Child pages
  • Stokastiset prosessit, kevät 2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 19 Next »

Stokastiset prosessit, kevät 2009

Luennoitsija

prof. Esa Nummelin

Laajuus

6 op.

Tyyppi

Syventävä opinto.

Esitietovaatimukset

Johdatus todennäköisyyslaskentaan tai vastaavat tiedot.

Jäljelläolevat luennot ja harjoitukset (16.4.-)

Luennot ma 20.4., ti 21.4, ma 4.5.; lisäksi ke 6.5. klo 14-16 ylim. kertausluento. Viim. harjoitukset (6. harj.) to 23.4.

Sisältö

Markovin ketjut, Poissonin prosessi, haarautumisprosessit, jatkuva-aikaiset Markovin prosessit, martingaalit. Materiaali: Luvut 1-8 verkossa "Stokastiset prosessit, kesä 2008". Luku 9 (martingaalit): Kirjasta Karlin&Taylor: A First Course in Stochastic Processes, luku 6 (kopio kansiossa huoneessa C326).

Tenttivaatimukset

Luvut 1-8. Siis luku 9 (Martingaalit) jää koealueen ulkopuolelle.

Suoritustapa

2. kurssikoetta tai loppukoe. 2. kurssikoe to 7.5. klo 16-18 salissa D123. Loppukoe yleistentissä 12.5. tai kesällä kesätentissä 11.6. Jos on osallistunut 1. kurssikokeeseen mutta on estynyt tulemaan 7.5. 2. kurssikokeeseen, 2. kurssikokeen voi suorittaa 12.5. yleistentin yhteydessä (tähän ilmoittautuminen suoraan luennoitsijalle).

  • No labels