Aineistossa käsitelty aihe tai lajityyppi tallennetaan käyttäen auktorisoitujen asiasanastojen ja ontologioiden (KAUNO, YSO, SLM, YSO-paikat) termejä.

Aihe (yleensä)

Aiheen kuvailuun käytetään KAUNO-ontologiaa tai YSO-ontologiaa kuvailuorganisaation käytännön mukaisesti. Tässä ohjeessa 650-kentän esimerkeissä on käytetty fiktio aineistolle suunnitellun KAUNO-ontologian termejä.

KAUNO sisältää myös YSOn käsitteet, koska KAUNO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Ohjeet sanastotunnuksen merkintään löytyvät Finto-palvelun sivuilta.

Fiktioaineistosta kuvaillaan seuraavat seikat. Marc 21 -formaattia käyttävissä organisaatioissa tiedot merkitään kenttään 650:

  • teoksen aiheet ja ydinteemat
  • teoksen toimijat (ryhmänimi)
  • teoksen tapahtumapaikka (ryhmänimi)
  • teoksen tapahtuma-aika (ei-numeerinen termi)
  • muut mm. typografiaan, luettavuuteen ja julkaisuhistoriaan liittyvät seikat sekä kirjallisuustutkimuksen termit

Teoksen piirteet pyritään kuvailemaan tarkimmalla mahdollisella asiasanalla, mutta tiedonhaun helpottamiseksi on mahdollista käyttää myös aihetta yleisemmin kuvailevaa termiä; tällaisia termejä ovat esimerkiksi yksinäisyys, tunteet. Esimerkiksi saman teoksen aiheen voi tarvittaessa kuvailla usealla termillä – ystävyys, erilaisuus, elämänodotukset. KAUNOa käytettäessä termiryhmän voi tarkistaa KAUNOsta, esim. sodanjälkeinen aika kuuluu KAUNOssa termiryhmään Aika, ajankuvaus kuuluu termiryhmään Teema.

Huom. KAUNON termiryhmien tarkistustyö on meneillään. Jos huomaat termiryhmissä virheitä tai epäloogisuuksia voit antaa palautetta osoitteeseen: ykl-kauno@kirjastot.fi.


Esimerkkejä


245 1 0 ‡a Uuden nimen tarina : ‡b nuoruus / ‡c Elena Ferrante ; suomentanut Helinä Kangas.  

650   7 ‡a ystävyys ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki] à aiheen kannalta keskeisin teema

650   7 ‡a erilaisuus ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki] à muut tiedonhaun kannalta oleelliset teemat

650   7 ‡a elämänodotukset ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a avioliitto ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a opiskelu ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a kilpailu (toiminta) ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a ihastus ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a yhteiskunnallinen muutos ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a nuoret aikuiset ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki] à keskeiset toimijat

650   7 ‡a naiset ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a yliopistot ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki] à tapahtumapaikat

650   7 ‡a sodanjälkeinen aika ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki] à tapahtuma-aika


245 10 Haudattu jättiläinen /‡cKazuo Ishiguro ; suomentanut Helene Bützow

650  7 ‡a vanhempi-lapsisuhde ‡2kauno/fin ‡0 [linkki] à aiheen kannalta keskeisin teema

650  7 ‡a katoaminen ‡2kauno/fin ‡0 [linkki] à kerronnan kannalta keskeisin teema

650  7 ‡a etsintä ‡2kauno/fin‡0 [linkki]  à muut tiedonhaun kannalta oleelliset teemat

650  7 ‡a vaellus ‡2kauno/fin ‡0 [linkki]

650  7 ‡a unohtaminen ‡2kauno/fin ‡0 [linkki]

650  7 ‡a nimet ‡2kauno/fin ‡0 [linkki]650  7 ‡a pojat ‡2kauno ‡0 [linkki] à keskeiset toimijat

650  7 ‡a vanhukset ‡2kauno/fin ‡0 [linkki]

