä kurssin Johdatus todennäköisyyslaskentaan kanssa se muodostaa tutkintovaatimuksissa mainitun kokonaisuuden Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastotieteeseen (10 op).

Tavoitteena kurssilla on tutustua tilastollisen päättelyn peruskäsitteisiin sekä niiden sisältöihin ja tulkintoihin. Aihetta lähestytään sekä perinteisen frekventistisen päättelyn että bayesläisen päättelyn näkökulmasta. Kurssi on tarkoitettu erityisesti tilastotieteen ja matematiikan pääaineopiskelijoille sekä kaikille niille, jotka aikovat jatkaa tilastotieteen opiskelua aineopintotasolle saakka.

Kurssi ei ole tilastotieteen soveltajalle tarkoitettu "työkalupakki" tai "keittokirja", joka tiiviissä muodossa esittelisi kattavan valikoiman erilaisia merkitsevyystestejä ja muita käytännön tutkimuksessa tarvittavia menetelmiä kuten otantaa. Tällaiseen tarkoitukseen paremmin soveltuvia kursseja ovat esim. Tilastotieteen johdantokurssi ja Tilastotieteen jatkokurssi sekä Tilastotiede käytännön tutkimuksessa.

  • No labels