Analyysi II, kevät 2010

Luennoitsija

Juha Oikkonen

Laajuus

10 op.

Tyyppi

Perusopintoja.

Esitietovaatimukset

Kurssin opiskelun edellytyksenä on kurssin Analyysi I keskeisten asioiden osaaminen. Tärkeintä on raja-arvon käsitteiden "epsilon-määritelmän" käytön hallitseminen sekä supremumin ja infimumin käsitteiden osaaminen.

Lisäpisteitä

Kurssilla voi saada lisäpisteitä laskuharjoituksista ja ohjauksista.

Laskuharjoituksista saa 4 pistettä, jos laskettu vähintään 50 tehtävää;
3 pistettä, jos laskettu alle 50 mutta vähintään 40 kpl; 2 pistettä,
jos laskettu alle 40 mutta vähintään 30 kpl; ja 1 piste, jos laskettu
alle 30 mutta vähintään 20 kpl kevään tehtävistä.

Ohjauksiin osallistumisesta on saa lisäpisteitä näin: jos osallistuu 22.3. alkaen 4-6
ohjaukseen, niin saa 2 lisäpistettä ja osallistumalla 3 ohjaukseen saa yhden lisäpisteen.

Kurssin keskeinen sisältö

Kurssi jakautuu seuraaviin osiin

1. Riemannin integraalit

Toisin kuin koulussa, pääpaino on määrätyn (Riemannin) integraalin käsitteellä. Integraalifunktiot tulevat paljolti näiden sivutuotteina.

Kurssi alkaa lyhyen johdattelun jälkeen samanaikaisesti kahdella teemalla, joita opiskellaan rinnakkain

  • Integraalien laskeminen: otetaan "analyysin peruslause" käyttöön ennen kuin se voidaan todistaa ja tutustutaan osittaisintegrointiin ja sijoitusmenetelmään (molempiin määrättyjen integraalien tapauksessa.) Tällä pyritään siihen, että käytännön integrointitaidon kehittymiselle saadaan enemmän aikaa.
  • Riemannin integraalin määrittelyprosessi. Yhtenä huipentumana tästä ponnistelusta on tulos: jokainen jatkuva funktio on jonkin funktion derivaattafunktio. (Huomaa, että jatkuvat funktiot saattavat olla hyvinkin "häijyjä": on olemassa sellaisia jatkuvia funktioita, joilla ei ole yhdessäkään kohtaa derivaattaa.)
2. Epäoleelliset integraalit

Nämä ovat Riemannin integraalien raja-arvoja tilanteissa, missä syystä tai toisesta Riemannin integraalin käsite ei ole käytettävissä. Keskeinen kysymys koskee epäoleellisten integraalien suppenemista: ko. raja-arvojen olemassaoloa.

3. Sarjat

Äärettömän monen luvun summa ei sinänsä tarkoita mitään. Sarjateoriassa tätä yritetään kiertää tutkimalla äärellisten (osa)summien muodostamien lukujonojen suppenemista.

Tavallaan sarjateoria on Analyysi I -kurssin lukujonoja koskevan osuuden jatkoa uusin merkinnöin. Erityisesti tämä merkitsee sitä, että lukujonoja koskevat tiedot
kannattaa kerrata huolella. Osoittautuu, että monet hämmentävän näköiset sarjoja
koskevat ajatukset ovat itse asiassa todella helppoja lukujonojen ominaisuuksia.

4. Funktiojonojen (tasainen) suppeneminen

Nyt tutkitaan jonoja, joiden jäsenet ovat funktioita. Tavallaan on kyse siitä,
että jokaisen x kohdalla on oma lukujononsa, jonka suppenemista voidaan tutkia.
Jos näillä kaikilla on raja-arvo, sanotaan, että funktiojonomme suppenee pisteittäin.

Ennen kaikke pohditaan sitä, milloin raja-arvona saatava funktio on jatkuva tai muuten "siisti". Tässä astuu kuvaan tasaisen suppenemisen käsite, joka tavallaan vaatii, että suppeneminen on jokaisen x kohdalla yhtä nopeaa.

5. Potenssisarjat

Tässä yhdistyvät kurssin osuudet 3 ja 4. Tutkitaan "funktiosarjoja", joiden osasummat ovat polynomeja geometrisen sarjan osasummien tapaan.

Itse asiassa geometrinen sarja on monella tavalla kaikkein tärkein esimerkki.

6. Taylorin polynomit ja sarjat

Tässä jaksossa tutkitaan eniten sitä, miten funktioita voi jäljitellä sellaisilla
polynomeilla, joiden kertoimet määräytyvät funktion derivaatoista.

Taylorin polynomeihin johdutaan oikeastaan jo alkukeväästä muutamassa osittais-
integrointia koskevassa harjoitustehtävässä.

Taylorin polynomien avulla saadaan kiinnostavat yleistykset syksyn kurssin
väliarvolauseelle ja karakterisaatiolauseelle. Näiden avulla voidaan laskea mm.
likiarvoja sellaisille integraaleille, joiden tarkkaa arvoa emme pysty laskemaan sekä selvittämään hankalia raja-arvokysymyksiä.

Kurssin Analyysi II sisältö saattaa ensi silmäyksellä tuntua hajanaiselta. Luennoilla ja
kurssin Moodlessa (ks. alle) tullaan keskustelemaan "Analyysin peruskysymyksestä", mikä on
(eräs) näkökulma, joka sitoo kevään ohjelmamme loogiseksi kokonaisuudeksi.