650  7 ‡a aviopuolisot ‡2kauno/fin ‡0 [linkki]

650  7 ‡a yliluonnolliset olennot ‡2kauno/fin ‡0 [linkki]

650  7 ‡a jättiläiset ‡2kauno/fin ‡0 [linkki]

650  7 ‡a saaret ‡2kauno/fin ‡0 [linkki] à tapahtumapaikat

650  7 ‡a keskiaika ‡2kauno/fin ‡0 [linkki] à tapahtuma-aika

650  7 ‡a kerronta ‡2kauno/fin ‡0 [linkki] à muita lähinnä ulkokirjallisia ja/tai kirjallisuustutkimuksen termejä

650  7 ‡a intertekstuaalisuus ‡2kauno/fin ‡0 [linkki]


Lajityyppi/muoto

Lajityypin kuvailuun käytetään Suomalaista lajityyppi- ja muotosanastoa (SLM). Marc 21 -formaattia käyttävissä organisaatioissa tiedot merkitään kenttään 655.

Saman teoksen lajityypit voidaan tarvittaessa kuvailla usealla termillä esimerkiksi salapoliisikirjallisuus, rakkausromaanit. Täsmällisin termi laitetaan kuvailussa ensimmäiseksi, poikkeuksena 655-kentässä käytetyt kohderyhmä ja/tai materiaalityyppi termit, esimerkiksi äänikirjat.

Teoksen kieli ei ole lajityyppi-/muototermi, mutta kaunokirjallisuuden osalta tieto alkukielestä (englanninkielinen kirjallisuus, saksankielinen kirjallisuus) tallennetaan tarpeen mukaan omaan paikallistietokantaan sanastotunnuksella "local". Sanastotunnusta ”local” voidaan käyttää myös termeistä kaksikieliset teokset ja monikieliset teokset.


Esimerkkejä

020    ‡a 978-951-0-42108-6 ‡q sidottu

245 10 ‡a Uuden nimen tarina : ‡b nuoruus / ‡c Elena Ferrante ; suomentanut Helinä Kangas.  

655 7 ‡a psykologiset romaanit ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655 7 ‡a kehitysromaanit ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655 7 ‡a naiskirjallisuus ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655 7 ‡a romaanit ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655 7 ‡a kaunokirjallisuus ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655 7 ‡a käännökset ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655 7 ‡a italiankielinen kirjallisuus ‡2 local 


020    ‡a 9789510426760

245 10 ‡a Uuden nimen tarina : ‡b nuoruus / ‡c Elena Ferrante ; suomentanut Helinä Kangas.  

655 7 ‡a äänikirjat slm/fin ‡0 [linkki]

655 7 ‡a psykologiset romaanit ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655 7 ‡a kehitysromaanit ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655 7 ‡a naiskirjallisuus ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655 7 ‡a romaanit ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655 7 ‡a kaunokirjallisuus ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655 7 ‡a käännökset ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655 7 ‡a italiankielinen kirjallisuus ‡2 local


Muut kuvailussa käytettävät asiasanakentät: 600, 610, 648, 651

Henkilön tai hahmon nimi asiasanana merkitään kenttään 600. Jos kyseessä on fiktiivinen hahmo (ml. kuvitteellinen eläin ja fiktiivinen suku), merkitään c-osakenttään kaarisulkeissa määre: fiktiivinen hahmo/ fiktiv gestalt tai fiktiivinen yhteisö/fiktiv institution. Todellisen henkilön, yhteisön tai eläimen nimeen ei lisätä "(fiktiivinen…)" -lisämäärettä.


