Skip to end of metadata
Go to start of metadata

See in English below 

Mooc.helsinki.fi-sivusto suljetaan 31.12.2022. Sivustolle ei enää 1.1.2023 jälkeen pysty kirjautumaan eikä kurssialueille pääse.

Toimenpiteet

1 Ota tarvittavat tiedot itsellesi talteen. Näitä voivat olla:

2 Laita opiskelijoille viesti sivuston ja kurssin sulkeutumisen ajankohdasta esim. Uutiset-alueella (ks. opiskelijoiden ohjeet), jos sinulla on vielä avoinna oleva kurssi.

3 Sulje itserekisteröityminen kurssille siinä vaiheessa, kun kurssilla opiskelua ei enää kannata aloittaa. Itserekisteröitymisen sulkeutumisen voi myös ajastaa. Kirjoita kurssin kuvaukseen, koska kurssille ei enää pääse.

Itserekisteröitymisen sulkeminen:

 1. Klikkaa kurssin oikeasta yläkulman hammasrattaasta ja valitse Käyttäjät - Osallistujien lisäämistavat.
 2. Klikkaa rivin "Itserekisteröityminen (Opiskelija)" lopusta hammasratasta.
 3. Laita "Salli kurssialueella jo olevien itserekisteröityneiden pääsy" → Kyllä ja "Salli uudet itserekisteröitymiset" → Ei.
 4. Tallenna muutokset.

Kun haluat jatkossa tarjota kurssiasi muillekin kuin Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille, ota yhteyttä avoimen yliopisto-opetuksen asiantuntijaan lomakkeella (på svenska). Lue lisää Opetustyön ohjeista: Jatkuva oppiminen ja avoin yliopisto-opetus.

Siirtyminen DigiCampuksen käyttäjäksi

MOOCit järjestetään jatkossa DigiCampuksella. Saat uuden MOOC-kurssialueen avoimen yliopisto-opetuksen asiantuntijaltasi (ks. edellä).

DigiCampus on suomalaisten korkeakoulujen yhteinen oppimisympäristö, jossa on mm. eri korkeakoulujen, verkostojen ja hankkeiden yhteisiä kursseja ja kaikille avoimia kursseja MOOCeja. DigiCampuksen etuja ovat esim.

 • verkkokurssit saavat kansallista näkyvyyttä
 • tuttu Moodle kurssialustana
 • tekninen tuki DigiCampukselta, jolloin Helsingin yliopiston digipedagogiseen tukeen on enemmän resursseja.

DigiCampus on Moodle-pohjainen, ja sieltä löytyvät lähes kaikki samat toiminnot ja ominaisuudet, jotka ovat olleet käytössäsi mooc.helsinki.fi-sivustolla. Lue lisää: Mitä eroa on DigiCampuksella, mooc.helsinki.fi:lä ja HY:n Moodlella?

Muistathan, että

 • Aiempien mooc.helsinki.fi-kursseja (ilman opiskelijatietoja) voit kopioida DigiCampukselle (tai HY:n Moodleen) varmuuskopiointi- ja palauta -toimintoja hyödyntäen.
 • Tarkistaa kopioinnin jälkeen, että kurssimateriaalit näyttävät siltä miltä niiden pitääkin. Tee tarpeelliset päivitykset.  
 • Huomaa, että kurssin verkko-osoite muuttuu. Päivitä osoite tarvittaviin paikkoihin.

Tekninen tuki: DigiCampus (puhelin, chat, sähköposti).  Tutustu myös koulutustallenteisiin ja ohjevideoihin, jotka löytyvät DigiCampuksen etusivulta kohdasta “Tutustu verkkokoulutuksiin ja tallenteisiin”.


*

Reminder: Mooc.helsinki.fi will close on 31 December 2022

Mooc.helsinki.fi website of the University of Helsinki will be closed on 31 December 2022. After January 1, 2023, you will no longer be able to log in to the website or access the course areas.

1 Please make sure that you take all the necessary data for yourself. These include e.g.

2 Post a message to the students about the time of closure of the site, e.g. in the News area, if you have a course that is still open.

3 If you still have an ongoing course on the mooc.helsinki.fi, remind your students about the closure, e.g. in the Announcements (see student instructions). We recommend that you close the self-enrolment for the course at the point when it is no longer worth starting the course.

 1. Click on the gear in the upper right corner of the course and select Users - Enrolment methods.
 2. Click on the gear at the end of the line 'Self enrolment (Student)'.
 3. Choose 'Allow existing enrolments' → Yes and 'Allow new enrolments' → No.
 4. Save changes.

When you want to open your teaching for students other than the University of Helsinki degree students in the future, please contact us using the Open teaching form.

Switching to DigiCampus

In the future MOOCs will be on DigiCampus learning environment. DigiCampus is a common learning environment for Finnish universities with collaboratively-taught courses of universities, networks and projects, and courses open to all (MOOCs).

The advantages of DigiCampus include:

 • online courses gain national visibility
 • familiar Moodle course platform
 • technical support from DigiCampus, which strengthens the University of Helsinki’s own pedagogical support for MOOC courses.

The DigiCampus platform is Moodle-based, and you can find almost all the same functions and features that you have used at mooc.helsinki.fi. The Personalized Learning Designer (PLD) tool for personalizing teaching is not available on DigiCampus. However, DigiCampus platform includes the Stack and CoreRunner questions types in the quiz activity, as well as the Turnitin plagiarism detection tool.

Please note:

 1. You can import (copy) the earlier course area of the mooc.helsinki.fi (without the student data) to the DigiCampus platform using the backup and restore functions.
 2. After transferring (copying), make sure that the materials look as they should and make any necessary changes.
 3. The course’s web address will change. Update the address to the required locations.

Technical support: DigiCampus (phone, chat, email). Also, check out the training recordings and instructional videos (found on the DigiCampus homepage under ‘Check out the training and recordings’). 

 • No labels