Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Current »

546 - Anmärkning - Språk (R)

Anmärkningstext om resursens språk. Till exempel en beskrivning av alfabet, skrivsystem eller annat symbolsystem (t.ex. arabiskt alfabet, ACII, notskrift, streckkod, logaritmisk graf). Språk anges i kodform i fält 008/35-37 (Språk) och/eller 041 (Språkkod).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

b Uppgift om alfabet, stilsort eller kod (R)

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

546 ## ‡a Parallella bildtexter på svenska och engelska.

546 ## ‡a Laulujen sanat: suomi, ruotsi, venäjä.

546 ## ‡a Suomennettu engl. käännöksestä Ancestral Voices.

546 ## ‡a Upphov också på engelska och tyska.

546 ## ‡a In Hungarian; summaries in French, German, or Russian.

546 ## ‡a English, French, or German.

546 ## ‡3 John P. Harrington field notebooks ‡a Apache; ‡b Phonetic alphabet.

546 ## ‡3 Marriage certificate ‡a German; ‡b Fraktur.

546 ## ‡a Latin; ‡b Roman alphabet.

  • No labels