Esimerkkejä

600 04 ‡a Mustanaamio ‡c (fiktiivinen hahmo)

600 34 ‡a Atreides ‡c (suku) (fiktiivinen yhteisö)

600 34 ‡a Ingalls ‡c (suku) (fiktiivinen yhteisö)

600 04 ‡a Vauhkonen ‡c (koira) (fiktiivinen hahmo)

600 14 ‡a Jansson, Tove, ‡d1914-2001. ‡0(FI-ASTERI-N)000045590

600 34 ‡a Bach ‡c (suku)

600 04 ‡a Laika ‡c (koira)


Fiktiivinen yhteisönimi tallennetaan kenttään 610. A-osakenttään lisätään nimimuotoon kuvailukielen mukainen määre fiktiivinen yhteisö / fiktiv institution.


Esimerkkejä

Eija Jansson: Aurikolaiva

610 2 4 |a Aurinkolaiva (fiktiivinen yhteisö)


Seppo Hämäläinen: Vetelä yritys

610 24 ‡a Stormarket (yhtiö) (fiktiivinen yhteisö)


Anneli Kanto: Häntähoiva ja pätkä

610 24 ‡a Häntähoiva (fiktiivinen yhteisö)


Avengers : bage of Ultron, cwritten and directed by Josh Whedon

610 24 |a Avengers (fiktiivinen yhteisö)


Fiktiivinen tapahtuma merkitään kenttään 611. A-osakenttään lisätään nimimuotoon kuvailukielen mukainen määre fiktiivinen tapahtuma / fiktivt evenemang.


Esimerkki

611 24 ‡a Huispauksen MM-kisat (fiktiivinen tapahtuma)


Toteutumaton tapahtuma merkitään kenttään 611.


Esimerkki

611 24 ‡a Olympialaiset ‡n (12. : ‡d 1940 ‡c Helsinki, Suomi)


Sattumus merkitään kenttään 647.


Esimerkki

647   4 ‡a Krakataun tulivuorenpurkaus ‡c (Krakatau, Indonesia : ‡d 1883)


Numeraalinen aikaa ilmaiseva termi merkitään kenttään 648. Jos aikamääre tallennetaan pelkästään numeroita sisältävässä muodossa (esim. "1982-1985" eikä "1980-luku"), käytetään toisena indikaattorina arvoa 4, osakenttään 2 ei tällöin merkitä sanastotunnusta yso/fin tai yso/swe.

Esimerkki:

648  7  ‡a 1960-luku ‡2 yso/fin ‡0 [linkki]

648  4  ‡a 1945

648  4  ‡a 2005-2009


Fiktiivisen paikan nimi asiasanana merkitään kenttään 651, nimen perään tulee kaarisulkeissa määre: fiktiivinen paikka / fiktiv plats.


Esimerkki

651  4 ‡a Savusälpä (fiktiivinen paikka)

651  4 ‡a Jukola (Häme, Suomi : fiktiivinen paikka)


Todellisen paikan maantieteellinen nimi asiasanana merkitään kenttään 651 ja siinä käytetään YSO-paikat paikkakäsitteistöä.


Esimerkki

651  7 ‡a Italia ‡2 yso/fin ‡0 [linkki]  


Esimerkkejä

245 10 ‡a Uuden nimen tarina : ‡b nuoruus / ‡c Elena Ferrante ; suomentanut Helinä Kangas.  

600 04 ‡a Lila ‡c (fiktiivinen hahmo)

600 04 ‡a Elena ‡c (fiktiivinen hahmo)

648   7 ‡a 1960-luku ‡2 yso/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a ystävyys ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a erilaisuus ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a elämänodotukset ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a avioliitto ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a opiskelu ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a kilpailu (toiminta) ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a ihastus ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a yhteiskunnallinen muutos ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a nuoret aikuiset ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a naiset ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a yliopistot ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a sodanjälkeinen aika ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

651   7 ‡a Napoli ‡2 yso/fin ‡0 [linkki] 

651   7 ‡a Italia ‡2 yso/fin ‡0 [linkki] 

655   7 ‡a psykologiset romaanit ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655   7 ‡a kehitysromaanit ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655   7 ‡a naiskirjallisuus ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655   7 ‡a romaanit ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655   7 ‡a kaunokirjallisuus ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655   7 ‡a käännökset ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655   7 ‡a italiankielinen kirjallisuus ‡2 local


245 10 Haudattu jättiläinen /‡cKazuo Ishiguro ; suomentanut Helene Bützow.