Luentoajat

Viikot 3-8 ja 11-17 ti 12-14, to 12-14, pe 9-11 A111. Lisäksi 2 viikkotuntia ohjauksia ja 2 viikkotuntia laskuharjoituksia.

Pääsiäisloma 1.-7.4.

Kokeet

  • 1. kurssikoe 4.3. 13-15 Exactumin auditorioissa
  • 2. kurssikoe 6.5. 13-15 Exactumin auditorioissa

Kirjallisuus

Kurssilla käytetään Jouni Kankaanpään kirjoittamaa monistetta, jota myydään hintaan 7,5 € Exactumissa
olevassa yliopistopainon toimistossa.

(Kurssimateriaali löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta

http://mathstat.helsinki.fi/kurssit/difint12/2001/

Tuo nettisivu liittyy kurssiin vanhalla nimellä Differentiaali- ja integraalilaskena I.2.
Siellä on tietoja mm. koeajoista ja harjoitusten pitäjistä, mitkä eivät tietenkään ole enää
paikkansapitäviä.)

Lauri Myrbergin kirja Differentiaali- ja integraalilaskenta I - II on oivaa oheisluettavaa.

Analyysi II -kurssin Moodle

Kurssin käytössä on Moodle-työalue osoitteessa

http://www.geom.pro/moodle/course/view.php?id=8

Siellä keskustellaan kaikesta kurssin opiskelua koskevasta. Mm. laskuharjoitustehtävien ratkaisemisesta.
(Tehtävät ja niiden malliratkaisut tulevat tänne kurssin kotisivulle.)

HUOM: Kurssin Moodlen osoite on muuttunut teknisistä syistä! Ensimmäisellä käynnillä tarvitaan
"enrollment key", joka on: AnalyysiII

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Laskuharjoitukset

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

1.

ke

14-16

C322

Tiina Kainulainen

2.

ke

16-18

C322

Rami Luisto

3.

to

8-10

C322

Laura Tuohilampi

4.

to

10-12

C322

Laura Tuohilampi

5.

to

14-16

C322

Tiina Kainulainen

6.

to

14-16

C129

Rami Luisto

7.

to

16-18

C322

Tiina Kainulainen

8.

pe

11-13

C322

Anna-Riikka Leppäranta

9.

pe

12-14

C122

Aapo Tevanlinna

10.

pe

15-17

C322

Aapo Tevanlinna

Opelinjalaisten laskarit:

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

12.

ke

14-16

C323

Anna Kairema

Ohjaukset

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

1.

ma

10-12

C322

Rami Luisto

2.

ma

12-14

C322

Santeri Miihkinen

3.

ma

16-18

C322

Riikka Tuovinen

4.

ti

8-10

C322

Aapo Tevanlinna

5.

ti

10-12

C322

Santeri Miihkinen

6.

ti

14-16

C322

Riikka Tuovinen

7.

ti

16-18

C322

Riikka Tuovinen

8.

ke

8-10

C322

Laura Tuohilampi

9.

ke

10-12

C322

Anna-Riikka Leppäranta

10.

ke

12-14

C322

Anna-Riikka Leppäranta

Opelinjalaisten ohjaus:

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

12.

ma

10-12

B120

Anna Kairema

Laskuharjoitustehtävät

Harjoitus 1
Harjoitus 2
Harjoitus 3
Harjoitus 4
Harjoitus 5
Harjoitus 6
Harjoitus 7
Harjoitus 8
Harjoitus 9
Harjoitus 10
Harjoitus 11

Ohjaustehtävät

Ohjaus 1
Ohjaus 2
Ohjaus 3
Ohjaus 4
Ohjaus 5
Koeohjaus 1
Ohjaus 6
Ohjaus 8
Ohjaus 9
Ohjaus 10
Koeohjaus 2

Laskuharjoitusteten ratkaisuja

Harjoitus 1 ratkaisut
Harjoitus 2 ratkaisut
Harjoitus 3 ratkaisut
Harjoitus 4 ratkaisut
Harjoitus 5 ratkaisut
Harjoitus 6 ratkaisut
Harjoitus 7 ratkaisut
Harjoitus 8 ratkaisut
Harjoitus 9 ratkaisut
Harjoitus 10 ratkaisut
Harjoitus 11 ratkaisut

Ohjaustehtävien ratkaisuja

Ohjaus 1 ratkaisut
Ohjaus 2 ratkaisut
Ohjaus 3 ratkaisut
Ohjaus 4 ratkaisut
Ohjaus 5 ratkaisut
Koehjaus 1 ratkaisut
Ohjaus 6 ratkaisut
Ohjaus 7 ratkaisut
Ohjaus 8 ratkaisut
Ohjaus 9 ratkaisut
Ohjaus 10 ratkaisut
Ohjaus 11 ratkaisut
Koehjaus 2 ratkaisut

Kertaustehtäviä

Kertaus 1. kurssikoetta varten
Kertaus 2. kurssikoetta varten

Kurssikoeiden ratkaisuja

Kurssikoe 1 ratkaisut
Kurssikoe 1 (korvaava) ratkaisut
Kurssikoe 2 ratkaisut
Kurssikoe 2 (korvaava) ratkaisut

Oheisluettavaa

Haarukointiteksti

Artikkeli kurssin taustalla olevasta opetusajattelusta

  • No labels