Child pages
  • Tilastollisen päättelyn jatkokurssi (osa 1), syksy 2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi (osa 1), syksy 2009

Luennoitsija

Pentti Saikkonen

Laajuus

5 op.

Tyyppi

Syventävä opinto.

Asema opetuksessa

Tilastollisen päättelyn jatkokurssin osa 1 on tilastotieteen syventävien opintojen pakollinen kurssi. Kurssilla syvennetään ja laajennetaan aineopintojen tilastollista päättelyn kurssilla esittettyä uskottavuuspäättelyä. Keskeinen sisältö muodostuu suurimman uskottavuuden estimaattorin asymptoottisten ominaisuuksien ja uskottavuusteorian testien tarkastelusta vektoriparametrisissa malleissa.

Tilastollisen päättelyn jatkokurssin vapaaehtoinen osa 2 (5 op) perustuu luennoijan kanssa sovittavaan kirjallisuuteen.

Esitietovaatimukset

Todennäköisyyslaskennan kurssi, Tilastollisen päättelyn kurssi, Lineaaristen mallien kurssi sekä näiden edellyttämät matematiikan kurssit (yhden ja useamman muuttujan differentiaali- ja integraalilaskenta sekä lineaarialgebra ja matriisilaskenta).

Luentoajat

Viikot 37-43 to 14-16, pe 10-12 C323 (Exactum), lisäksi laskuharjoituksia 2 viikkotuntia.

Huom.: Viimeinen luento pe 23.10. peruutetaan.

Kokeet

Kurssikoe pe 6.11. klo 12-15 CK112 (Exactum).  (Huom:! Aika muuttunut kurssin alussa ilmoitetusta!)

Myöhemmin kurssin voi tenttiä yleistenteissä.

Kirjallisuus

Luentomoniste (korjattu versio)

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Laskuharjoitukset

Laskuharjoitukset alkavat viikolla 38.

Harjoitus 1
Harjoitus 2
Harjoitus 3
Harjoitus 4
Harjoitus 5
Harjoitus 6

Lisäpisteitä harjoitustehtävien ratkaisemisesta saa 1, 2, 3 tai 4, jos ratkaistujen tehtävien määrä on vastaavasti 20, 40, 60 tai 80 prosenttia.

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

1.

pe

12-14

C323

Mikko Pakkanen

  • No labels