Child pages
  • Introduktion till diskret matematik, hösten 2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introduktion till diskret matematik, hösten 2009

Föreläsare

Niklas Brännström

Omfattning

5 sp.

Typ

Ämnesstudier.

Kursplanering, Föreläsningsanteckningar och Litteratur

Kursplanering (uppdaterad 4:e December).

Här finns föreläsningsanteckningar (uppdaterad 15:e December - nu med bilder på Huffmannkodningen (kursivt)) täcker material från föreläsningarna: må v.45, fre v.46 och fre. 47, v.48,v.49,v.50. Anteckningarna saknar material om funktioner, men detta finns behandlat utförligt i boken, detta gäller även induktion och grunderna för grafer. Anteckningarna är i nuläget ett komplement till boken.

Litteraturhänvisningar:

Huvudbok för kursen är Algebra och Diskret Matematik av J.Jonasson och S. Lemurell

v.45 Kapitel 2, se gärna även föreläsningsanteckningarna ovan.

v.46 Kapitel 3 (utom avsnitt 3.5, 3.8 och 3.9).

v.47 Kapitel 6

v.48 Kapitel 8 (på föreläsningen må. v.48 diskuterades även material i Kap 4, detta är dock kursivt)

v.49 Kapitel 9 (utom avsnitt 9.6) Materialet om grafer är något tunt i boken och kommer att kompletteras med föreläsningsanteckningar.

v.50 Kapitel 9 (utom avsnitt 9.6)


Som bredvidläsning rekommenderas Eriksson och Gavel "Diskret matematik och diskreta modeller" (finns i bibliotekets läsesal)

eller Grimaldi "Discrete and Combinatorial mathematics"

eller kompendiet "Johdatus diskreettiin matematiikkaan" av Heikki Junnila ( som finns tillgängligt på http://www.helsinki.fi/~hjkjunni/jdm.pdf )

Övningsblad

Femte övningsbladet (svenska på sid.2)

Fjärde övningsbladet (svenska på sid. 2)

Tredje övningsbladet (svenska på sid. 2)

Andra övningsbladet (svenska på sid. 2, och finska på sid. 1)

Första övningsbladet (svenska på sid.2, och finska på sid.1)

Lösningar till övningsblad

Lösningar till övningsblad 5 (gjorda av Sebastian Björkqvist)

Lösning till övningsblad 4(gjorda av Sebastian Björkqvist)

Lösning uppgift 6 övningsblad 4

Lösningar till övningsblad 3 (gjorda av Sebastian Björkqvist)

Lösningar till övningsblad 2(gjorda av Sebastian Björkqvist)

Lösningar till övningsblad 1(gjorda av Sebastian Björkqvist)

Föreläsningstider

OBS!!: Föreläsningen fredag v. 50 är flyttad till tisdag v. 50  14-16 C129 (alltså tisdag 8.12)

II perioden. Kursen ges vecka 45 till 50 på följande tider:

Måndag 9-12 C323
Fredag 14-16 C123

Samt räkneövningar (ledda av Sebastian Björkqvist) vecka 46 till 50

Fredag 8.30-10 C122

Prov

Tentamen är den 18:e December 2009, kl 13-15 i Exactums Auditorium.

Anmälning

Glönde du att anmäla dej?. Vad göra.

Räkneövningar

Räkneövningarna (vecka 46-50) leds av Sebastian Björkqvist. OBS: Börjar 8.30.

Grupp

Dag

Tid

Plats

Instruktör

1.

Fredagar

8.30-10

C122

Sebastian Björkqvist

  • No labels