Ohjausryhmä

 

Ohjausryhmän jäsenet

Julkaisupäällikkö Eeva-Liisa Aalto (Tieteellisten seurain valtuuskunta)
Apulaisprofessori Turid Hedlund (Svenska handelshögskolan)
Johtaja Kristiina Hormia-Poutanen (Kansalliskirjasto)
Ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäki (Oulun yliopiston kirjasto)
Jukka Lindeman (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Annikki Roosin sijainen)
Vararehtori Hannele Niemi (Helsingin yliopisto, puheenjohtaja)
Tietopalvelupäällikkö Ulla Ohvo (Amkit-konsortio)
Erikoistutkija Olli Poropudas (Opetusministeriö)
Kaisa Sinikara (Helsingin yliopisto, kirjastopalveluiden koordinointiyksikkö)

asiantuntija-osallistujia:
Jyrki Ilva (Kansalliskirjasto, sihteeri)
Veera Ristikartano (Helsingin yliopisto, kirjastopalveluiden koordinointiyksikkö)

Esityslistat
Esityslista -sivun alta löytyvät kaikki ohjausryhmän esityslistat.

Pöytäkirjat
Pöytäkirja -sivun alta löytyvät kaikki ohjausryhmän pöytäkirjat.

Muita dokumentteja:


Hakusanan katkaisu *-merkillä


  • No labels