600 04 ‡a Axl ‡c (fiktiivinen hahmo)

600 04 ‡a Beatrice ‡c (fiktiivinen hahmo)

648   7 ‡a 500-luku ‡2 yso/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a vanhempi-lapsisuhde ‡2kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a katoaminen ‡2kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a etsintä ‡2kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a vaellus ‡2kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a unohtaminen ‡2kauno/fin ‡0 [linkki]

650  7 ‡a nimet ‡2kauno/fin ‡0 [linkki]

650  7 ‡a pojat ‡2kauno ‡0 [linkki]

650  7 ‡a vanhukset ‡2kauno/fin ‡0 [linkki]

650  7 ‡a aviopuolisot ‡2kauno/fin ‡0 [linkki]

650  7 ‡a yliluonnolliset olennot ‡2kauno/fin ‡0 [linkki]

650  7 ‡a jättiläiset ‡2kauno/fin ‡0 [linkki]

650  7 ‡a saaret ‡2kauno/fin ‡0 [linkki]  

650  7 ‡a keskiaika ‡2kauno/fin ‡0 [linkki]

650  7 ‡a kerronta ‡2kauno/fin ‡0 [linkki]

650  7 ‡a intertekstuaalisuus ‡2kauno/fin ‡0 [linkki]

651  7 ‡a Britteinsaaret ‡2 yso/fin ‡0 [linkki]

655  7 ‡a historialliset romaanit‡2slm/fin ‡0 [linkki]

655  7 ‡a psykologiset romaanit‡2slm/fin ‡0 [linkki]

655  7 ‡a vaellusromaanit‡2slm/fin ‡0 [linkki]

655  7 ‡a romaanit‡2slm/fin ‡0 [linkki]

655  7 ‡a kaunokirjallisuus‡2slm/fin ‡0 [linkki]

655  7 ‡a käännökset‡2slm/fin ‡0 [linkki]

655  7 ‡a englanninkielinen kirjallisuus‡2local


245 10 Dunkirk /‡c written and directed by Christopher Nolan ; produced by Emma Thomas, Christopher Nolan.

648  7 ‡a 1940-luku‡2yso/fin ‡0 [linkki]

650  7 ‡a toinen maailmansota‡2kauno/fin‡0[linkki]

650  7 ‡a sotatoimet‡2kauno/fin‡0[linkki]

650  7 ‡a evakuointi‡2kauno/fin‡0[linkki]

650  7 ‡a sotilaat‡2kauno/fin ‡0[linkki]

651  7 ‡a Normandia‡2yso/fin ‡0[linkki]

651  7 ‡a Ranska‡2yso/fin ‡0[linkki]

655  7 ‡a sotaelokuvat‡2slm/fin‡0[linkki]

655  7 ‡a toimintaelokuvat‡2slm/fin‡0[linkki]

655  7 ‡a draamaelokuvat‡2slm/fin‡0[linkki]

655  7 ‡a historialliset elokuvat‡2slm/fin‡0[linkki]

655  7 ‡a elokuvat‡2slm/fin‡0[linkki]245 10 Idän pikajunan arvoitus /‡cdirected by Kenneth Branagh ; written by Michael Green ; based upon the novel by Agatha Christie ; director of photography Haris Zambarloukos ; music by Patrick Doyle.

600 14 ‡a Poirot, Hercule ‡c(fiktiivinen hahmo)

648   7 ‡a 1930-luku‡2yso/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a murha‡2kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a Idän pikajuna ‡2kauno/fin ‡0[linkki]

650   7 ‡a junat‡2kauno/fin ‡0[linkki]

655   7 ‡a rikoselokuvat‡2slm/fin ‡0[linkki]

655   7 ‡a jännityselokuvat‡2slm/fin ‡0[linkki]

655   7 ‡a salapoliisielokuvat‡2slm/fin ‡0[linkki]

655   7 ‡a filmatisoinnit‡2slm/fin ‡0[linkki]

655   7 ‡a elokuvat‡2slm/fin ‡0[linkki]


245 10 Kun jälleensynnyin hirviönä.|n6 /cluoja: Fuse ; manga: Taiki Kawakami ; hahmosuunnittelu: Mitz Vah ; japanista suomentanut Kim Sariola.

600 04 ‡a Mikami ‡c(fiktiivinen hahmo)

650   7 ‡a jälleensyntyminen‡2kauno/fin ‡0[linkki]

650   7 ‡a hirviöt‡2kauno/fin ‡0[linkki]

655   7 ‡a mangat‡2slm/fin ‡0[linkki]

655   7 ‡a fantasiasarjakuvat‡2slm/fin ‡0 [linkki]

655   7 ‡a sarjakuvasovitukset‡2slm/fin ‡0[linkki]

655   7 ‡a sarjakuvat‡2slm/fin ‡0[linkki]

655   7 ‡a kaunokirjallisuus‡2slm/fin ‡0[linkki]

655   7 ‡a käännökset‡2slm/fin ‡0[linkki]

655   7 ‡a japaninkielinen kirjallisuus‡2local


245 10 Herra Hirmu ja hurja torakkaimuri /cIlkka Olavi.

600 04 ‡a Eerika‡c(fiktiivinen hahmo)

600 04 ‡a Elmeri‡c(fiktiivinen hahmo)

600 04 ‡a Herra Hirmu‡c(fiktiivinen hahmo)

650   7 ‡a mysteerit‡2kauno/fin ‡0[linkki]

650   7 ‡a katoaminen‡2kauno/fin ‡0[linkki]

650   7 ‡a torakat‡2kauno/fin ‡0[linkki]

650   7 ‡a lapset (ikäryhmät)‡2kauno/fin ‡0[linkki]

650   7 ‡a sisarukset‡2kauno/fin ‡0[linkki]

650   7 ‡a naapurit‡2kauno/fin ‡0[linkki]

655   7 ‡a lastenkirjallisuus‡2slm/fin ‡0[linkki]

655   7 ‡a romaanit‡2slm/fin ‡0[linkki]

655   7 ‡a kaunokirjallisuus‡2slm/fin ‡0 [linkki]

655   7 ‡a suomenkielinen kirjallisuus‡2local


245 10 ‡a Seitsemän veljestä / ‡c Aleksis Kivi ; kääntänyt Juha Hurme.

650   7 ‡a suomalaisuus ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a aikuistuminen ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a sosialisaatio ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a yhteiskunta ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a veljet ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

651   4 ‡a Jukola (Häme, Suomi : fiktiivinen paikka)

655   7 ‡a kehitysromaanit ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655   7 ‡a kollektiiviromaanit ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655   7 ‡a klassikot ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655   7 ‡a romaanit ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655   7 ‡a kaunokirjallisuus ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655   7 ‡a suomenkielinen kirjallisuus ‡2 local


245 10 ‡a Unennäkijä / ‡c Katinka Sarjanoja.

600 04 ‡a Ėtain ‡c (fiktiivinen hahmo)

600 04 ‡a Elbren ‡c (fiktiivinen hahmo)

650   7 ‡a valtataistelu ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a kapinat ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a kaappaukset ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a ennustukset ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a vallanjako ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a viholliset ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

650   7 ‡a kapinalliset ‡2 kauno/fin ‡0 [linkki]

651   4 ‡a Savusälpä (fiktiivinen paikka)

655   7 ‡a fantasiakirjallisuus ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655   7 ‡a trilogiat ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655   7 ‡a romaanit ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655   7 ‡a kaunokirjallisuus ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655   7 ‡a suomenkielinen kirjallisuus ‡2 local

  • No labels